№ 1 (2018)

Зміст

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ УКРАЇНСЬКОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ

ІМІДЖ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ ЯК ЗАПОРУКА ЙОГО УСПІХУ PDF
Mykhailo Poplavskyi 12-20
УКРАЇНСЬКЕ ПРЕСОВЕ БЮРО ДИПЛОМАТИЧНОЇ МІСІЇ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ У РИМІ ЯК УРОК ДЛЯ СУЧАСНОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЖУРНАЛІСТИКИ PDF
Mykola Tymoshyk 21-31
УКРАЇНСЬКА МОВА: ДЕРЖАВНА І ДЕРЖАВОТВОРЧА PDF
Павло Гриценко 32-42

ІСТОРІЯ ЖУРНАЛІСТИКИ

«ШЕРШЕНЬ» — ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ЖУРНАЛ ПОЛІТИЧНОЇ САТИРИ В РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ PDF
Оксана Гарачковська 44-52
Варшавський журнал «Рідна Мова» в українському інформаційному просторі Польщі (30-ті роки ХХ ст.) PDF
Михайло Лєцкін 53-64
Херсонський альманах «Степ» в історії української журналістики PDF
Вадим Лубчак 65-75

ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА СУЧАСНОЇ ЖУРНАЛІСТИКИ ТА ВИДАВНИЧОЇ СПРАВИ

Інформаційна діяльність міжнародної організації «Репортери без кордонів» в Україні PDF
Віталій Гандзюк 76-82
Інформація, форми її фіксації, збереження і передачі як визначник періодизації розвитку суспільства PDF
Іван Забіяка 83-91
Вербальний інформаційний простір крізь призму мовної енергетики PDF
Володимир Манакін 92-102
Поняття національного інформаційного простору та його характеристики PDF
Марина Шевченко 103-113
Друковані ЗМІ України: історіографічний аспект PDF
Віктор Шпак 113-120

МЕРЕЖЕВІ ВИДАННЯ

Новинні портали як новітня платформа українського інформаційного простору PDF
Олексій Ситник 122-132
Специфіка новин у релігійних Інтернет-виданнях України PDF
Ігор Скленар 133-140
Модульне проектування мережевих журнальних видань як спосіб підвищення якості сприймання контенту PDF
Ольга Фомішина 141-148

ВИДАВНИЧА СПРАВА

Українська книга як засіб національно-культурного відродження 1917–1920 рр.: аспект державної підтримки друку PDF
Тарас Гринівський 150-161
Ідея української державності у видавничій діяльності Михайла Максимовича PDF
Олена Погрібна 162-171

ЗАРУБІЖНІ ЗМІ

Українськомовне книговидання в Тернополі 20–30-х років ХХ століття в умовах посилення утисків та цензурних обмежень PDF
Тетяна Решетуха 172-184
Журнал «Пороги» (Аргентина): історія, зміст, автори PDF
Сергій Козак 186-195
Геноцид проти українців – реалізація національної політики Кремля (у дзеркалі світової публіцистики) PDF
Мар’ян Житарюк 196-213
Проблеми функціонування часопису української діаспори в чужомовному інфоpмаційному просторі (на матеріалах паризького журналу «Тризуб») PDF
Аліна Тимошик- Сударикова 214-226

РЕКЛАМА ТА ПРОМОЦІЯ

Зовнішня реклама в Єлисаветграді: особливості поширення на початку ХХ століття PDF
Наталя Романюк 228-234
Традиції рекламної і промоційної діяльності видавництва «Веселка» PDF
Оксана Іванченко 235-241
Рекламно-інформаційна політика видавництв у перше десятиліття незалежності України PDF
Ірина Копистинська 242-252

ПУБЛІЦИСТИКА

Революція гідності і тенденції зросійщення Українського телебачення PDF
Олег Романчук 254-256
Чому Москва боїться українського друкованого слова, або Історія про те, як імперська влада через заборону книг знесилювала дух російських українців PDF
Микола Тимошик 257-265