Український інформаційний простір

«Український інформаційний простір» є науковим рецензованим журналом відкритого доступу, в якому висвітлюються актуальні проблеми галузей журналістики та інформаційної діяльності.

Програмні цілі та тематична спрямованість нового наукового журналу зосереджуватиметься на двох аспектах:
- аналіз практики формування та функціонування українського інформаційного простору в суспільно-політичних реаліях держави Україна та в світовому контексті;
- висвітлення теоретичних, практичних та історичних аспектів головних складових українського інформаційного простору: преси, радіо, телебачення, мережевих платформ та книжкових видань.

Журнал адресований ученим, викладачам, аспірантам, студентам, практикам інформаційної сфери – усім, у чиї наукові та професійні інтереси входять питання формування й ствердження інформаційного простору як сфери суспільного життя держави.

ІSSN 2616-7948 (print), ІSSN 2617-1244 (online)

Засновник – Київський національний університет культури і мистецтв.

Журнал зареєстрований у Міністерстві юстиції України. Свідоцтво про реєстрацію: серія КВ № 21204-111004ПР від 13 лютого 2018 р.

Рік заснування: 2018

Періодичність: 2 рази на рік (червень, грудень).

Мова видання: українська, англійська (змішаними мовами).

Головний редактор – доктор філологічних наук, професор Тимошик М. С.

E-mail: ukrinfoprostir@gmail.com

Журнал відображається в наступних базах даних:
BASE, Central and East European Index, Crossref, Google Академія, Polska Bibliografia Naukowa (PBN), PKP Index, ResearchGate, Academia, ResearchBib, Journal Factor, Worldcat, Каталоги Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського НБУВ (IRBIS-NBUV), Наукова періодика України (УРАН).

Науковий журнал «Український інформаційний простір» дотримується політики відкритого доступу: Budapest Open Access Initiative's definition of Open Access

Всі матеріали поширюється на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International License, яка дозволяє іншим розповсюджувати роботу з визнанням авторства цієї роботи і першої публікації в цьому журналі


№ 2(4) (2019): Український інформаційний простір


Обкладинка