DOI: https://doi.org/10.31866/2616-7948.1.2018.141104

Ідея української державності у видавничій діяльності Михайла Максимовича

Олена Погрібна

Анотація


У статті проаналізовано погляди М. Максимовича на походження українців та їхньої мови. Акцентовано увагу на тлумаченні М. Максимовичем назв Русь, руський у значені український, заперечення науковцем норманської теорії державотворення, а також його позиція щодо походження інших народів від українського. Досліджено питання про джерела, за якими М. Максимович вивчав історію України і її мови. Проаналізовано аргументи, на основі яких М. Максимович доводить відмінність східнослов’янських мов від західнослов’янських. Розглянуто роботу М. Максимовича у галузі історично-порівняльних досліджень української та російської мов, на основі чого вчений українську назвав старшою за російську.

Ключові слова


інформаційний простір; Україна; Русь; українська мова; цензура

Повний текст:

PDF

Посилання


Korotkyi, V., Ulianovskyi V. (Eds.). (1994). Z imenem Sviatoho Volodymyra: Kyivskyi universytet u dokumentakh, materialakh ta spohadakh su chasnykiv [With the name of St. Volodymyr: Kyiv University in documents, materials and memoirs of contemporaries]. (Vol. 1). Kyiv: Zapovit, p. 398 (in Ukrainian).

Karpenko, V. (1997). Yak povernuty mankurtu pamiat?..[How to get back to a mankurt memory?..]. Kyiv: The newspaper “Vechirnii Kyiv”, p. 432 (in Ukrainian).

Klepatskyi, P. (1927). Mykhailo Oleksandrovych Maksymovych yak istoryk [Mykhailo Oleksandrovych Maksymovych as a historian]. (Vol. 6). Ukraine: (N. p.), pp. 80–84. (in Ukrainian).

Bilenkyi, S., Korotkyi V. (1999). Mykhailo Maksymovych ta osvitni praktyky na Pravoberezhnii Ukraini v pershii polovyni XIX stolittia [Mykhailo Maksymovy and educational practices in the Right-Bank Ukraine in the first half of the nineteenth century]. Kyiv: VTs “Kyiv University”, p. 388 (in Ukrainian).

Korpaniuk, M. (2004). Slovo i dukh Ukrainy kniazhoi ta Ukrainy kozatskoi (Mykhailo Maksymovych — doslidnyk davnoruskoi literatury) [Word and the spirit of Ukraine of the prince and Ukraine of the Cossack (Mykhailo Maksymovych — researcher of ancient literature)]. Cherkassy: Brama, p. 280 (in Ukrainian).

Maksimovich, M. (1839). Istorija drevnej russkoj slovesnosti [History of ancient Russian literature]. (Vol. 1). Kyiv: University typography, p. 226 (in Russian).

Maksimovich, M. (1837). Otkuda idjot Russkaja zemlja, po skazaniju Nestorovoj povesti i po drugim starinnym pisanijam russkim [Where does the Russian land come from, according to the story of Nestor’s story and other old Russian writings]. Kyiv: University typography, p. 147 (in Russian).

Markov, P. (1986). Obshhestvenno-politicheskie i istoricheskie vzgljady M. A. Maksimovicha [Socio-political and historical views of M. A. Maksimovich]. Kyiv: Publishing house of Taras Shevchenko Kyiv National University, p. 246 (in Russian)

Ohiienko, I. (2001). Mytropolyt Ilarion Istoriia ukrainskoi literaturnoi movy [Metropolitan Hilarion The History of Ukrainian Literary Language]. (M. S. Tymoshyk, Ed.). Kyiv: Nasha kultura i nauka, p. 440 (in Ukrainian).

Ostrianin, D. (1960). Svitohliad M. O. Maksymovycha [Worldview of M. O. Maksymovych]. Kyiv: Derzhpolitvydav URSR, p. 162 (in Ukrainian).

Pivtorak, H. (2014). Ukraintsi: zvidky my i nasha mova [Ukrainians: where are we from our language?]. Doslidzhennia, fakty, dokumenty [Research, facts, documents]. Kyiv: Vipol, p. 280 (in Ukrainian)

Tymoshyk, M. (2007). Istoriia vydavnychoi spravy: pidruchnyk [The history of publishing: a textbook]. Kyiv: Nasha kultura i nauka, p. 496 (in Ukrainian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


З іменем Святого Володимира: Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд.: В. Короткий, В. Ульяновський]. — К. : Заповіт, 1994. — Т. 1. — 398 с.

Карпенко В. Як повернути манкурту пам’ять?.. / В. Карпенко. — К. : Газета “Вечірній Київ”, 1997. — 432 с

Клепацький П. Михайло Олександрович Максимович як історик / П. Клепацький // Україна. — 1927. — Кн. 6. — С. 80—84.

Короткий В. Михайло Максимович та освітні практики на Правобережній Україні в першій половині ХІХ століття / В. Короткий, С. Біленький. — К. : ВЦ “Київський університет”, 1999. — 388 с.

Корпанюк М. Слово і дух України княжої та України козацької (Михайло Максимович — дослідник давньоруської літератури) / М. Корпанюк. — Черкаси : Брама, 2004. — 280 с.

Максимович М. История древней русской словесности : у 2 кн. / М. Максимович. — Кн. 1. — К. : Университетская типография, 1839. — 226 с.

Максимович М. Откуда идёт Русская земля, по сказанию Несторовой повести и по другим старинным писаниям русским / М. Максимович. — К. : Университетская типография, 1837. — 147 с.

Марков П. Общественно-политические и исторические взгляды М. А. Максимовича / П. Марков. — К. : Вид-во Київського університету, 1986. — 246 с.

Огієнко І. (Митрополит Іларіон). Історія української літературної мови / [упоряд., авт. іст.-біогр. нарису та приміт. М. С. Тимошик] / І. Огієнко. — К. : Наша культура і наука, 2001. — 440 с.

Острянін Д. Світогляд М. О. Максимовича / Д. Острянін. — К. : Держполітвидав УРСР, 1960. — 162 с.

Півторак Г. Українці: звідки ми і наша мова. Дослідження, факти, документи / Г. Півторак. — К. : Віпол, 2014. — 280 с.

Тимошик М. Історія видавничої справи : підручник. — [2-ге вид., виправлене] / М. Тимошик. — К. : Наша культура і наука, 2007. — 496 с.

Copyright (c) 2018 Олена Погрібна

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.