Редакційний штат

Головний редактор

Микола Тимошик, доктор філологічних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв, (Україна)
e-mail: nkin@ukr.net
ORCID ID | Google Scholar

Відповідальний секретар

Олена Каракоз, кандидат історичних наук, доцент, Київський національний університет культури і мистецтв (Україна)
e-mail: karakoc@ukr.net
ORCID ID | Web of Science ResearcherID | Scopus Author ID | Google Scholar

Шеф-редактор

Михайло Поплавський, доктор педагогічних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв, (Україна)
e-mail: pomm20180326@gmail.com
ORCID ID | Web of Science ResearcherID | Scopus Author ID

Редакційна колегія

Максим Балаклицький, доктор наук із соціальних комунікацій, професор, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, (Україна)
e-mail: m.balaklytskyi@karazin.ua
ORCID ID | Web of Science ResearcherID | Scopus Author ID

Оксана Гарачковська, доктор філологічних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв, (Україна)
e-mail: oksana237@ukr.net
ORCID ID | Web of Science ResearcherID | Scopus Author ID

Маріола Гжебик, доктор габілітований, професор, Жешувський університет, (Польща)
e-mail: mgrzebyk@op.pl
ORCID ID | Scopus Author ID

Наталія Зикун, доктор наук із соціальних комунікацій, професор, Університет державної фіскальної служби України, (Україна)
e-mail: nzykun@ukr.net
ORCID ID | Scopus Author ID

Тетяна Новальська, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв (Україна)
e-mail: novalska@meta.ua
ORCID ID | Web of Science ResearcherID | Scopus Author ID | Google Scholar

Надія Бачинська, кандидат педагогічних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв (Україна)
e-mail: n.bachynska17@gmail.com
ORCID ID | Web of Science ResearcherID | Scopus Author ID | Google Scholar