Редакційний штат

Головний редактор

Микола Тимошик, Київський національний університет культури і мистецтв, (Україна)
e-mail: nkin@ukr.net
ORCID ID

Відповідальний секретар

Юлія Трач, Київський національний університет культури і мистецтв, (Україна)
e-mail: 0411@ukr.net
ORCID ID | Web of Science ResearcherID | Scopus Author ID

Шеф-редактор

Михайло Поплавський, Київський національний університет культури і мистецтв, (Україна)
e-mail: pomm20180326@gmail.com
ORCID ID | Web of Science ResearcherID | Scopus Author ID

Редакційна колегія

Максим Балаклицький, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, (Україна)
e-mail: m.balaklytskyi@karazin.ua
ORCID ID | Web of Science ResearcherID | Scopus Author ID

Оксана Гарачковська, Київський національний університет культури і мистецтв, (Україна)
e-mail: oksana237@ukr.net
ORCID ID | Web of Science ResearcherID | Scopus Author ID

Маріола Гжебик, Жешувський університет, (Польща)
e-mail: mgrzebyk@op.pl
ORCID ID | Scopus Author ID

Тетяна Гуменюк, Київський національний університет культури і мистецтв, (Україна)
e-mail: t_gumenyuk@ukr.net
ORCID ID | Scopus Author ID

Наталія Зикун, Університет державної фіскальної служби України, (Україна)
e-mail: nzykun@ukr.net
ORCID ID | Scopus Author ID

Тетяна Новальська, Київський національний університет культури і мистецтв, (Україна)
e-mail: novalska@meta.ua
ORCID ID | Web of Science ResearcherID | Scopus Author ID