DOI: https://doi.org/10.31866/2616-7948.1.2018.141090

УКРАЇНСЬКЕ ПРЕСОВЕ БЮРО ДИПЛОМАТИЧНОЇ МІСІЇ УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ РЕСПУБЛІКИ У РИМІ ЯК УРОК ДЛЯ СУЧАСНОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЖУРНАЛІСТИКИ

Mykola Tymoshyk

Анотація


Стаття написана на основі опрацьованих автором бібліотечних та архівних колекцій української еміграції в Римі під час наукового стажування в Італії. Уперше висвітлюється маловідома сторінка українсько-італійських відносин під кутом зору постання, організації праці та результатів діяльності Українського пресового бюро Дипломатичної місії УНР у Римі 1919–1920 років.
Як відомо, від початків утворення Української Народної Республіки дипломатичні представництва з Києва були вислані до кількох впливових країн Західної Європи. Їхнім головним завданням було широко інформувати керівників країн Антанти щодо ситуації в Україні та домагатися від цих країн визнання Української Народної Республіки як суверенної незалежної держави. У питаннях розв’язання російсько-української проблеми цей уряд дотримувався на той час проросійської позиції.
З огляду на те, що уряд Італії не визнав Україну як самостійну державу, дипломатична місія УНР не мала офіційного статусу і фактично працювала в Римі в напівлегальних умовах. Місію очолював син відомого українського історика Дмитро Антонович.
Подаються характеристики штатних працівників місії — Всеволода Шебедєва, Таїсії Липовецької-Бальмен, Івана Гриненка, Антоніо Пескалоцці, друкарів-машиністів, італійців за походженням, Сандріні та Беттанірі. Детально аналізується пресова діяльність місії і зокрема керівника прес-бюро Євгена Онацького. Проаналізована редакційна політика «Бюлетеню Українського пресового бюро в Римі» та тижневика італійського мовою «La Voce del’ Ucraina».
У висновках наголошується на найголовніших результатах пресової та видавничої діяльності цього бюро. А вони були такі:
- випуск циклостильовим способом «Бюлетені Українського пресового бюро в Римі» (інформаційне видання, що виходив двічі-тричі на тиждень італійською мовою обсягом від двох до чотирьох сторінок, накладом від 100 до 300 примірників; збережено 56 чисел цього видання);
- випуск аналітичного періодичного видання «Голос України» (за задумом, тижневик італійською мовою, вийшло у світ 50 чисел);
- підготовка працівниками бюро публікацій для італійської преси;
- проведення для італійського громадськості лекцій на українознавчі теми;
- видання й поширення в перекладених італійською мовою брошур на суспільно-політичну тематику та книг класиків української літератури.

Ключові слова


Україна; Італія; пресове бюро; дипломатична місія УНР; Дмитро Ан- тонович; Євген Онацький; бюлетень; газета «La Voce del’ Ucraina»; українсько-італійські відносини; італійська преса; українське питання в Європі

Повний текст:

PDF

Посилання


Onatsky, Ye. (1941).Ukrainian Diplomatic Mission in Italy. Prague: Proboiem, p. 22. (General Library, №1). Print from Proboiem Magazine. (In Ukr.)

Onatskyi, Ye. (1954). In the Eternal City. Notes of the Ukrainian Journalist. 1930. Buenos Aires, p. 534. (In Ukr.)

Vynar, L. (1981) Yevhen Onatskyi — Honesty with the Nation (1894–979). New York– Munich–Toronto. (In Ukr.)

Onatskyi, Ye.(1964). On the Sloping Square: Notes of the Journalist and Diplomat. P. I. Munich: Dniprova Hv ylia, p. 152. (In Ukr.)

Review of Ukrainian Press Bureau in Rome activities from June 1, 1919 to March 1, In: Library-Archive of the Rank of St. Basil the Great in Rome Main Executive. File "Ukrainian Press Bureau in Rome. 1919–1920". (In Ukr.)

Tymoshyk, M. (28–29 March, 2014). An Instrument of Struggle — the Truth about Ukraine. The Way the Diplomatic Mission of UNR in Rome Press Bureau Worked on the Authority of its State. Den’, № 56–57. (In Ukr.)

Detailed: Tymoshyk, M. (2015). Ukrainian Book and Press in italy. Kyiv: Our Culture and Science. (In Ukr.)


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Онацький Євген. Українська дипломатична місія в Італії – Прага: Пробоєм, 1941. с. (Загальна б-ка, №1) – (Відбитка з журналу «Пробоєм»).

Онацький Євген. У Вічному місті: Записки українського журналіста. Рік 1930. – Буенос-Айрес, 1954. – 534 с.

Винар Любомир. Євген Онацький – чесність з нацією» (1894–1979). – Нью-Йорк- Мюнхен-Торонто, 1981. (Наздагнап – Укрістор т-во).

Онацький Євген. По похилій площі: Записки журналіста і дипломата. Ч. І. – Мюнхен: Дніпрова хвиля, 1964. – 152 с.

Огляд діяльности Українського пресового бюро в Римі з 1 червня 1919 по 1 березня 1920 р. (Машинопис) // Бібліотека-архів Головної управи Чину Св. Василія Великого в Римі. – Папка «Українське пресове бюро в Римі. 1919–1920»).

Тимошик М. Знаряддя боротьби – правда про Україну: Як пресове бюро Дипломатичної місії УНР у Римі працювало на авторитет своєї держави // День. – 2014. – 28–29 бер. (ч. 56–57).

Детальніше про це: Тимошик М. Українська книга і преса в Італії. – К.: Наша культура і наука, 2015. – 352 с.

Copyright (c) 2018 Mykola Tymoshyk

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.