DOI: https://doi.org/10.31866/2616-7948.1.2018.141108

Проблеми функціонування часопису української діаспори в чужомовному інфоpмаційному просторі (на матеріалах паризького журналу «Тризуб»)

Аліна Тимошик- Сударикова

Анотація


Уперше на основі архівних матеріалів досліджено проблеми функціонування українськомовного періодичного друкованого органу (конкретно — журналу «Тризуб») в зарубіжному інформаційному просторі, зокрема щодо організації кореспондентських пунктів у різних країнах, створення власної мережі поширення видання та його промоція.

Ключові слова


часопис «Тризуб», українська діаспора, зарубіжний інформа- ційний простір, мережа поширення, кореспондентські пункти за рубежем, промоція

Повний текст:

PDF

Посилання


Bohuslavskyi, O. (2008). Presa mizhvoiennoi ukrainskoi emihratsii i borotba za nezalezhnist Ukrainy: istorychnyi shliakh, dosvid, dyskusii: monohrafiia [The press of the inter-war Ukrainian emigration and the struggle for Ukraine’s independence: a historical way, experience, discussions: monograph]. Zaporizhzhia: Prosvita, p. 452 (in Ukrainian).

Deneka, O. (2002). Chasopys «Tryzub» (Paryzh, 1925–1939) pro presu: informatyvnopolemichnyi styl publikatsii [The magazine «Trident» (Paris, 1925–1939) on the press: an informative polemical style of publications]. Zbirnyk prats Naukovo-doslidnoho tsentru periodyky [Collection of works of the Research Center of the periodicals]. Lviv: Vol. 10, pp. 92–103 (in Ukrainian).

Zhyvotko, A. (1999). Istoriia ukrainskoi presy: uporiadkovano, avtorsko-istorykobiohrafichnoho narysu ta prymitok M. S. Tymoshyk [History of the Ukrainian press: orderly, author’s history-biographical essays and notes by M. Tymoshyk]. Kyiv: Nasha kultira i nauka, p. 368 (in Ukrainian).

Zatashanskyi, I. (1930). Piat rokiv isnuvannia «Tryzuba» [Five years of Trizub’s existence]. Tryzub, Ch. 39, pp. 2–5 (in Ukrainian).

Ivanys, V. (1952). Symon Petliura – Prezydent Ukrainy [Symon Petliura - President of Ukraine]. Toronto: p. 326 (in Ukrainian).

Kvytantsii rozsylannia chasopysu «Tryzub» [Receipts for distributing Tryzub magazine] (N. d.). TsDAVOVU, F. 3537, D. 1, Op. 2, Sheet 46, 88 (in Ukrainian).

Lysty do redaktsii tyzhnevyka «Tryzub» za 1925–1926, 1933–1934, 1938 roky [Letters to the editorial board of the Trident weekly for 1925–1926, 1933–1934, 1938]. TsDAHOU, F. 269, Op. 1, D. 1116, Sheet 27 (in Ukrainian).

Lystuvannia redaktsii z chytachamy zhurnalu pro pidpysku na zhurnal, pokupku lotereinykh kvytkiv ta inshe [Correspondence with journal readers on subscription to the magazine, purchase of lottery tickets and more]. TsDAVOU, F. 3536, Op. 1, D. 1, Sheet 1–23 (in Ukrainian).

Mykhalchuk, V. (1999). Ukrainska biblioteka im. S. Petliury v Paryzhi: zasnuvannia, rozvytok, diialnist (1926–1998) [Ukrainian S. Petliura’s Library in Paris: founding, development, activity (1926–1998)]. Kyiv: Publishing house of Olena Teliha, p. 656 (in Ukrainian).

Narizhnyi, S. (1999). Ukrainska emihratsiia: Kulturna pratsia ukrainskoi emihratsii. 1919–1939 [Ukrainian emigration: Cultural Work of Ukrainian Emigration. 1919–1939]. Kyiv: Publishing house of Olena Teliha, p. 272 (in Ukrainian).

Vid redaktsii: «Tryzub» mozhna vidnaity v takykh bibliotechnykh ustanovakh svitu» [From the editorial board: «Tryzub» can be found in such librarians of the world»] (1936). Tryzub, Ch. 40, pp. 10 (in Ukrainian).

Rudychiv, I. (N. d.). Yak tse bulo: Ostannii rik Biblioteky im. S. Petliury v Paryzhi [How It Was: The Last Year of the S. Petliura’s Library in Paris]. TsDAVOVU, F. 4362, Op. 1, D. 3, Sheet 3–32 (in Ukrainian).

Serhiichuk, V. (2004). Symon Petliura. Ser. «Ukrainski derzhavnyky» [Symon Petliura The series «Ukrainian statesmen»]. Kyiv: Ukraina, p. 448 (in Ukrainian).

Tymoshyk, M. (2001). 90-richchia «Ukrainskoho Holosu» v konteksti istorii ukrainskoi zhurnalistyky [90th anniversary of the «Ukrainskyi holos» in the context of the history of Ukrainian journalism]. Ukrainske zhurnalistykoznavstvo [Ukrainian journalism]. (N. p.), Vol. 2, pp. 6–9 (in Ukrainian).

«Tryzub» i svitovi biblioteky [«Tryzub» and world’s library] (1936). Tryzub, Ch. 39, pp. 10 (in Ukrainian).

Fedenko, P. (1976). Holovnyi otaman: Iz kulturnoi ta politychnoi diialnosty Symona Petliury [Chief ataman: From the cultural and political activities of Symon Petliura]. Munich–London, p. 38 (in Ukrainian).

Chekmyshev, O. (1995). Strukturni osoblyvosti publitsystychnykh tekstiv Symona Petliury z tochky zoru natsionalnoi mifolohii [Structural features of Symon Petliura’s publicistic texts in terms of national mythology]. Symon Petliura ta ukrainska natsionalna revoliutsiia: zbirka prats Druhoho konkursu petliuroznavtsiv v Ukraini [Symon Petliura and the Ukrainian national revolution: Collection of Works of the Second Lecturers Competition in Ukraine]. (Mykhalchuk V., Ed.). Kyiv: Rada, p. 368 (in Ukrainian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


1. Богуславський О. Преса міжвоєнної української еміграції і боротьба за незалежність України: історичний шлях, досвід, дискусії: монографія / О. В. Богуславський. — Запоріжжя: Просвіта, 2008. — 452 с.

2. Денека О. Часопис «Тризуб» (Париж, 1925-1939) про пресу: інформативно- полемічний стиль публікацій // Збірник праць Науково-дослідного центру періодики. — Львів, 2002. — Вип. 10. — С. 92 — 103.

3. Животко А. Історія української преси :упор., авт. іст-біогр. нарису та приміт. М. С. Тимошик / А. Животко. — К.: Наша культура і наука, 1999. — 368 с.

4. Заташанський І. П’ять років існування «Тризуба» // Тризуб. — 1930. — Ч. 39. — С. 2-5.

5. Іванис В. Симон Петлюра — Президент України / В. Іванис. — Торонто, 1952. — 326 с.

6. Квитанції розсилання часопису «Тризуб» // ЦДАВОВУ. — Ф. 3537. —Спр. 1. — Оп. 2. — Арк. 46 — 88.

7. Листи до редакції тижневика «Тризуб» за 1925 — 1926, 1933 — 1934, 1938 роки// ЦДАГОУ. — Ф. 269. — Оп. 1. — Спр. 1116. — Арк. 27.

8. Листування редакції з читачами журналу про підписку на журнал, покупку лотерейних квитків та інше. Поч. 7 жовтня 1933 — зак. 10 листоп. 1934. // ЦДАВОУ. — Ф. 3537. — Оп. 1. — Спр 1. — Арк. 1 — 23.

9. Михальчук В. Українська бібліотека ім. С. Петлюри в Парижі: заснування, розвиток, діяльність (1926 — 1998) / В. Михальчук. — К.: Вид-во ім. О. Теліги, 1999. — 656 с.

10. Наріжний С. Українська еміграція: Культурна праця української еміграції. 1919–1939 / С. Наріжний. — К.: Вид-во ім. Олени Теліги, 1999. — 272 с.

11. Од редакції: «Тризуб» можна віднайти в таких бібліотечних установах світу» // Тризуб. — 1936. — Ч. 40. — С. 10.

12. Рудичів І. Як це було: Останній рік Бібліотеки ім. С. Петлюри в Парижі // ЦДАВОВУ — Ф. 4362. —Оп. 1. — Спр. 3. — Арк. 3 —32.

13. Сергійчук В. Симон Петлюра. Сер. «Українські державники» / В. Сергійчук — К.: Україна, 2004. — 448 с.

14. Тимошик М. 90-річчя «Українського Голосу» в контексті історії української журналістики // Українське журналістикознавство. — 2001. — Вип. 2. — C. 6 — 9.

15. «Тризуб» і світові бібліотеки // Тризуб. — 1936. — Ч. 39. — С. 10.

16. Феденко П. Головний отаман: Із культурної та політичної діяльности Симона Петлюри / П. Феденко. — Мюнхен — Лондон, 1976. — 38 с.

17. Чекмишев О. Структурні особливості публіцистичних текстів Симона Петлюри з точки зору національної міфології // Симон Петлюра та українська національна революція: зб. праць Другого конкурсу петлюрознавців в Україні / упор. та передм. В. Михальчука. — К.: Рада, 1995. — 368 с.

Copyright (c) 2018 Аліна Тимошик- Сударикова

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.