№ 1(5) (2020)

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

Від головного редактора

Шановний читачу! PDF (English) PDF
Микола Тимошик 7-10

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ УКРАЇНСЬКОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ

Соціальні мережі як культурно‑просвітницький ресурс PDF (English) PDF
Михайло Поплавський 12-27
До проблеми створення першого репертуару книжкових та пресових видань українців на чужині: на матеріалах Великої Британії PDF (English)
Микола Тимошик 28-50
Інформаційно-психологічна складова агресії РФ проти України й Заходу (2014–2020 рр.) та способи протистояння PDF (English) PDF
Мар’ян Житарюк 51-70
Постать Ярослава Мудрого в координатах української та російської історіографій PDF (English)
Ярослав Калакура 71-87
Явище англоварваризації в українському освітньо‑науковому середовищі: історія і сучасність PDF (English) PDF
Ірина Фаріон 88-106

ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА СУЧАСНОЇ ЖУРНАЛІСТИКИ ТА ВИДАВНИЧОЇ СПРАВИ

Друковані та мережеві змі про творчість українських модельєрів PDF (English) PDF
Вікторія Галудзіна‑Горобець 108-117
Медіакритика в Україні: тенденції та перспективи розвитку PDF (English) PDF
Алла Миколаєнко 118-125
Інформаційна діяльність Святого Престолу PDF (English) PDF
Іван Ощипок 126-140

ІСТОРІЯ ЖУРНАЛІСТИКИ

Олесь Гончар і крайові ЗМІ PDF (English) PDF
Валентина Галич 142-162
Громадсько-політичні та літературно-художні періодичні видання в юнацькому щоденнику С. Єфремова PDF (English) PDF
Олександр Галич 163-178
Медіадидактика вищої школи у розвитку професійних компетентностей майбутніх фахівців PDF (English) PDF
Ганна Онкович 179-196
Редакторська підготовка творів Бориса Грінченка харківським кооперативним видавництвом «Рух» PDF (English) PDF
Надія Подоляка 197-206

МЕРЕЖЕВІ ВИДАННЯ

Російсько-українська війна на Донбасі в українському кінематографі PDF (English) PDF
Володимир Даниленко 208-218
Термін «культурний геноцид» в українському мережевому просторі PDF (English) PDF
Марія Доценко 219-232
Соцмережа Фейсбук та захист українського інформаційного простору в умовах російсько‑українського конфлікту PDF (English) PDF
Артем Онкович 233-242
Вплив телебачення та соціальних мереж на формування медіа реальності PDF (English) PDF
Євген Субота 243-252

ДОКУМЕНТИ З ДІАСПОРНИХ АРХІВІВ

Якими повинні бути радіопередачі «Голосу Америки» для Совєтського Союзу PDF (English) PDF
Петро Федун (Полтава) 254-266

ПУБЛІЦИСТИКА

Гарантування національної інформаційної безпеки — в небезпеці PDF (English) PDF
Іван Чиж 268-278

РЕЦЕНЗІЇ, ПРЕЗЕНТАЦІЇ

Книга про бунт студентів‑журналістів епохи шістдесятництва PDF (English) PDF
Михайло Скорик 280-287