Мовна політика українського уряду в редакційній політиці газети «Нова Рада» (1917 – початок 1918)

Автор(и)

  • Олена Синявська Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Одеса, Україна; Інститут досліджень Східної та Південно-Східної Європи імені Лейбніца, Регенсбург, Німеччина, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-7247-3590

DOI:

https://doi.org/10.31866/2616-7948.1(11).2023.279631

Ключові слова:

мовна політика, газета «Нова Рада», Українська революція, Центральна Рада, 1917–1918

Анотація

Мета статті – проаналізувати публікації київської газети «Нова Рада» періоду діяльності Української Центральної Ради, у яких відображено основні напрями мовної політики українського уряду та рефлексію з боку суспільства.

Аналіз історіографічного доробку дає змогу стверджувати, що в публікаціях сучасних істориків вказану тему висвітлено побіжно, переважно в контексті джерелознавчого вивчення історії української преси. Проте у визначений період газетна періодика булла рупором офіційної державної політики та відбивала рефлексії суспільства на всі державотворчі процеси. Одним з провідних періодичних видань періоду УЦР була газета «Нова Рада», що видавалася українською мовою в Києві з березня 1917 року. Редакторами були Андрій Ніковський та Сергій Єфремов. Політичні позиції газети свідчили про її близькість до урядової політики та загалом про центристські позиції в національно-визвольному русі.

Особливість мовної політики в період діяльності УЦР обумовлювалася двома чинниками: тим, що молода українська республіка перебувала в постколоніальній мовній ситуації, а також політичним курсом УЦР в різні періоди її діяльності. Основними напрямами мовної політики, що знайшли висвітлення на шпальтах «Нової Ради» були: надання статусу офіційної (державної) мови українській мові; поширення українізації в діловодстві, освітній і культурній сферах; вироблення правил українського правопису, мовна політика щодо національних меншин. Газетні публікації мали на меті не тільки засвідчити юридичне закріплення статусу української мови та початок процесу українізації, а й сприяти фактичному втіленню мовної політики українського уряду в суспільно політичному та культурно-освітньому житті.

Біографія автора

Олена Синявська, Одеський національний університет імені І. І. Мечникова, Одеса, Україна; Інститут досліджень Східної та Південно-Східної Європи імені Лейбніца, Регенсбург, Німеччина

Кандидат історичних наук, доцент

Посилання

Bublyk, L. (2015). Movna polityka yak skladova natsionalnoi polityky derzhavy: Mizhnarodnyi aspekt [Language policy as a component of the state's national policy: International aspect]. Nezalezhnyi kulturolohichnyi chasopys "Yi". http://www.ji-magazine.lviv.ua/2015/Bublyk_Movna_polityka.htm [in Ukrainian].

Danylevska, O. (2009). Mova v revoliutsii ta revoliutsiia v movi: Movna polityka Tsentralnoi Rady, Hetmanatu, Dyrektorii UNR [Language in revolution and revolution in language: Language policy of the Central Rada, Hetmanate, Directorate of the Ukrainian National People's Republic] (L. M. Khomenko, Ed.). Kyiv [in Ukrainian].

Huba, P. I. (1999). Presa yak dzherelo vyvchennia istorii natsionalno-demokratychnoi revoliutsii v Ukraini (1917–1920 rr.) [The press as a source of studying the history of the national-democratic revolution in Ukraine (1917–1920)]. Ukrainian Historical Journal, 4, 29–40 [in Ukrainian].

Huba, P. I. (2007). Periodychna presa yak dzherelo doslidzhennia ukrainskoho derzhavotvorchoho protsesu 1917–1920 rr. [The periodical press as a source of research into the Ukrainian state-building process 1917–1920] [Doctoral Dissertation, Taras Shevchenko National University of Kyiv] [in Ukrainian].

Kievlyanin. (1917, March 31) [in Russian].

Kievlyanin. (1918, February 25) [in Russian].

Nova Rada. (1917, March 31–December 17) [in Ukrainian].

Nova Rada. (1918, January 10–July 27) [in Ukrainian].

Ohiienko, I. (2001). Istoriia ukrainskoi literaturnoi movy [History of the Ukrainian literary language] (M. Tymoshyk, Comp.). Nasha kultura i nauka [in Ukrainian].

Plotnytska, I. (2007). Teoretyko-metodolohichni zasady analizu movnoi polityky v derzhavnomu upravlinni [Theoretical and methodological principles of language policy analysis in state administration]. State Formation, 1(1), 47–53 [in Ukrainian].

Pyrih, R. (2011). Dzherela z istorii Ukrainskoi revoliutsii 1917–1921 rokiv: Periodychna presa [Sources from the history of the Ukrainian revolution of 1917–1921: Periodical press]. Archives of Ukraine, 4, 132–145 [in Ukrainian].

Rudyi, H. (2014). Kyivska periodychna presa 1917–1918 rr. yak dzherelo z istorii Ukrainskoi Tsentralnoi Rady [The Kyiv periodical press of 1917–1918 as a source of the history of the Ukrainian Central Rada]. Ukraina XX stolittia: kultura, ideolohiia, polityka, 19, 272–284 [in Ukrainian].

Savoiska, C. V. (2020). "Movna polityka" yak yavyshche i katehoriia ["Language policy" as a phenomenon and category]. Political Life, 2, 93–102. https://doi.org/10.31558/2519-2949.2020.2.13 [in Ukrainian].

Tymoshyk, M. (2000). "Lyshus naviky z chuzhynoiu…": Mytropolyt Ilarion (Ivan Ohiienko) i ukrainske vidrodzhennia ["I will remain forever with a foreign country...": Mytropolyt Ilarion (Ivan Ohiienko) and the Ukrainian revival]. Nasha kultura i nauka; Ukrainskyi pravoslavnyi sobor Sv. Pokrovy [in Ukrainian].

Verstiuk, V. F., Boiko, O. D., Hamretskyi, Yu. M., Mykhailychenko, H. M., Ohinska, A. P., Ostashko, T. S., Ustymenko, V. M., Shatalina, Ye P., Shchus, O. Y., & Yakovlieva, L. V. (Comps.). (1996). Ukrainska Tsentralna Rada: Dokumenty i materialy [Ukrainian Central Rada: Documents and materials] (V. O. Kovalenko, Ed; Vol. 1: March 4 – December 9, 1917). Naukova dumka [in Ukrainian].

Zhyvotko, A. (1990). Istoriia ukrainskoi presy [History of the Ukrainian press]. Ukrainskyi tekhnichno-hospodarskyi instytut [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-05-17

Як цитувати

Синявська, О. (2023). Мовна політика українського уряду в редакційній політиці газети «Нова Рада» (1917 – початок 1918). Український інформаційний простір, (1(11), 208–220. https://doi.org/10.31866/2616-7948.1(11).2023.279631

Номер

Розділ

ІСТОРІЯ ЖУРНАЛІСТИКИ ТА КНИГОВИДАННЯ