Інформаційно-аналітичні центри університетів та бібліотек: виклики часу

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31866/2616-7948.10.2022.270017

Ключові слова:

аналітичні центри, університети, інформаційно-аналітична діяльність, бібліотеки, цифрова наука, Україна

Анотація

Університетські бібліотеки завжди відігравали важливу роль у підтримці досліджень і створенні знань. Виклики часу та цифрової науки спонукають університети та їхні бібліотеки до надання нових інноваційних послуг та застосунків для дослідників, створення відповідної інфраструктури цифрової підтримки досліджень та відповідної аналітики для університетів. Університетські бібліотеки в усьому світі стають ще важливішими гравцями не лише у створенні, збереженні та поширенні інформації, а також у наданні «вбудованих» послуг для дослідників та системної і якісної аналітики в царині цифрової науки для університетів.

У даній статті досліджуються аналітичні центри (з англ. Think Tanks), в т. ч. бібліотечно-інформаційного спрямування та описано історію їхньої появи та розвитку. Проаналізовано роль таких центрів у виконанні місії та стратегії сучасного університету (на прикладі окремих бібліотек та університетів України), дана їхня характеристика. Зосереджено увагу на різноманітних аспектах роботи бібліотечно-інформаційних центрів, акцентовано на процесі виробництва й розповсюдження інформаційно-аналітичної продукції та послуг, в якому стрімко зростає роль аналітичної діяльності та цифрової підтримки досліджень.

Зазначено, що ця діяльність ще не стала стандартом для багатьох університетів та бібліотек; очікування користувачів значно перевищують реальні рішення; відсутні чи недостатньо напрацьовані відповідні політики, технології та інфраструктура, персонал потребує додаткового навчання; недостатньо нових рішень на національному рівні; ресурсоємність створення цих нових рішень; численні правові проблеми.

Аналіз поточної ситуації спонукає університети до створення інформаційно-аналітичних служб та відповідних сервісів цифрової підтримки досліджень у тісній співпраці університетських бібліотек та інших підрозділів (науково-дослідна частина, видавництво, відділи IT тощо) як запоруку інституційної спроможності підтримки наукового процесу університету та відповідно його аналітики (щодо публікаційної активності, вимірювання впливів досліджень тощо). Для цього знадобляться нові політики, інструменти, послуги, навчання та потенціал для забезпечення співпраці.

Біографії авторів

Олег Сербін, Наукова бібліотека ім. М. Максимовича КНУ імені Тараса Шевченка

Доктор наук із соціальних комунікацій, професор

Тетяна Ярошенко, Національний університет «Києво-Могилянська академія»

Кандидат історичних наук, доцент

Посилання

Biletskyi, V. S. (2002). Analitychni tsentry v suchasnomu sviti [Analytical Centers in the Modern World]. Naukovo-tekhnichna informatsiia, 2, 60–63 [in Ukrainian].

Davydova, I. O. (2005). Bibliotechne vyrobnytstvo v informatsiinomu suspilstvi [Library Production in the Information Society] [Monograph]. Kharkiv State Academy of Culture [in Ukrainian].

Ilhanaieva, V. O. (2007). Analityka v strukturi bibliotechnoi diialnosti [Analytics in the Structure of Library Activity]. Visnyk of Kharkiv State Academy of Culture, 23, 109–117 [in Ukrainian].

Ilhanaieva, V. O., & Kolesnykova, T. O. (Ed.). (2016). Universytetska biblioteka: nova sfera informatsiinoi vzaiemodii [University Library: The New Field of Information Interaction] [Monograph]. Dnipropetrovsk National University of Railway Transport Named After Academitian V. Lazaryan [in Ukrainian].

Kobieliev, O. M. (2013). Informatsiino-analitychna diialnist bibliotek Ukrainy: teoretyko metodolohichni zasady rozvytku [Information and Analytical Activity of Libraries of Ukraine: Theoretical and Methodological Foundations of Development] [Abstract of DSc Dissertation, Kharkiv State Academy of Culture] [in Ukrainian].

Mackenzie, A., & Martin, L. (Eds.). (2016). Developing Digital Scholarship: Emerging Practices in Academic Libraries. ALA Neal-Schuman [in English].

Mandziuk, O. A. (2018). Informatsiino-analitychni sluzhby, tsentry analitychnykh doslidzhen yak subiekty analitychnoi diialnosti [Information-Analytical Services, Centers of Analytical Studies as Subjects of Analytical Activity]. Global Organization of Allied Leadership. https://goal-int.org/informatsijno-analitichnisluzhbi-tsentri-analitichnih-doslidzhen-yak-sub-yekti-analitichnoyi-diyalnosti/ [in Ukrainian].

McGann, J. G. (2021). 2020 Global Go to Think Tank Index Report. TTCSP Global Go to Think Tank Index Reports, 18. https://repository.upenn.edu/think_tanks/18/ [in English].

McGann, J. G., & Weaver, K. R. (Eds.). (2002). Think Tanks and Civil Societies: Catalysts for Ideas and Action. Transaction Publishers [in English].

Pasmor, N. P., & Kulyk, M. M. (2016, October 24–31). Universytetska biblioteka v systemi informatsiino-analitychnoi pidtrymky naukovykh doslidzhen (z dosvidu roboty NB NIuU imeni Yaroslava Mudroho) [The University Library in the System of Information and Analytical Support for Scientific Research (from the Experience of the Yaroslav the Wise National University Library)]. In Biblioteky i suspilstvo: rukh u chasi ta prostori [Libraries and Society: Movement in Time and Space], Proceedings of the 2nd Scientific and Practical Internet Conference (pp. 113–117). Kharkiv National Medical University. http://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/12546/1/Pasmor_Kulik_113–117.pdf [in Ukrainian].

Roemer, R. C., & Kern, V. (Eds.). (2019). The Culture of Digital Scholarship in Academic Libraries. ALA Editions [in English].

Yaroshenko, T. O. (2019, November 7). Tsyfrova pidtrymka naukovykh doslidzhen v suchasnomu universyteti: osnovni vyklyky [Digital Support of Scientific Research in a Modern University: Main Challenges]. In Informatsiia, analiz, prohnoz – stratehichni vazheli efektyvnoho derzhavnoho upravlinnia [Information, Analysis, Forecast – Strategic Levers of Effective Public Administration], Proceedings of the XII International Scientific and Practical Conference (pp. 261–263). Ukrainian Institute of Scientific and Technical Expertise and Information [in Ukrainian].

Yaroshenko, T., & Chukanova, S. (2018). Rol tsyfrovoi humanitarystyky u modernizatsii suchasnoho bibliotekoznavstva [Digital Humanities Role in Modern Librarianship Innovations Ukrainian Journal on Library and Information Science]. Ukrainian Journal on Library and Information Science, 1, 10–17. https://doi.org/10.31866/2616-7654.1.2018.146186 [in Ukrainian].

Yaroshenko, T., & Yaroshenko O. (2020). Vysokotsytovani dokumenty naukovtsiv Ukrainy v bazakh danykh tsytuvan: koreliatsiia bibliometrychnykh indykatoriv [Highly Cited Documents of Ukrainian Scholars in Citation Databases: Correlation of Bibliometric Indicators]. Ukrainian Journal on Library and Information Science, 5, 108–126. https://doi.org/10.31866/2616-7654.5.2020.205734 [in Ukrainian].

Yaroshenko, T., & Yaroshenko, O. (2021). Khto i yak tsytuie molodi ukrainski zhurnaly (na prykladi dvokh zhurnaliv NAUKMA za danymy Dimensions) [Interdependencies in Citation Metrics Using Dimensions (Case Study of Two NAUKMA Journals)]. Ukrainian Journal on Library and Information Science, 7, 84–99. https://doi.org/10.31866/2616-7654.7.2021.233303 [in Ukrainian].

Zakirov, M. B. (2018). Sluzhba informatsiino-analitychnoho zabezpechennia orhaniv derzhavnoi vlady (SIAZ) [Service of Information and Analytical Support of State Authorities (SIAZ)]. In Ukrainska bibliotechna entsyklopediia [Ukrainian Library Encyclopedia]. https://bit.ly/3haYlsX [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-01

Як цитувати

Сербін, О., & Ярошенко, Т. (2022). Інформаційно-аналітичні центри університетів та бібліотек: виклики часу. Український інформаційний простір, (2(10), 293–312. https://doi.org/10.31866/2616-7948.10.2022.270017

Номер

Розділ

ІНФОРМАЦІЙНА, БІБЛІОТЕЧНА І АРХІВНА СПРАВА