Автопередмови Оксани Забужко в парадигмі публіцистики

Автор(и)

  • Валентина Галич Приватний вищий навчальний заклад «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука», Ukraine https://orcid.org/0000-0002-4492-8922

DOI:

https://doi.org/10.31866/2616-7948.10.2022.269968

Ключові слова:

літературна критика, публіцистика, передмова, інтертекстуальність, автобіографічність, інформаційна війна

Анотація

Мета статті – розкрити жанрово-стильові особливості автопередмов Оксани Забужко в парадигмі письменницької публіцистики.

Звернення до таких методів, як біографічний, історичний, порівняльний, аксіологічний, дискурсологічний дало можливість багатоаспектно розкрити предмет дослідження, зокрема довести приналежність літературної критики до публіцистики, вказати на процеси модифікації в сучасному жанрі автопередмови та його причетність до літератури non-fiction, прокоментувати соціальнокомунікативний і духовний потенціал творів письменниці цього жанру, осмислити їхній громадянський пафос у співмірності із суспільними подіями в Україні поч. ХХІ ст., висвітлити прояв особливостей індивідуального стилю авторки з урахуванням її новаторства.

Автопередмови Оксани Забужко яскраво репрезентують публіцистику доби глобалізації, спрямованої на інтелектуалізацію масової свідомості. Вони реалізуюють публіцистичні мотиви історичної пам’яті, ставлення жінки до війни, функції митця в карколомний період національної історії. Жанрово-стильові особливості автопередмов (мотивація написання твору, до якого написана передмова, що включає аналіз суспільно-політичних факторів зародження його задуму в причетності до фактів біографії письменниці; громадянський пафос та лірична сповідальність наративу; літературно-критичний коментар власного твору, позначений постмодерним письмом; філософська наснаженість суб’єктивних оцінок актуальних проблем кін. ХХ–поч. ХХІ ст.; пріоритетність образу автора-публіциста – інтелектуала, політика, жінки, патріота) дозволяють нам стверджувати приналежність їх саме до публіцистики, а не до аналітичного жанру журналістики чи науки про літературу.

Явища інтертекстуальності та фрагменти біографії Оксани Забужко, потрапляючи в образне лексичне поле наративу її передмов, виконують сюжетотворчу функцію: матеріалізують переплетення часопросторових пластів, стають фактообразом, будівничим матеріалом оригінальної композиції, що скріплює всі її елементи, уособленням долі жінки в кризовому суспільстві, символом громадянської стійкості письменниці в питаннях престижу українського народу та його культури.

Біографія автора

Валентина Галич, Приватний вищий навчальний заклад «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука»

Доктор філологічних наук, професор

Посилання

Antonova, O. V. (2014). «Zazyraiuchy za horyzont». Natsionalno-svitohliadna publitsystyka Mykoly Zhulynskoho [«Looking Beyond the Horizon». Mykola Zhulynskyi’s National Worldview Journalism] (V. M. Halych, Ed.). Drukarskyi dvir [in Ukrainian].

Bairachna, Yu. (2021, May 24). Mizh dvoma rezhymamy. Yak u Kharkovi povertaiut pamiat pro Shevelova [Between Two Modes. How the Memory of Shevelyov is Being Brought Back in Kharkov]. Ukrinform. https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3251671-miz-dvoma-rezimami-ak-u-harkovi-povertaut-pamat-prosevelova.html [in Ukrainian].

Danylina, O. V. (2013). Avtobiohrafiia yak metazhanr u tvorchosti Oksany Zabuzhko [Autobiography as a Metagenre in the Work of Oksana Zabuzhko]. Bulletin of Zaporizhzhіa National University, 3, 52–59 [in Ukrainian].

Dub, K. (2001). Avtobiohrafichnyi synerhen [Autobiographical Synergen]. Word and Time, 4, 15–23 [in Ukrainian].

Halych, V. M. (2004). Oles Honchar – zhurnalist, publitsyst, redaktor: evoliutsiia tvorchoi maisternosti [Oles Honchar – Journalist, Publicist, Editor: Evolution of Creative Skill] [Monograph]. Naukova dumka [in Ukrainian].

Halych, V. M., & Kutsevska, O. S. (2013). Dyskurs avtorskoho redahuvannia publitsystychnoho tekstu: tvorcha laboratoriia Olesia Honchara [The Discourse of the Author’s Editing of a Journalistic Text: The Creative Laboratory of Oles Honchar] [Monograph]. Publishing House of Luhansk Taras Shevchenko National University [in Ukrainian].

Mykhailyn, I. (2012, April 13). Piatyi Kharkiv u zhurnalistytsi Yuriia Shevelova: fenomenolohichna ta imperatyvna reprezentatsii [The Fifth Kharkiv in the Journalism of Yury Shevelyov: Phenomenological and Imperative Representations]. Department of Journalism of the Faculty of Philology of V. N. Karazin Kharkiv National University. http://www.kafedrajourn.org.ua/media/227 [in Ukrainian].

Steblyna, N. (2011). Sposoby predstavlennia pozytsii komunikanta v pysmennytskii publitsystytsi (na materiali publitsystychnykh vystupiv O. Zabuzhko) [Ways of Presenting the Position of the Communicator in Literary Journalism (Based on the Journalistic Speeches of O. Zabuzhko)]. Dialog: Media Studios, 12, 184–191. https://www.academia.edu/34735513 [in Ukrainian].

Tebeshevska-Kachak, T. (2004). Avtobiohrafizm yak pryntsyp naratsii ta kharakterotvorennia u prozi Oksany Zabuzhko [Autobiography as a Principle of Narration and Characterization in Oksana Zabuzhko’s Prose]. Word and Time, 2, 39–47 [in Ukrainian].

U Kharkovi sokyroiu znyshchyly doshku Shevelovu [In Kharkiv, They Destroyed Shevelov’s Board with an Ax]. (2013, September 25). Istorychna pravda. https://www.istpravda.com.ua/short/2013/09/25/136684/ [in Ukrainian].

Zabuzhko, O. (2013). Peredmova do druhoho vydannia [Preface to the Second Edition]. In O. Zabuzhko & Yu. Shevelov, Vybrane lystuvannia na tli doby: 1992–2002 [Selected Correspondence Against the Background of the Day: 1992–2002] (pp. 3–5). Komora [in Ukrainian].

Zabuzhko, O. (2016). I znovu ya vlizaiu v tank… Vybrani teksty 2012–2016: Statti, ese, interviu, spohady [And Again I Get Into the Tank… Selected Texts 2012–2016: Articles, Essays, Interviews, Memoirs]. Komora [in Ukrainian].

Zabużko, Oksana. (2013). Ukraiński palimsest: Oksana Zabużko w rozmowie z Izą Chruslińską. Kolegium Eurohy Wschodniej.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-01

Як цитувати

Галич, В. (2022). Автопередмови Оксани Забужко в парадигмі публіцистики. Український інформаційний простір, (2(10), 191–213. https://doi.org/10.31866/2616-7948.10.2022.269968

Номер

Розділ

ІСТОРІЯ ЖУРНАЛІСТИКИ ТА КНИГОВИДАННЯ