Національні рейтинги ЗВО як інструмент оцінювання якості вищої освіти в Україні

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31866/2616-7948.1(9).2022.257057

Ключові слова:

українські рейтинги ЗВО, заклад вищої освіти, показники та індикатори рейтингування, якість вищої освіти

Анотація

Мета статті полягає у комплексному аналізі методології рейтингування провідних національних рейтингів ЗВО України. Методологія дослідження ґрунтується на застосуванні методів абстрагування, аналізу і синтезу, що дало змогу теоретично осмислити явище рейтингування українських ЗВО. Наукова новизна одержаних результатів полягає у розробці пропозицій з удосконалення українських рейтингів ЗВО. Всупереч поширеній думці, що рейтинги ЗВО – це найбільш простий, доступний і наочний спосіб ухвалення певних рішень, що стосуються закладів вищої освіти, насправді рейтинги не є показником якості освіти – характеризувати ЗВО однією цифрою, що позначає його позицію у рейтингу, нелогічно. Позиція у рейтингу – це, безумовно, показник високої академічної репутації ЗВО, але вона не завжди об’єктивна. Рейтинги не можуть замінити оцінювання якості освіти у ЗВО, хоч і забезпечують прозорість тих чи інших показників його роботи. Намагання ЗВО потрапити у лідери рейтингу призводить до короткочасних заходів підвищення ефективності його діяльності, зокрема до стимулювання науковців збільшувати публікаційну активність та ін. Але в довгостроковій перспективі це не може вплинути на прогресивний його розвиток.

Оцінювати заклад вищої освіти необхідно з урахуванням його впливу на суспільство, оскільки він є найбільш інтеграційною системою, яку можна сьогодні уявити. Кожен ЗВО у своїй діяльності повинен бути орієнтований на конкретну цільову аудиторію, що відповідає одному з Берлінських принципів ранжирування ЗВО, згідно з яким ранжирування визначається чіткою орієнтованістю на певну групу споживачів рейтингу. Крім того, ранжувати ЗВО необхідно у групах, враховуючи різні місії, різні профілі наукової та освітньої діяльності, різну кількість студентів та професорів. Самі ж абітурієнти у своєму виборі закладу вищої освіти повинні враховувати не лише його позицію у рейтингу, а й рівень вимог, що висуваються до абітурієнтів, затребуваність випускників та ін.

Біографія автора

Михайло Поплавський, Київський національний університет культури і мистецтв

Доктор педагогічних наук, професор

Посилання

Aguillo, I. F. (Ed.). (2022, January). Methodology. Webometrics. https://www.webometrics.info/en/Methodology [in English].

Cabinet of Ministers of Ukraine. (2018, March 14). Pro zatverdzhennia pereliku svitovykh reitynhiv universytetiv dlia vyznachennia osoblyvoi katehorii inozemtsiv ta osib bez hromadianstva, yaki pretenduiut na pratsevlashtuvannia v Ukraini [On Approval of the List of World Rankings of Universities to Determine a Special Category of Foreigners and Stateless Persons Applying for Employment in Ukraine] (Order № 154-r). https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/154–2018-%D1%80?lang=en [in Ukrainian].

Konsolidovanyi reitynh vyshiv Ukrainy 2021 roku [Consolidated Rating of Ukrainian Universities in 2021]. (2021, July 5). Osvita.ua. http://osvita.ua/vnz/rating/51741/ [in Ukrainian].

Merisotis, J., & Sadlak, J. (2006, May 30). International Partnership Issues Groundbreaking Principles on Ranking of Higher Education Institutions. In Berlin Principles, 2nd Meeting of the International Ranking Expert Group. http://200.6.99.248/~bru487cl/files/Berlin_Principles_Release.pdf [in English].

Ministry of Education and Science of Ukraine. (2020). Stratehiia rozvytku vyshchoi osvity v Ukraini na 2021–2031 roky [Strategy for the Development of Higher Education in Ukraine for 2021–2031]. https://cutt.ly/KFTtXFL [in Ukrainian].

Parkhomenko, N. O. (2020). Vplyv mizhnarodnykh reitynhiv na konkurentospromozhnist zakladiv vyshchoi osvity [The Impact of International Rankings on the Competitiveness of Higher Education Institutions]. Efektyvna ekonomika, 3. https://doi.org/10.32702/2307-2105-2020.3.76 [in Ukrainian].

Rankings Methodology. (n. d.). QS. Retrieved January 30, 2022, from https://www.qs.com/rankings/ [in English].

Reitynh Scopus [Scopus Rating]. (n. d.). EuroOsvita. Retrieved January 30, 2022, from http://www.euroosvita.net/index.php/?category=58 [in Ukrainian].

Reitynh universytetiv za pokaznykamy Scopus 2021 roku [Ranking of Universities According to Scopus Indicators in 2021]. (2021, April 26). Osvita.ua. http://osvita.ua/vnz/rating/82316/ [in Ukrainian].

Reitynhuvannia zakladiv vyshchoi osvity [Rating of Higher Education Institutions]. (2022, April 2). In Wikipedia. https://cutt.ly/XFTrV3k [in Ukrainian].

Tatarinov, I. Ye., & Herasymov, O. V. (2013). Svitova praktyka formuvannia reitynhiv universytetiv: vyznachennia naibilsh obiektyvnykh kryteriiv ta indykatoriv otsiniuvannia [International Experience in Universities Ratings Formation: Most Objective Criteria and Assessing Indicators Determination]. Ukrainian Society, 1(44), 100–116 [in Ukrainian].

Top-200 krashchykh universytetiv Ukrainy [Top 200 Best Universities in Ukraine]. (n. d.). EuroOsvita. Retrieved January 30, 2022, from http://www.euroosvita.net/index.php/?category=3 [in Ukrainian].

naikrashchykh zakladiv vyshchoi osvity Ukrainy [200 Best Institutions of Higher Education in Ukraine]. (2021, 23 December). In Wikipedia. https://cutt.ly/IFRKb0R [in Ukrainian].

Universytetski reitynhy «TOP 200-Ukraina» 2010–2018 roky [University Rankings «TOP 200-Ukraine» 2010–2018]. (2018, June 4). EuroOsvita. http://www.euroosvita.net/index.php/?category=28&id=1095 [in Ukrainian].

Yak skladaietsia konsolidovanyi reitynh vyshiv [How is the Consolidated Ranking of Universities]. (2020, August 10). Osvita.ua. http://osvita.ua/vnz/rating/25752/ [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-05-22

Як цитувати

Поплавський, М. (2022). Національні рейтинги ЗВО як інструмент оцінювання якості вищої освіти в Україні. Український інформаційний простір, (1(9), 16–29. https://doi.org/10.31866/2616-7948.1(9).2022.257057

Номер

Розділ

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ УКРАЇНСЬКОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ