Методологічні засади інформаційного менеджменту в умовах окупаційно-гібридної війни Росії проти України

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31866/2616-7948.1(7).2021.233878

Ключові слова:

інформаційний менеджмент, методологія, функції, принципи, методи, російська окупаційно-гібридна агресія, окуповані території, інформаційна війна, свідомість, дезінформація, маніпуляція

Анотація

З’ясовується сутність, принципи, функції та особливості менеджменту інформаційної діяльності в умовах інформатизації і глобалізації сучасного світу, ескалації окупаційно-гібридної війни Росії проти України як геополітичного реваншу, аналізуються її цілі, форми та методи щодо протидії дезінформації українського суспільства. На основі теорії інформаційного менеджменту, нормативно-правових документів, з урахуванням праць В. Бебика, В. Горбуліна, О. Матвієнко, Д. Дубова, О. Золотаря, І. Кресіної, В. Лизанчука, Є. Магди, Я. Малик, Є. Мануйлова, Ю. Палеха, М. Тимошика та ін. розглянуто методологічний інструментарій вироблення та реалізації єдиної і дійової державної політики в рамках національного та світового інформаційного простору, основоположні принципи, методи та засоби управління інформаційним процесом на загальнонаціональному, регіональному та місцевому рівнях з метою якісного, своєчасного, достовірного і ефективного інформування населення України, включаючи тимчасово окуповані території, а також зарубіжний світ.

Звернуто увагу на менеджмент інформаційної безпеки, зокрема «кібербезпеки» – захисту комп’ютерних систем від вірусів і хакерських атак, на забезпечення захищеності систем продукування, обробки і зберігання інформації, її конфіденційності. Значне місце відведено висвітленню діяльності новоствореного Центру протидії дезінформації в умовах активної фази російської окупаційно-гібридної війни, політики «керованого хаосу» в Україні з метою розмивання української ідентичності, почуття нації та народу, консервації стереотипів «молодшого брата», меншовартості та вторинності українців, домінування російської мови, культури та традицій. Обґрунтовано необхідність підвищення ролі традиційних та інноваційних інформаційних технологій, зокрема комп’ютерних і телекомунікаційних на тлі цифровізації країни, удосконалення способів перевірки правдивості інформації, боротьби з інформаційними фейками, кібернетичним тероризмом у державних і комунальних засобах масової інформації, у соціальних мережах та Інтернет.

Сформульовано низку пропозицій щодо подальших наукових досліджень у сфері інформаційного менеджменту, підвищення його значення в захисті національного інформаційного простору, розвінчування інформаційно-психологічних маніпуляцій російської пропаганди та її агентури в Україні.

Біографія автора

Ярослав Калакура, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Доктор історичних наук, професор

Посилання

Bebyk, V. M. (2005). Informatsiino-komunikatsiinyi menedzhment u hlobalnomu suspilstvi: psykholohiia, tekhnolohii, tekhnika pablik ryleishnz [Information and Communication Management in Global Society: Psychology, Technology, Technique of Public Relations] [Monograph]. Interregional Academy of Personnel Management [in Ukrainian].

Diialnist SBU v period prezydentstva Viktora Yanukovycha [Activities of the SBU During the Presidency of Viktor Yanukovych]. (2020, August 5). In Wikipedia. https://uk.wikipedia.org/w/index.php?curid=1744503 [in Ukrainian].

Dubov, D. V. (2016). Derzhavna informatsiina polityka Ukrainy v umovakh hibrydnoho myru ta viiny [State Information Policy in Ukraine in Terms Hybrid Peace and War]. Strategic priorities, 3(40), 86–93 [in Ukrainian].

Horbulin, V. (2015, January 23). «Hibrydna viina» yak kliuchovyi instrument rosiiskoi heostratehii revanshu [«Hybrid War» as a Key Tool of Russia’s Geostrategy of Revenge]. Dzerkalo tyzhnia. Ukraina, 2 [in Ukrainian].

Horbulin, V. (Ed.). (2017). Svitova hibrydna viina: ukrainskyi front [World Hybrid War: Ukrainian Front] [Monograph]. National Institute for Strategic Studies [in Ukrainian].

Hordiienko, L. Yu. (2016). Administratyvnyi menedzhment [Administrative Management]. Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics [in Ukrainian].

Kalakura, Ya. S. (2018). Menedzhment v arkhivnii spravi [Management in Archives]. Kyiv University Publishing and Printing Center [in Ukrainian].

Kalinina, L. M. (2009). Henezys informatsiinoho menedzhmentu yak haluzi naukovoho znannia [Genesis of Information Management as a Branch of Scientific Knowledge]. Strategic priorities, 4(13), 71–76 [in Ukrainian].

Kresina, I. O. (2019). Derzhavna informatsiina polityka: aksiolohichnyi ta pravovyi vymiry [State Information Policy: Axiological and Legal Dimensions]. International Relations. Series: Political Science, 21. http://journals.iir.kiev.ua/index.php/pol_n/article/view/3851/3511 [in Ukrainian].

Kulytskyi, S. P. (2002). Osnovy orhanizatsii diialnosti u sferi upravlinnia [Fundamentals of Organization of Activities in the Field of Management]. Interregional Academy of Personnel Management [in Ukrainian].

Kurban, O. V. (2017). Informatsiine suprovodzhennia rosiiskoi hibrydnoi ahresii v Donbasi (2014–2016) [Information Support of the Russian Hybrid Aggression in Donbass (2014–2016)]. Library science. Record studies. Informology, 2, 66–73 [in Ukrainian].

Lipkan, V. A. (2003). Natsionalna bezpeka Ukrainy: normatyvno-pravovi aspekty zabezpechennia [National Security of Ukraine: Regulatory and Legal Aspects of Security]. Tekst [in Ukrainian].

Lyzanchuk, V. (2017). Informatsiina bezpeka Ukrainy [Information Security of Ukraine]. Ivan Franko National University of Lviv [in Ukrainian].

Mahda, Ye. (2015). Hibrydna viina: vyzhyty i peremohty [Hybrid War: Survive and Win]. Vivat [in Ukrainian].

Malyk, Ya. (2015). Informatsiina viina i Ukraina [Information War and Ukraine]. Democratic Governance, 15. http://www.lvivacademy.com/vidavnitstvo_1/visnyk15/fail/Malyk.pdf [in Ukrainian].

Malyk, Ya., & Malyk, I. (2016, March 24). Informatsiina bezpeka suspilstva ta informatsiini viiny: spivvidnoshennia poniat [Information Security of Society and Information Wars: the Relationship Between Concepts]. In Aktualni problemy mizhnarodnykh vidnosyn ta zovnishnoi polityky [Current Issues of International Relations and Foreign Policy], Proceedings of the III Regional Scientific and Theoretical Conference (pp. 21–24). Lviv Polytechnic National University [in Ukrainian].

Matviienko, O. V. (2004). Osnovy informatsiinoho menedzhmentu [Fundamentals of Information Management]. Tsentr navchalnoi literatury [in Ukrainian].

Melnyk, A. F., Vasina, A. Yu., & Kryvokulska, N. M. (2006). Menedzhment derzhavnykh ustanov i orhanizatsii [Management of Government Agencies and Organizations]. Profesional [in Ukrainian].

Palekha, Yu. I., Palekha, O. Yu., & Komisarenko, O. S. (2019). Informatsiina kultura [Information Culture]. Lira-K [in Ukrainian].

Petryk, V. (2009). Sutnist informatsiinoi bezpeky derzhavy, suspilstva ta osoby [The Essence of Information Security of the State, Society and the Individual]. Yurydychnyi zhurnal, 5(83), 122–132 [in Ukrainian].

Petryk, V., & Kanarskyi, Yu. (2015). Metody hibrydnoi viiny Rosii proty Ukrainy. Napriamy protydii [Methods Hybrid War of Russia Against Ukraine. Areas Counter]. Information Technology and Security, 3(1), 30–37 [in Ukrainian].

Polianskyi, P. (2015, April 23). Osvita yak ob’iekt informatsiinoi viiny Rosii proty Ukrainy i yak resurs protydii takii viini [Education as an Object of Russia’s Information War Against Ukraine and as a Resource for Counteracting Such a War]. MAIDAN https://maidan.org.ua/2015/03/osvita-yak-objekt-informatsijnoji-vijnyrosiji-proty-ukrajiny-i-yak-resurs-protydiji-takij-vijni/ [in Ukrainian].

Prezydent Ukrainy. (2017). Pro rishennia Rady natsionalnoi bezpeky i oborony Ukrainy vid 29 hrudnia 2016 roku «Pro Doktrynu informatsiinoi bezpeky Ukrainy» [On the Decision of the National Security and Defense Council of Ukraine of December 29, 2016 «On the Doctrine of Information Security of Ukraine»] (February 25, 2017, № 47/2017). https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/47/2017 [in Ukrainian].

Rozkladai, I. (2018, January 15). Yak Ukraina protydiie informatsiinii ahresii Rosii [How Ukraine Counteracts Russia’s Information Aggression] (Pt. 2). Tsentr demokratii ta verkhovenstva prava. https://cedem.org.ua/articles/yak-ukrayinaprotydiye-informatsijnij-agresiyi-rosiyi-chastyna-2/ [in Ukrainian].

Semen, N. F. (2017). Vysvitlennia informatsii pro podii na skhodi Ukrainy rosiiskymy Internet-resursamy (na prykladi materialiv rosiiskykh saitiv «Rossiiskii dialog» i «Pravda.ru» za 2016 rik) [Coverage of Information About Events in Eastern Ukraine by Russian Internet Resources (on the Example of Materials from the Russian Sites «Russian Dialogue» and «Pravda.ru» in 2016)]. TV and Radio Journalism, 16, 221–226 [in Ukrainian].

Shevchuk, P. (2014). Informatsiino-psykholohichna viina Rosii proty Ukrainy: yak yii protydiiaty [Information and Psychological War of Russia Against Ukraine: How to Counteract it]. Democratic Governance, 13. http://lvivacademy.com/vidavnitstvo_1/visnik13/fail/Shevchuk.pdf [in Ukrainian].

Shtohrin, I. (2014, March 11). Nazyvai ahresiiu «zakhystom»: pryntsypy informatsiinoi viiny proty Ukrainy [Call Aggression «Protection»: Principles of Information War Against Ukraine]. Radio Svoboda https://www.radiosvoboda.org/a/25293307.html [in Ukrainian].

Sukharskyi, V. S. (2002). Menedzhment: teoriia, metodolohiia, praktyka [Management: Theory, Methodology, Practice] [Monograph]. Aston [in Ukrainian].

Tarasiuk, V. M. (2018). Informatsiinyi prostir v Ukraini: vyklyky i zahrozy [Information Space in Ukraine: Challenges and Threats]. Pravova derzhava, 29, 375–381 [in Ukrainian].

Tymchuk, D., Karin, Yu., Mashovets, K., & Gusarov, V. (2016). Vtorzhenie v Ukrainu: khronika rossiiskoi agressii [Invasion of Ukraine: A Chronicle of Russian Aggression]. Brait Star Pablishing [in Russian].

Tymoshyk, M. (2018, January 18–24). Ukrainska knyzhka yak vyklyk Moskvi, abo Istoriia pro te, yak imperska vlada cherez zaboronu knyh znesyliuvala dukh rosiiskykh ukraintsiv [The Ukrainian Book as a Challenge to Moscow, or the Story of How the Imperial Government Weakened the Spirit of Russian Ukrainians by Banning Books]. Slovo Prosvity, pp. 2–3 [in Ukrainian].

Verkhovna Rada Ukrainy. (1992). Pro informatsiiu [On Information]. Law of Ukraine (October 2, 1992, № 2657–XII). https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/2657–12 [in Ukrainian].

Verkhovna Rada Ukrainy. (1994). Pro zakhyst informatsii v informatsiinotelekomunikatsiinykh systemakh [On Protection of Information in Automated Systems]. Law of Ukraine (July 5, 1994, № 80/94–VR). https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/80/94-%D0%B2%D1%80 [in Ukrainian].

Verkhovna Rada Ukrainy. (1998). Pro Natsionalnu prohramu informatyzatsii [On the National Informatization Program]. Law of Ukraine (February 4, 1998, № 74/98–VR). https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/74/98-%D0%B2%D1%80 [in Ukrainian].

Verkhovna Rada Ukrainy. (2011). Pro dostup do publichnoi informatsii [On Access to Public Information]. Law of Ukraine (January 13, 2011, № 2939–VI). https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/2939–17 [in Ukrainian].

Verkhovna Rada Ukrainy. (2017). Pro osnovni zasady zabezpechennia kiberbezpeky Ukrainy [On the Basic Principles of Cybersecurity in Ukraine]. Law of Ukraine (October 5, 2017, № 2163–VIII). https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/2163–19 [in Ukrainian].

Zelenskyi, V. (2021, April 13). Zelenskyi: My zablokuvaly dezinformatsiini bataliony, yaki atakuvaly ukraintsiv zalpamy brekhni [Zelenskyi: We Blocked Disinformation Battalions that Attacked Ukrainians with Volleys of Lies]. Vseukraynskye vesty. https://vv.org.ua/poslednie-novosti/zelenskij-mi-zablokuvali-dezinformacijnibataljoni-jaki-atakuvali-ukrainciv-zalpami-brehni/ [in Ukrainian].

Zhezhnych, P. I.(2010). Tekhnolohii informatsiinoho menedzhmentu [Information Management Technologies]. Lviv Polytechnic Publishing House [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-20

Як цитувати

Калакура, Я. (2021). Методологічні засади інформаційного менеджменту в умовах окупаційно-гібридної війни Росії проти України. Український інформаційний простір, (1(7), 69–84. https://doi.org/10.31866/2616-7948.1(7).2021.233878

Номер

Розділ

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ УКРАЇНСЬКОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ