Соціальні мережі як інструмент просування вищого навчального закладу (на матеріалах КНУКіМ)

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31866/2616-7948.1(7).2021.233777

Ключові слова:

соціальні мережі, Facebook, Instagram, КНУКіМ, коефіцієнти охоплення і залучення аудиторії, SMM

Анотація

У статті аналізуються особливості та ефективність застосування SMM-технологій Київським національним університетом культури і мистецтв, як провідним закладом вищої освіти у сфері культури, у напрямі просування своїх освітніх послуг та брендингу закладу.

Наголошено на значенні соціальних мереж у просуванні освітніх послуг і бренда університету, особливо у світлі статистичних даних світових аналітичних агентств про кількість інтернет-користувачів, констатовано недостатність володіння модераторами сторінок ЗВО в соцмережах механізмами залучення уваги аудиторії через соціальні платформи.

Акцентовано увагу на тому, що ситуація на ринку освітніх послуг вимагає від українських ЗВО не лише створювати конкурентоспроможні освітні послуги, а й постійно вдосконалювати свої маркетингові комунікації для залучення аудиторії, бути компетентними в тому комунікаційному середовищі, у якому функціонує їхній навчальний заклад, з метою просування своїх пропозицій.

На прикладі сторінок КНУКіМ у соціальних мережах Facebook та Instagram наведено дані про ефективність застосування SMM-технологій факультетами університету, зокрема представлено рейтинг сторінок останніх в Instagram за коефіцієнтами охоплення та залучення аудиторії тощо. Звернено увагу на значення персонального бренда «Михайло Поплавський» під час просування КНУКіМ у соцмережах, з огляду на положення, що цільова аудиторія завжди більше довіряє тим закладам, за якими стоїть конкретна особистість.

Наголошено на тенденціях подальшого розвитку соціальних мереж, які закладам вищої освіти треба врахувати під час розробки стратегії маркетингу в соціальних мережах. Зроблено висновок, що активна присутність ЗВО в соціальних мережах може стати вирішальним інструментом досягнення перемоги в конкурентній боротьбі вишу на ринку освітніх послуг. Водночас важливою умовою ефективного просування ЗВО є правильний вибір найбільш популярної соціальної мережі, або соціальних мереж, відповідно до цільової аудиторії, на яку ЗВО скеровують свій вплив. Сучасним закладам вищої освіти необхідно активніше взаємодіяти з аудиторією в соціальних мережах, вивчаючи її смаки та уподобання, тим самим визначаючи найбільш дієві підходи до побудови комунікаційної політики закладу.

Біографія автора

Михайло Поплавський, Київський національний університет культури і мистецтв

Доктор педагогічних наук, професор

Посилання

Bakhmetieva, A. (2018). Vykorystannia vitchyznianymy universytetamy sotsialnykh merezh u PR-komunikatsiiakh [PR-Activity of Ukrainian Universities in Social Networks]. Communications and Communicative Technologies, 18, 4–12. https://doi.org/10.15421/291801 [in Ukrainian].

Bohdanov, M. M. (2017). “SMM”: marketynh v sotsialnykh merezhakh yak instrument prosuvannia muzychnoho kontentu v merezhi Internet [“SMM”: Marketing on Social Networks as a Tool to Promote Music Content on the Internet]. Notes on Art Criticism, 31, 77–85 [in Ukrainian].

Hryshchenko, O. F., & Niesheva, A. D. (2013). Sotsialnyi media marketynh yak instrument prosuvannia produktu pidpryiemstva [Social Media Marketing as a Tool of Enterprise’s Product Promotion]. Marketing and Management of Innovations, 4, 86–98. [in Ukrainian].

Illiashenko, S. M. (2011). Suchasni tendentsii zastosuvannia Internettekhnolohii u marketynhu [Current Trends in the Use of Internet Technologies in Marketing]. Marketing and Management of Innovations, 4 (2), 64–74 [in Ukrainian].

Kemp, S. (2021). Digital in 2021. Global Overview Report. We Are Social. https://wearesocial.com/digital-2021 [in English].

Khalilov, D. (2014). Marketing v sotsial’nykh setyakh [Social Media Marketing] (2nd ed.). Mann, Ivanov i Ferber [in Russian].

Konovalova, S. O. (2014). Instrumenty elektronnoho marketynhu v systemi prosuvannia osvitnikh posluh [E-Marketing Tools in the System of Promoting Educational Services]. Business Inform, 11, 342–346 [in Ukrainian].

Kostiuk, M. K. (2016). Neobkhidnist vykorystannia sotsialnykh merezh yak elementa intehrovanykh marketynhovykh komunikatsii dlia prosuvannia vyshchykh navchalnykh zakladiv [The Necessity of the Use of Social Networks as an Ingredient of Computer-Integrated Marketing Communications for Advancement of Higher Educational Establishments]. Path of Science, 4(9), 146–160 [in Ukrainian].

Kotler, F., Kartadzhaiya, Kh., & Setiavan, A. (2011). Marketing 3.0. Ot produktov k potrebitelyam i dalee – k chelovecheskoi dushe [Marketing 3.0. From products to consumers and further to the human soul] (A. Zayakina, Trans. & Ed.). EKSMO [in Russian].

Kozhukhivska, R. B. (2012). Internet-tekhnolohii v marketynhu: spetsyfika, klasyfikatsiia, perevahy ta nedoliky [Internet Technologies in Marketing: Specifics, Classification, Advantages and Disadvantages]. Herald of the Dnipropetrovsk National University. Series: Economics, 6(2), 180–186 [in Ukrainian].

Kyfiak, O. V., & Urda, V. (2017). Marketynh u cotsialnykh media (smm) yak instrument prosuvannia tovariv ta posluh [Marketing in Social Media (SMM) as a Tool for Promoting Goods and Services]. Internauka. Series: Economical Sciences, 14(36), 123–130 [in Ukrainian].

Mozghova, H. V. (2013). Instrumenty internet-marketynhu ta yikh perevahy dlia suchasnykh ukrainskykh pidpryiemstv [Tools of Internet Marketing and their Advantages for Modern Ukrainian Enterprises]. Efektyvna ekonomika, 10. www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2429 [in Ukrainian].

Mozharova, A. V. (2012). Marketingovye tekhnologii brendinga v virtual’nom prostranstve [Marketing technologies for branding in the virtual space]. Marketing, 6(127), 53–65 [in Russian].

Popova, V. H. (2016). Internet-marketynh osvitnikh posluh universytetu v suchasnykh umovakh [Internet Marketing of Educational Services of the University in Modern Conditions]. Economics and Organization of Managment, 3(23), 262–271 [in Ukrainian].

Romanyshyn, S. B., & Hreskiv, I. R. (2015). Osoblyvosti marketynhovoi diialnosti v sotsialnykh merezhakh [Features of Marketing Activities in Social Networks]. Management and Entrepreneurship in Ukraine: the Stages of Formation and Problems of Development, 819, 183–188 [in Ukrainian].

Semenov, N. (n.d.). Vse o sotsial’nykh setyakh. Perspektivy razvitiya [Everything about social networks. Development prospects] (Pt. 2). SECL Group. https://seclgroup.ru/article-vse-o-socialnyh-setjah-perspectivy-razvitija.html [in Russian].

Smirnova, M. V. (2015). SMM samostoyatel’no: kak ispol’zovat’ sotsial’nye seti dlya prodvizheniya biznesa professional’nykh uslug [SMM on your own: how to use social media to promote your professional services business]. Internet-marketing, 5, 312–320 [in Russian].

Sokhatska, O., & Oleksyn, T. (2012). Monetyzatsiia sotsialnykh media u hlobalnomu informatsiinomu prostori [Monetization of Social Media in the Global Information Space]. Journal of European Economy, 11(1), 104–114. http://dspace.tneu.edu.ua/handle/316497/20430 [in Ukrainian].

Sorochan, D. V. (2014). Vykorystannia vyshchym navchalnym zakladom instrumentariiu SMM dlia prosuvannia vlasnoho brendu [Higher Education Institution’s Use of SMM Tools to Promote its Own Brand]. Scientific Bulletin of Kherson State University. Series: Economic Sciences, 5(3), 57–60 [in Ukrainian].

Starytskyi, T. M. (2015). Vykorystannia sotsialnoho media marketynhu yak efektyvnoho zasobu prosuvannia produktsii [Using of Social Media Marketing as an Effective Means of Promoting Products]. Innovative Economy, 4(59), 221–226 [in Ukrainian].

Stelzner, M. (2013). Kontent-marketing. Novye metody privlecheniya klientov v epokhu Interneta [Content Marketing. New Methods of Attracting Customers in the Internet Era] (D. Baimukhametova & O. Terent’eva, Trans.; 2nd ed.). Mann, Ivanov i Ferber [in Russian].

Surovtsev, O. O. (2016). Sotsialnyi media-marketynh yak marketynhova komunikatsiia pidpryiemstv pid chas vykhodu na zovnishni rynky [Social Media Marketing as a Marketing Communications Enterprises in Entering Foreign Markets]. Uzhorod National University Herald. International Economic Relations And World Economy, 9, 145–148 [in Ukrainian].

Terekhov, D. S. (2015). SMM-marketynh u systemi upravlinnia suchasnym pidpryiemstvom [SMM-Marketing in the Management System of Modern Enterprise]. Science and Economics, 1(37), 77–79 [in Ukrainian].

Yarmoliuk, O. Ya., Fisun, Yu. V., & Shapovalova, A. A. (2020). Sotsialni merezhi yak suchasnyi instrument prosuvannia [Social Networks as a Modern Tool for Promotion]. Entrepreneurship and Innovation, 11(2), 62–65. https://doi.org/10.37320/2415-3583/11.28 [in Ukrainian].

Zhehus, O. V. (2018). Formuvannia stratehii marketynhu v sotsialnykh merezhakh zakladu vyshchoi osvity [Formation of Marketing Strategy in Social Networks of Higher Education Institution]. Marketing and Digital Technologies, 2(2), 58–75. https://doi.org/10.15276/mdt.2.2.2018.5 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-05-20

Як цитувати

Поплавський, М. (2021). Соціальні мережі як інструмент просування вищого навчального закладу (на матеріалах КНУКіМ). Український інформаційний простір, (1(7), 14–30. https://doi.org/10.31866/2616-7948.1(7).2021.233777

Номер

Розділ

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ УКРАЇНСЬКОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ