Освітня, пресова та видавнича діяльність української еміграції в Польщі у 20-х роках ХХ ст.

Автор(и)

  • Олександр Колянчук Південно Східний науковий інститут в Перемишлі, Польща

DOI:

https://doi.org/10.31866/2616-7948.2(6).2020.219800

Ключові слова:

українська еміграція у Польщі, екзильний уряд УНР, культурно-освітня праця, пресова та видавнича діяльність, національна пам’ять, табір українських вояків у Каліші

Анотація

Автор цієї публікації – доктор філософії (2001) та доктор історії (2013), віце-президент Південно-Східного наукового інституту в Перемишлі (Польща) Олександр Колянчук. Народжений на Холмщині, внаслідок українців у рамках операції «Вісла» опинився на півночі Польщі, де й розпочав трудовий шлях освітянина та вченого-дослідника. Багато років був редактором українськомовних радіопередач в Ольштині. Активно співробітничав із редакціями українськомовних газет та журналів, які виходили в Польщі.

Значну частину свого життя доктор Колянчук присвятив поверненню історичної пам’яті про борців за волю України, чий життєвий шлях завершився на території Польщі. Про персоналії полеглих за воскресіння України, місця їх життя, діяльності та поховань на чужині написав і видав низку відомих на Заході книжок. Серед них: польською мовою: «Umarli, aby zmartwychwstala Ukraina», «Ukraincy emigranci polityczni w zyciu naukowym, kulturnym, spolecznym I gospodarczym w Drugiej Rzeczypospolitej», українською мовою – «Генералітет Українських визвольних змагань: Біограми генералів та адміралів», «Українська військова еміграція в Польщі 1920–1939 років», «Увічнення нескорених: Українські військові меморіали 20–30-х років ХХ ст. в Польщі», «Незабутні могили» та інші.

У цих та інших у поле обсервації автора потрапили і пресова та видавнича діяль­ність української еміграції в Польщі.

Ще до підписання у квітні 1920 р. польсько-українського договору про спільну боротьбу проти більшовицької Росії, яка загрожувала незалежності і Польщі, і України, у Варшаві діяла українська дипломатична місія та її військова секція. Під її егідою у столиці Польщі виходило періодичне видання «Син України», редактором якого був письменник і поет Микола Вороний.

Оскільки до перебування численної групи українських утікачів влада у Польщі ставилися як до тимчасового стану, вже з кінця 1920 року в Тарнові розпочали діяльність еміграційні структури уряду УНР. На початку 1921 рр. в усіх таборах для інтернованих діяли цивільні та військові освітні заклади, художні ансамблі, видавали­ся 66 періодичних видань.

Загалом упродовж 1920–1922 років лише у Варшаві виходило друком понад 20 українських видань.

Біографія автора

Олександр Колянчук, Південно Східний науковий інститут в Перемишлі

Віце-президент Південно‑Східного наукового інституту в Перемишлі, доктор філософії, доктор історії

Посилання

Bruski, J. J. (1997). Rada Republiki-parlament Ukrainskiej Republiki Ludowej na uchodzstwie (luty–sierpnia 1921) [Council of the Republic-Parliament of the Ukrainian People’s Republic in exile (February–August 1921).]. In Z. Karpus, W. Rezmer, & E. Wiszka (Eds.), Polska i Ukraina. Sojusz 1920 roku i jego następstwa [Poland and Ukraine. The alliance of 1920 and its aftermath] (s. 337–347). Wydawnictwo Uniwersytetu Mikolaja Kopernika [in Polish].

Centralne Archiwum Wojskowe (CAW), Sprzymierzona Armia Ukraińska (SAU), Zespół Akt (ZA), sygn. 380.2/388, Materialy III Zjazdu Ukrainskiej I migraeji Politycznej w Polsce [in Polish].

Czopiwska-Bohun, I. (1996). Iwan Feszczenko-Czopiwskyj (1884–1952) – dzialacz spoleczny, polityk, pedagog, uczony [Iwan Feszczenko-Czopiwski (1884–1952) – social activist, politician, educator, scientist]. Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze, 3, 256–264 [in Polish].

Dotsenko, O. (2001). Zymovyi pokhid (06.11.1919–06.05.1920) [Winter hike (06.11.1919–06.05.1920)]. Vydavnytstvo im. Oleny Telihy [in Ukrainian].

Generalowie Ukrainskiej Republiki Ludowej w Polsce [Generals of the Ukrainian People’s Republic in Poland]. (1995). Biuletyn Poludniowo-Wschodniego Instytutu Naukowego w Przemyslu, 1, 58–63 [in Polish].

Herchanivskyi, D. (1969). Vyhnaty okupanta [Expel the occupier]. Vydannia avtora [in Ukrainian].

Horyn, B. (2005). Tuha Viktora Tsymbala [Victor Tsymbal’s longing]. Pulsary [in Ukrainian].

Karpus, Z. (1991a). Jency і internowani rosyjscy і ukrainscy w Polsce w latach 1918–1924 [Jency and Russian and Ukrainian interned in Poland in 1918–1924]. Wydawnictwo Uniwersytetu Mikolaja Kopernika [in Polish].

Karpus, Z. (1999b). Stanica Ukrainska w Kaliszu. Centrum ukrainskiego zycia spoleczno-wojskowego na emigracji w Polsce w latach 1924–1939 [Ukrainian watchtower in Kalisz. Center of Ukrainian social and military life in exile in Poland in the years 1924–1939]. Visnyk Kyivskoho derzhavnoho linhvistychnoho universytetu. Seriia «Istoriia, ekonomika, filosofiia», 3, 215 [in Polish].

Karpus, Z. (1999c). Wschodni sojusznicy Polski w wojnie 1920 roku: oddziały wojskowe ukrai’nskie, rosyjskie, kozackie i białoruskie w Polsce w latach 1919–1920 [Poland’s eastern allies in the war of 1920: Ukrainian, Russian, Cossack and Belarusian military units in Poland in 1919–1920]. Wydawnictwo Uniwersytetu Mikolaja Kopernika [in Polish].

Kerski, B., & Kowalczyk, A. S. (Eds.). (2019). Wiek polsko-ukrainski. Rozmowy z Bohdanem Osadczukiem [Polish-Ukrainian age. Conversations with Bohdan Osadczuk]. Kolegium Europy Wschodniej [in Polish].

Kolańczuk, A. (1997). Biogramy dowodcow armii URL internowanych w Polsce [Biographies of commanders of the URL army interned in Poland]. In Z. Karpus, W. Rezmer, & E. Wiszka (Eds.), Polska i Ukraina. Sojusz 1920 roku i jego następstwa [Poland and Ukraine. The alliance of 1920 and its aftermath] (s. 293–305). Wydawnictwo Uniwersytetu Mikolaja Kopernika [in Polish].

Kolańczuk, А. (2003). Nekropolie i groby uczestników ukraińskich walk niepodległościowych w latach 1917–1921 [Necropolises and graves of participants in the Ukrainian struggle for independence in 1917–1921]. Przemyśl [in Polish].

Kolianchuk, O. (1996). Vchyteli-ukraintsi v Tsentralnii Polshchi [Ukrainian teachers in Central Poland]. Slovo pedahoha, 2–4, 4–5 [in Ukrainian].

Kolianchuk, O. (2005). Shkilna merezha petliurivskoi emihratsii u Polshchi [School network of Petliur emigration in Poland]. Ukrainskyi almanakh, 1, 242–254 [in Ukrainian].

Koval, R. (Ed.). (2001). Reid u vichnist [Raid into eternity]. Diokor [in Ukrainian].

Kubiiovych, V. (Ed.). (2003). Entsyklopediia ukrainoznavstva [Encyclopedia of Ukrainian Studies] (Vol. 11). Molode zhyttia [in Ukrainian].

Kuzhel, L. (1998). Ukrainski tabirni vydannia v Polshchi (1918–1924) [Ukrainian camp publications in Poland (1918–1924)]. Paradyhma, 1, 295–331 [in Ukrainian].

Lenczewski, М. (1992). Studium Teologii Prawostawnej па Uniwersytecie Warszawskim w latach 1925–1939 [Study of Legal Theology at the University of Warsaw in the years 1925–1939]. ChAT Warszawa [in Polish].

Narizhnyi, S. (1942). Ukrainska emihratsiia, kulturna pratsia ukrainskoi emihratsii mizh dvoma svitovymy viinamy [Ukrainian emigration, cultural work of Ukrainian emigration between the two world wars] (Pt. 1). Studii Muzeiu Vyzvolnoi Borotby Ukrain [in Ukrainian].

Petliura, S. (1956). Statti, lysty, dokumenty [Articles, letters, documents] (Vol. 1). Vydano Ukrainskoiu Vilnoiu Akademiieiu Nauk [in Ukrainian].

Petliura, S. (1993). Suchasna ukrainska emihratsiia ta yii zavdannia [Modern Ukrainian emigration and its tasks]. In S. Petliura, Statti [Articles] (pp. 231–249). Dnipro [in Ukrainian].

Pilsudski, J. (1937). Pisma zbiorowe [Collective letters] (Vol. 5). Instytut Józefa Piłsudskiego Poświęcony Badaniu Najnowszej Historii Polski [in Polish].

Polskie powstanie w Warszawie w r. 1944: (wspomnienia naocznego świadka) [The Polish Uprising in Warsaw in 1944: (eyewitness memories)]. (1964). Zeszyty Historyczne (Paryż), 5(95), 147–193 [in Polish].

Portnov, A. (2008). Nauka u vyhnanni: naukova i osvitnia diialnist ukrainskoi emihratsii v mizhvoiennii Polshchi (1919–1939) [Science in Exile: Scientific and Educational Activities of Ukrainian Emigration in Interwar Poland (1919–1939)]. KhIFT [in Ukrainian].

Shandruk, P. (1934). Ukrainska armiia v borotbi z Moskovshchynoiu (18 zhovtnia – 21 lystopada 1920 r.) [Ukrainian army in the struggle against the Muscovy (October 18 – November 21, 1920)]. Za derzhavnist, 4, 201–234 [in Ukrainian].

Shkurat, P. (1961). Uchast prydnipriantsiv u kulturno-suspilnomu zhytti Peremyshlia [Participation of Dnieper residents in the cultural and social life of Przemyśl]. In B. Zahaikevych (Ed.), Peremyshl – Zakhidnyi bastion Ukrainy [Przemyśl – Western Bastion of Ukraine] (pp. 340–345). Peremyskyi Vydavnychyi Komitet [in Ukrainian].

Stepien, S. (1986/7). W kręgu badan nad spoleczenstwem II Rzeczypospolitej. Spotecz-nosc ukrainska [In the field of research on the society of the Second Polish Republic]. Przemyskie Zapiski Historyczne, 4–5, 43 [in Polish].

Symyk, М. (1996). Ukraińcy w Polsce 1918–1939. Oswiata і szkolnictwo [Ukrainians in Poland 1918–1939. Education and education]. Wroclaw [in Polish].

TsTsAVOU u Kyievi, Fund 3323, Inventory 1, File 13, ark. 19 and File 14, ark. 11 [in Ukrainian].

Ukrainska Hospodarska Akademiia [Ukrainian Academy of Economics]. (1932). Praha; Podiebrady [in Ukrainian].

Veremiichuk, O. (2006). Druhyi Zymovyi pokhid, abo Lystopadovyi reid [The Second Winter Campaign, or November Raid]. Vydavnytstvo im. Oleny Telihy [in Ukrainian].

Veryha, V. (1995). Lystopadovyi reid [November Raid]. Vydavnytstvo im. Oleny Telihy [in Ukrainian].

Wiadomosci [Messages]. (1968). Na Antenie. Londyn [in Polish].

Wiszka, E. (2001). Prasa emigracji ukrainskiej w Polsce 1920–1939 [Press of Ukrainian emigration in Poland 1920–1939]. Wydawnictwo Uniwersytetu Mikolaja Kopernika [in Polish].

Wiszka Е. (2004). Emigracja ukrainska w Polsce (1920–1939) [Ukrainian emigration in Poland (1920–1939)]. Wydawnictwo MADO [in Polish].

Zerelik, R. (1996). Rząd і Rada Ukrainskiej Republiki Ludowej w Tarnowie w okresie 1920–1922 [The government and the Council of the Ukrainian People’s Republic in Tarnów in the period 1920–1922]. Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze, 3, 207–219 [in Polish].

Zubenko, I. (1938). «Veselka» i «Veselkivtsi» [«Rainbow» and «Rainbow»]. Za derzhavnist, 9, 226–235 [in Ukrainian].

Zurawski vel Grajewski, Р. Р. (2017). Sprawa ukrainska па konferencji pokojowej w Paryzu w rоки 1919 [The Ukrainian case of the Paris Peace Conference in Roka 1919]. Wydawnictwo Naukowe Semper [in Polish].

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-12-02

Як цитувати

Колянчук, О. (2020). Освітня, пресова та видавнича діяльність української еміграції в Польщі у 20-х роках ХХ ст. Український інформаційний простір, (2(6), 119–138. https://doi.org/10.31866/2616-7948.2(6).2020.219800

Номер

Розділ

ІСТОРІЯ ЖУРНАЛІСТИКИ ТА КНИГОВИДАННЯ