DOI: https://doi.org/10.31866/2616-7948.1(5).2020.206132

Вплив телебачення та соціальних мереж на формування медіа реальності

Євген Субота

Анотація


У статті виокремлено основні тенденції впливу телебачення (ТБ) на формування медіа реальності, висвітлено роль соціальних мереж в інформаційному суспільстві.
Для розкриття проблеми, яка зумовила вибір теми дослідження, використано методи аналізу, спостереження, порівняння та узагальнення, що дало змогу з’ясувати особливості взаємодії соціальних мереж та ТБ, визначити споживання різних типів медіа та довіру українців до джерел інформації. Статистичні методи дали змогу провести кількісний і якісний аналіз дослідницького матеріалу, математично-статистичне оброблення результатів опитування для отримання достовірних результатів. Представлено показники соціологічних досліджень щодо невпинного зростання в Україні кількості інтернет-користувачів. Аналізуються позитивні й негативні сторони впливу соціальних мереж на формування української нації в сучасних умовах медіа реальності.
За результатами моніторингового дослідження виявлено рівень впливу соціальних мереж, інтернету, телебачення на формування світогляду молодих споживачів медіа-контенту. Можна констатувати, що інтернет загалом і соціальні мережі зокрема активно використовуються для інформатизації суспільства в умовах глобалізації. За даними опитування, соціальні мережі відіграють все більшу роль у поширенні новин. На тлі перманентного зростання глобальних соціальних мереж відбувається поступове витіснення ними національних каналів мас медіа і друкованих видань. Серйозні проблеми, пов’язані з використанням інтернет-ресурсів, полягають у тому, що постійне користування соціальними мережами негативно впливає на формування соціальних цінностей сучасної молоді й може обернутися непередбачуваними наслідками.
Зазначені проблеми дотепер не мають чітко визначеної концепції щодо пріоритетних напрямів інформаційної політики з боку держави.


Ключові слова


соціальні мережі; інтернет; інформаційне суспільство; медіа реальність; медіа контент; мас-медіа; інтернет спільнота

Повний текст:

PDF (English) PDF

Посилання


Anderson-Butcher, D., Ball, A., Brzozowski, M., Lasseigne, A., Lehnert, M., & McCormick, B. L. (2010). Adolescent Weblog Use: Risky or Protective? Child and Adolescent Social Work Journal, 27 (1), 63–77. https://doi.org/10.1007/s10560–010–0193-x [in English].

Danko, Yu. A. (2012). Sotsialni merezhi yak forma suchasnoi komunikatsii: pliusy y minusy [Social networks as a form of modern communication: pros and cons]. Suchasne suspilstvo: politychni nauky, sotsiolohichni nauky, kulturolohichni nauky, 2, 179–184 [in Ukrainian].

Danylets, O. (2019, October 11). Khto skazav, shcho hazety svoie vidzhyly? [Who said that newspapers have outlived their usefulness?]. Uriadovyi kurier. https://ukurier.gov.ua/uk/articles/hto-skazav-sho-gazeti-svoye-vidzhili/ [in Ukrainian].

Internews. (2019, October 22). Onlain media ta sotsialni merezhi perekhopyly liderstvo v telebachennia za populiarnistiu v Ukraini, — nove opytuvannia USAID-Internews shchodo spozhyvannia ZMI [Online media and social networks have taken the lead in television in popularity in Ukraine — a new USAID-Internews poll on media consumption]. Internews in Ukraine. https://internews.in.ua/uk/news/onlajn-media-ta-sotsialni-merezhi-perehopyly-liderstvo-u-telebachennya-za-populyarnistyu-v-ukrajini-nove-opytuvannya-usaid-internews-schodo-spozhyvannya-zmi/ [in Ukrainian].

Kilkist korystuvachiv internetom v Ukraini vyrosla na 7 % — doslidzhennia [The number of Internet users in Ukraine has grown by 7 % — a study]. (2019, October 11). Ekonomichna pravda. https://www.epravda.com.ua/news/2019/10/11/652498/ [in Ukrainian].

Machulin, L. I. (2001). Negosudarstvennye SMI Kharkova 1990–2000 godov. Stranitcy istorii v litcakh i vospominaniiakh sovremennikov [Non-state mass media of Kharkov 1990–2000. Pages of history in the faces and memories of contemporaries]. RA [in Russian].

Sheldon, P. (2008). The Relationship Between Unwilingness-to-Communicate and Students’ Facebook Use. Journal of Media Psychology Theories Methods and Applications, 20 (2), 67–75. https://doi.org/10.1027/1864–1105.20.2.67 [in English].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Данилець, О. (2019, 11 жовтня). Хто сказав, що газети своє віджили? Урядовий кур’єр. https://ukurier.gov.ua/uk/articles/hto-skazav-sho-gazeti-svoye-vidzhili/.
Данько, Ю. А. (2012). Соціальні мережі як форма сучасної комунікації: плюси й мінуси. Сучасне суспільство: політичні науки, соціологічні науки, культурологічні науки, 2, 179–184.
Кількість користувачів інтернетом в Україні виросла на 7 % — дослідження. (2019, 11 жовтня). Економічна правда. https://www.epravda.com.ua/news/2019/10/11/652498/.
Мачулин, Л. И. (2001). Негосударственные СМИ Харькова 1990–2000 годов. Страницы истории в лицах и воспоминаниях современников. РА.
Anderson-Butcher, D., Ball, A., Brzozowski, M., Lasseigne, A., Lehnert, M., & McCormick, B. L. (2010). Adolescent Weblog Use: Risky or Protective? Child and Adolescent Social Work Journal, 27 (1), 63–77. https://doi.org/10.1007/s10560–010–0193-x.
Internews. (2019, 22 жовтня). Онлайн медіа та соціальні мережі перехопили лідерство в телебачення за популярністю в Україні, — нове опитування USAID-Internews щодо споживання ЗМІ. Internews in Ukraine. https://internews.in.ua/uk/news/onlajn-media-ta-sotsialni-merezhi-perehopyly-liderstvo-u-telebachennya-za-populyarnistyu-v-ukrajini-nove-opytuvannya-usaid-internews-schodo-spozhyvannya-zmi/.
Sheldon, P. (2008). The Relationship Between Unwilingness-to-Communicate and Students’ Facebook Use. Journal of Media Psychology Theories Methods and Applications, 20 (2), 67–75. https://doi.org/10.1027/1864–1105.20.2.67.

Copyright (c) 2020 Євген Субота

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.