Редакторська підготовка творів Бориса Грінченка харківським кооперативним видавництвом «Рух»

Автор(и)

  • Надія Подоляка Інститут журналістики Київського університету ім. Бориса Грінченка, Україна https://orcid.org/0000-0002-6136-1665

DOI:

https://doi.org/10.31866/2616-7948.1(5).2020.206128

Ключові слова:

Борис Дмитрович Грінченко, видавнича справа XX ст., Харківське кооперативне видавництво «Рух», архівні фонди, Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України

Анотація

У 1928 р. Харківським кооперативним видавництвом «Рух» вперше розпочато випуск томів повного зібрання творів Бориса Дмитровича Грінченка. Мета статті — на основі аналізу архівних джерел охарактеризувати етапи редакційної підготовки творів письменника і громадського діяча.

Автором статті використовувалися загальні методи наукового пізнання: аналіз і синтез, індукція, дедукція, систематизація, узагальнення. Історичний підхід дає змогу дослідити виникнення, формування та розвиток процесів і подій у хронологічній послідовності з метою виявлення внутрішніх та зовнішніх зв’язків, закономірностей та суперечностей.

З’ясовано основні аспекти діяльності Харківського кооперативного видавництва «Рух» у редакторській підготовці творів Бориса Грінченка. Охарактеризовано документи Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтва України щодо редакційно-видавничого процесу. Фактологічний матеріал, основні положення можуть бути використані у підготовці праць з історії видавничої справи, для написання спеціальних курсів вітчизняної історії та грінченкознавства.

Новизна зумовлена потребою детального аналізу видавничої діяльності початку ХХ ст. Досі немає окремих праць, присвячених редакторській підготовці видань Харківським кооперативним видавництвом «Рух». Видання повного зібрання творів Б. Грінченка стало потужним чинником формування історичної свідомості, сприяло культурній та політичній інтеграції українського народу, зародженню самостійницької думки.

Практична значущість дослідження полягає у тому, що історіографічна база дослідження суттєво розширює погляд на видавничу справу на етапі становлення радянської влади.

Біографія автора

Надія Подоляка, Інститут журналістики Київського університету ім. Бориса Грінченка

Канд. н. із соц. комунік.

Посилання

Dumanska, M. B. (2007). Hromadska i vydavnycha diialnist Marii Hrinchenko-Zahirnoi [Public and publishing activity of Maria Hrinchenko-Zagirna]. Printing and Publishing, 2 (46), 39–44 [in Ukrainian].

Holiak, T. V. (2019). Poza kadrom: istoriia pidhotovky do druku trydtsiatytomnoho vydannia tvoriv Ivana Franka [Off-screen: the history of preparation for publication of a thirty-volume edition of works by Ivan Franko]. Molodyi vchenyi, 3 (1), 110–115 [in Ukrainian].

Instytut rukopysu NBUV (Fund 27, File 323) [in Ukrainian].

Kataloh vydan kooperatyvnoho vydavnytstva «Rukh» [Catalog of publications of the cooperative publishing house «Rukh»]. (1929). Rukh [in Ukrainian].

Korolevych, N. F. (1997). Bibliohraf Mykola Fedorovych Yashek (1883–1966) [Bibliographer Mykola Fedorovich Yashek (1883–1966)]. Natsionalna parlamentska biblioteka Ukrainy [in Ukrainian].

Plevako, M. (1911). Zhyttia ta pratsia Borysa Hrinchenka [Life and Work of Borys Hrinchenko]. Vydavnytstvo imeni Borysa Hrinchenka [in Ukrainian].

Podoliaka, N. S. (2017). Kultura dilovoho spilkuvannia avtora i redaktora u 20-ti rr. KhKh st. na prykladi diialnosti Kharkivskoho kooperatyvnoho vydavnytstva «RUKh» [The culture of business communication between the author and the editor in the 20s of the twentieth century. on the example of the activity of the Kharkiv cooperative publishing house «RUKH»]. Visnyk of Kharkiv State Academy of Culture Series: Social Communications, 51, 157–166 [in Ukrainian].

Podoliaka, N. (2018a). Rozstrilianyi za profesiinu diialnist: redaktor i vydavets Ivan Lyzanivskyi u hromadsko-politychnomu i vydavnychomu rusi [Shot for professional activity: editor and publisher Ivan Lyzanovsky in the socio-political and publishing movement]. Ukrainian Information Space, 2, 122–132 [in Ukrainian].

Podoliaka, N. S. (2018b). Kharkivske kooperatyvne vydavnytstvo «Rukh» v dokumentakh Tsentralnoho derzhavnoho arkhivu-muzeiu literatury i mystetstva Ukrainy [Kharkiv Cooperative Publishing House «Rukh» in the documents of the Central State Archive-Museum of Literature and Art of Ukraine]. Library Science. Record Studies. Informology, 1, 90–97 [in Ukrainian].

Ukrainske kooperatyvne vydavnytstvo «Rukh» (m. Kharkiv) [Rukh Ukrainian Cooperative Publishing House (Kharkiv)]. (1923–1931a). (Fund 577, Inventory 1, File 11). Tsentralnyi derzhavnyi arkhiv-muzei literatury i mystetstva Ukrainy. Kharkiv [in Ukrainian].

Ukrainske kooperatyvne vydavnytstvo «Rukh» (m. Kharkiv) [Rukh Ukrainian Cooperative Publishing House (Kharkiv)]. (1923–1931b). (Fund 577, Inventory 1, File 30). Tsentralnyi derzhavnyi arkhiv-muzei literatury i mystetstva Ukrainy. Kharkiv [in Ukrainian].

Ukrainske kooperatyvne vydavnytstvo «Rukh» (m. Kharkiv) [Rukh Ukrainian Cooperative Publishing House (Kharkiv)]. (1923–1931c). (Fund 577, Inventory 1, File 40). Tsentralnyi derzhavnyi arkhiv-muzei literatury i mystetstva Ukrainy. Kharkiv [in Ukrainian].

Ukrainske kooperatyvne vydavnytstvo «Rukh» (m. Kharkiv) [Rukh Ukrainian Cooperative Publishing House (Kharkiv)]. (1923–1931d). (Fund 577, Inventory 1, File 55). Tsentralnyi derzhavnyi arkhiv-muzei literatury i mystetstva Ukrainy. Kharkiv [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-06-15

Як цитувати

Подоляка, Н. (2020). Редакторська підготовка творів Бориса Грінченка харківським кооперативним видавництвом «Рух». Український інформаційний простір, (1(5), 197–206. https://doi.org/10.31866/2616-7948.1(5).2020.206128

Номер

Розділ

ІСТОРІЯ ЖУРНАЛІСТИКИ ТА КНИГОВИДАННЯ