DOI: https://doi.org/10.31866/2616-7948.1(5).2020.206118

Громадсько-політичні та літературно-художні періодичні видання в юнацькому щоденнику С. Єфремова

Олександр Галич

Анотація


Процеси глобалізації у світі, які заявили про себе на межі ХХ–ХХІ століть, суттєво вплинули на літературний процес: художня література стала помітно втрачати свої позиції, її стрімко почала витісняти документальна література, до якої належить мемуаристика, котра має достатньо розвинену жанрову систему, одним із провідних жанрів якої є щоденник. Поступово цей жанр літератури non fiction став виходити з периферії наукових студій. Щоденник С. Єфремова, що досі був маловідомим юнацьким твором ученого, уможливив краще зрозуміти його постать, формування світоглядних позицій, засвідчив коло періодичних видань, які він читав.
Метою статті є з’ясування кола періодичних видань, які регулярно читав автор щоденника; визначення його симпатій та антипатій щодо тодішньої періодики в Росії та Австро-Угорщині; відзначення зародження співпраці з окремими журналами; простеження відстоювання україноцентричних позицій у полеміці з українофобами в російській періодиці, окреслення кроків щодо налагодження видавничої діяльності.
В умовах відсутності видань українською мовою в Росії, автор щоденника прагнув читати прогресивні російськомовні журнали й газети, зокрема «Русское Богатство», «Киевское Слово» (після змін у редколегії). За ініціативи С. Єфремова в Київській духовній семінарії була організована спілка, що колективно передплачувала прогресивні періодичні видання. Важливу роль у пробудженні національної свідомості українців мали львівські видання «Зоря», «Правда», «Дзвінок», з якими С. Єфремов прагнув налагодити співпрацю, де були надруковані його ранні художні й публіцистичні твори.
Юнацький щоденник С. Єфремова — це вдала проба пера майбутнього українського вченого, журналіста, публіциста, видавця, редактора, державного та політичного діяча, організатора науки в Україні.


Ключові слова


щоденник; журнал; газета; видавнича діяльність; публіцистика; полеміка; Сергій Єфремов

Повний текст:

PDF (English) PDF

Посилання


Chekhivskyi, O. (2004). Shevchenkova mudrist u «Shchodennykakh» Serhiia Yefremova [Shevchenko’s wisdom in Serhiy Yefremov’s Diaries]. Dyvoslovo, 7, 12–14 [in Ukrainian].

Halych, O. A. (2005). «Naiintymnishi zapysy svoikh dumok»: zhanrovi osoblyvosti shchodennyka V. Vynnychenka [«The most intimate records of their thoughts»: genre features of V. Vynnychenko’s diary]. Naukovi zapysky [Tsentralnoukrainskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni Volodymyra Vynnychenka] Seriia: Filolohichni nauky, 62, 42–49 [in Ukrainian].

Halych, O. A. (2006). Osoblyvosti shchodennyka Arkadiia Liubchenka [Features of Arkady Lyubchenko’s diary]. Naukovi zapysky [Tsentralnoukrainskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni Volodymyra Vynnychenka] Seriia: Filolohichni nauky (literaturoznavstvo), 69 (1), 121–128 [in Ukrainian].

Halych, O. A. (2008b). Spetsyfika shchodennyka yak zhanru memuarnoi literatury [The specifics of the diary as a genre of memoir literature]. Literatura. Folklor. Problemy poetyky, 31 (2), 5–24 [in Ukrainian].

Halych, O. A. (2008c). U vymirakh NON FICTION: Shchodennyky ukrainskykh pysmennykiv ХХ stolittia [In the dimensions of NON FICTION: Diaries of Ukrainian writers of the 20th century]. Znannia [in Ukrainian].

Halych, O. A. (2008a). Viina v shchodennykakh ukrainskykh pysmennykiv (V. Vynnychenko, O. Dovzhenko, A. Liubchenko, O. Honchar) [War in the diaries of Ukrainian writers (V. Vynnychenko, O. Dovzhenko, A. Liubchenko, O. Honchar)]. In N. I. Zavertaliuk (Ed.), Tainy khudozhnoho tekstu [Secrets of the artistic text] (Issue 8, pp. 22–35). Vydavnytstvo DNU [in Ukrainian].

Halych, O. A. (2011a). Oles Honchar u vymirakh non fiction [Oles Honchar in the dimensions of non fiction]. Knyzhkovyi svit [in Ukrainian].

Halych, O. A. (2011b). Shchodennyk yak memuarnyi zhanr: problemy klasyfikatsii [Diary as a memoir genre: problems of classification]. Bulletin of Luhansk Taras Shevchenko National. Philological sciences, 3 (214), 105–111 [in Ukrainian].

Halych, O. A. (2013). Shchodennyk yak memuarnyi zhanr [Diary as a memoir genre]. Bulletin of Zaporizhzhіa National University. Philological Sciences, 3, 31–36 [in Ukrainian].

Halych, O. A. (2018). Shchodennyk [Diary]. In T. Yu. Cherkashyna, & O. A. Halych (Eds.), Literatura non fiction: teoretychnyi vymir [Non fiction literature: theoretical dimension] [Monograph] (pp. 143–153). Vydavnychyi dim Dmytra Buraho [in Ukrainian].

Halych, O. A. (2020). Spetsyfika vidtvorennia zovnishnosti ta vnutrishnoho svitu realnoi osobystosti v spohadakh S. Yefremova [The specifics of the reproduction of the appearance and inner world of the real person in the memoirs of S. Yefremov]. Literatura svitu: poetyka, mentalnist i dukhovnist, 14, 27–36 [in Ukrainian].

Hyrych, I. (2011). Peredmova [Preface]. In Yefremov, S., Shchodennyk. Pro dni mynuli (spohady) [Diary. About the past days (memories)] (pp. 6–56). Tempora [in Ukrainian].

Ivanytska, S. H., & Yermashov, T. V. (2013). Yefremov S. Shchodennyk: Pro dni mynuli (spohady). Tempora, 2011. Retsenziia na knyhu [S. Yefremov. Diary. On Past Days (Memoirs). Tempora, 2011. Book review]. Ukrainian Historical Journal, 1, 221–229 [in Ukrainian].

Masenko, L. (2000b). «Shchodennyky» Serhiia Yefremova yak istorychne y filolohichne dzherelo [«Diaries» of Sergiy Yefremov as a historical and philological source]. Dyvoslovo, 1, 10–13 [in Ukrainian].

Masenko, L. (2000a). Tsinne dzherelo (Notatky movoznavtsia pro «Shchodennyky» Serhiia Yefremova) [Valuable source (Notes of the linguist about «Diaries» of Sergey Yefremov]. Urok ukrainskoi, 1, 20–23 [in Ukrainian].

Melenchuk, O. V. (2013). Shevchenkoznavchyi dyskurs Serhiia Yefremova v konteksti ukrainskoho literaturoznavstva [Serhiy Yefremov’s Shevchenko Discourse in the Context of Ukrainian Literary Studies]. Chernivetskyi natsionalnyi universytet [in Ukrainian].

Tkach, L., & Shepetiuk, I. (2002). Yevanheliini motyvy v shchodennykakh Serhiia Yefremova [Evangelical motives in the diaries of Sergiy Yefremov]. Urok ukrainskoi, 2, 24–27 [in Ukrainian].

Yefremov, S. (2011). Shchodennyk. Pro dni mynuli (spohady) [Diary. About the past days (memories)]. Tempora [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Галич, О. А. (2005). «Найінтимніші записи своїх думок»: жанрові особливості щоденника В. Винниченка. Наукові записки [Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка] Серія: Філологічні науки, 62, 42–49.
Галич, О. А. (2006). Особливості щоденника Аркадія Любченка. Наукові записки [Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка] Серія: Філологічні науки (літературознавство), 69 (1), 121–128.
Галич, О. А. (2008a). Війна в щоденниках українських письменників (В. Винниченко, О. Довженко, А. Любченко, О. Гончар). В Н. І. Заверталюк (Ред.), Таїни художнього тексту (Вип. 8, с. 22–35). Видавництво ДНУ.
Галич, О. А. (2008b). Специфіка щоденника як жанру мемуарної літератури. Література. Фольклор. Проблеми поетики, 31 (2), 5–24.
Галич, О. А. (2008c). У вимірах NON FICTION: Щоденники українських письменників ХХ століття. Знання.
Галич, О. А. (2011a). Олесь Гончар у вимірах non fiction. Книжковий світ.
Галич, О. А. (2011b). Щоденник як мемуарний жанр: проблеми класифікації. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Філологічні науки, 3 (214), 105–111.
Галич, О. А. (2013). Щоденник як мемуарний жанр. Вісник Запорізького національного університету. Філологічні науки, 3, 31–36.
Галич, О. А. (2018). Щоденник. В Т. Ю. Черкашина, & О. А. Галич (Ред.), Література non fiction: теоретичний вимір [Монографія] (с. 143–153). Видавничий дім Дмитра Бураго.
Галич, О. А. (2020). Специфіка відтворення зовнішності та внутрішнього світу реальної особистості в спогадах С. Єфремова. Література світу: поетика, ментальність і духовність, 14, 27–36.
Гирич, І. (2011). Передмова. В Єфремов, С., Щоденник. Про дні минулі (спогади) (c. 6–56). Темпора.
Єфремов, С. (2011). Щоденник. Про дні минулі (спогади). Темпора.
Іваницька, С. Г., & Єрмашов, Т. В. (2013). Єфремов С. Щоденник: Про дні минулі (спогади). Темпора, 2011. Рецензія на книгу. Український історичний журнал,  1, 221–229.
Масенко, Л. (2000a). Цінне джерело (Нотатки мовознавця про «Щоденники» Сергія Єфремова). Урок української, 1, 20–23.
Масенко, Л. (2000b). «Щоденники» Сергія Єфремова як історичне й філологічне джерело. Дивослово, 1, 10–13.
Меленчук, О. В. (2013). Шевченкознавчий дискурс Сергія Єфремова в контексті українського літературознавства. Чернівецький національний університет.
Ткач, Л., & Шепетюк, І. (2002). Євангелійні мотиви в щоденниках Сергія Єфремова. Урок української, 2, 24–27.
Чехівський, О. (2004). Шевченкова мудрість у «Щоденниках» Сергія Єфремова. Дивослово,  7, 12–14.

Copyright (c) 2020 Олександр Галич

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.


© Copyright    |   Керівництва для авторів   |   Редакційна політика   |   Редакційний штат   |   Контакти   |