DOI: https://doi.org/10.31866/2616-7948.1(5).2020.206108

Медіакритика в Україні: тенденції та перспективи розвитку

Алла Миколаєнко

Анотація


Нині з огляду на інтенсивність розвитку сучасного інформаційного простору та потреби критики ЗМІ актуальним є вивчення тенденцій та перспектив розвитку медіакритики в реаліях України.
З метою аналізу різних напрямів медіакритики в статті проаналізовано функціонування та специфіку основних видань, їх суспільну роль. У статті використано системний метод, а також методи порівняння, аналізу й синтезу.
Розглянуто діяльність провідних українських медіакритичних видань, проаналізовано особливості їх контенту та масштаби впливу на читацьку аудиторію. На основі видань «Медіакритика», «Телекритика», «MediaSapiens», «Detector Media», «Media Lab», «MBR (Media Business Reports)» охарактеризовано специфіку спеціалізованої медіакритики. У статті також проаналізовано особливості популярної медіакритики, представлені блогами та матеріалами читачів.
Наголошено, що роль медіакритики в Україні відрізняється від европейської та американської, оскільки є не стільки фактором функціонування громадянського суспільства, як виразником зв’язків медіа з аудиторією. Незначними сьогодні є масштаби охоплення аудиторії. Розглянуто корекційну роль негативних проявів діяльності ЗМІ через медіакритику, зокрема пов’язаних із комерціалізацією журналістики.
У підсумку виявлено низку тенденцій медіакритики в Україні: одночасна взаємодія професійної та спеціалізованої медіакритики; зацікавленість переважно з боку фахової аудиторії; низький рівень поширення серед широкого загалу; значна увага до ЗМІ країни, натомість мало інформації про медіаіндустрію світу. Зроблено акцент на тому, що перспективними напрямами для медіакритики є вивчення впливів медіа на психічне здоров’я аудиторії, формування інформаційного імунітету в суспільстві, питання компетентності авторів.


Ключові слова


медіакритика; спеціалізована медіакритика; популярна медіакритика; комерціалізація; інформаційний імунітет

Повний текст:

PDF (English) PDF

Посилання


Dovzhenko, O. (2010, November 3). Mediakrytyka v Ukraini: nedorosla j nedootsinena [Media criticism in Ukraine: underweight and underrated]. Mediakrytyka. http://www.mediakrytyka.info/media-filosofiya/mediakrytyka-v-ukrayini-nedorosla-y-nedootsinena.html [in Ukrainian].

Dovzhenko, O. (2013). Suchasna ukrainska mediakrytyka: chynnyky formuvannia, problemy ta perspektyvy [Contemporary Ukrainian media criticism: factors of formation, problems and prospects]. Visnyk of the LvivUniversity. Series Journalisti, 37, 131–138 [in Ukrainian].

Holodnikova, Yu. (2009, March 20). Paradoksy ukrainskoi media krytyky [Paradoxes of Ukrainian media criticism]. Mediakrytyka, 16. https://www.mediakrytyka.info/drukovani/paradoksy-krayinskoyimedia krytyky.html [in Ukrainian].

Holt, K. (2018). Alternative Media and the Notion of Anti-Systemness: Towards an Analytical Framework. Media and Communication, 6 (4), 49–57. http://dx.doi.org/10.17645/mac.v6i4.1467 [in English].

Holt, K. (2019). Right-Wing Alternative Media. Routledge [in English].

Holt, K., & Krogh, T. von. (2010). The citizen as media critic in periods of media change. Observatorio, 4 (4), 287–306. https://doi.org/10.15847/ obsOBS442010432 [in English].

Korochenskii, A. P. (2002). «Piataia vlast?«Fenomen mediakritiki v kontekste informatcionnogo rynka [«Fifth power?«The phenomenon of media criticism in the context of the information marke] [Monograph]. Mezhdunarodnyi institut zhurnalistiki i filologii [in Russian].

Paranko, R. (2009, December 25). «Tyzhden» rozcharuvan [The Week is a disappointment]. Detektor media. https://detector.media/rinok/article/50122/2009–12–25-tizhden-rozcharuvan/ [in Ukrainian].

Potiatynyk, B. (2004). Media: kliuchi do rozuminnia [Media: Keys to Understanding]. PAIS [in Ukrainian].

Potiatynyk, B. (2017). Mediakrytyka v systemi zhurnalistskoi osvity Ukrainy: Lviv — Kyiv — tranzyt [Media criticism in the journalistic education system of Ukraine: Lviv — Kyiv — transit]. Visnyk of the Lviv University. Series Journalism, 42, 54–61 [in Ukrainian].

Sulim, A. A. (2015). Mediakrytyka v Ukraini: funktsii, tematyka, problematyka [Media Criticism in Ukraine: Functions, Topics, Issues]. (PhD Dissertation). Oles Honchar Dnipropetrovsk National University, Dnipropetrovsk [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Голоднікова, Ю. (2009, 20 березня). Парадокси української медіакритики. Медіакритика, 16. https://www.mediakrytyka.info/drukovani/ paradoksy-ukrayinskoyi-mediakrytyky.html.
Довженко, О. (2010, 3 листопада). Медіакритика в Україні: недоросла й недооцінена. Медіакритика. http://www.mediakrytyka.info/media-filosofiya/mediakrytyka-v-ukrayini-nedorosla-y-nedootsinena.html.
Довженко, О. (2013). Сучасна українська медіакритика: чинники формування, проблеми та перспективи. Вісник Львівського університету. Серія журналістика, 37, 131–138.
Короченский, А. П. (2002). «Пятая власть?«Феномен медиакритики в контексте информационного рынка [Монография]. Международный институт журналистики и филологии.
Паранько, Р. (2009, 25 грудня). «Тиждень» розчарувань. Детектор медіа. https://detector.media/rinok/article/50122/2009–12–25-tizhden-rozcharuvan/.
Потятиник, Б. (2004). Медіа: ключі до розуміння. ПАІС.
Потятиник, Б. (2017). Медіакритика в системі журналістської освіти України: Львів — Київ — транзит. Вісник Львівського університету. Серія журналістика, 42, 54–61.
Сулім, А. А. (2015). Медіакритика в Україні: функції, тематика, проблематика. (Дисертація кандидата наук із соціальних комунікацій). Дніпропетровський національний університет імені О. Гончара, Дніпропетровськ.
Holt, K. (2018). Alternative Media and the Notion of Anti-Systemness: Towards an Analytical Framework. Media and Communication, 6 (4), 49–57. http://dx.doi.org/10.17645/mac.v6i4.1467.
Holt, K. (2019). Right-Wing Alternative Media. Routledge.
Holt, K., & Krogh, T. von. (2010). The citizen as media critic in periods of media change. Observatorio, 4 (4), 287–306. https://doi.org/10.15847/obsOBS442010432/.

Copyright (c) 2020 Алла Миколаєнко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.


© Copyright    |   Керівництва для авторів   |   Редакційна політика   |   Редакційний штат   |   Контакти   |