DOI: https://doi.org/10.31866/2616-7948.1(5).2020.206101

Явище англоварваризації в українському освітньо‑науковому середовищі: історія і сучасність

Ірина Фаріон

Анотація


У статті вперше порушено проблему рецепції чужих мов та запозичень в історично-порівняльному та діахронно-синхронному контексті.
Об’єктом дослідження є освітньо-наукова сфера (Міністерство освіти і науки України) на предмет уживання чужих мов та запозичень. Проаналізовано функціювання церковнослов’янської та латинської мов як найпоширеніших в українському просторі в часи пізнього Середньовіччя та Передмодерного часу з проєкцією на сьогоднішнє засилля англійської мови та англізмів в освітньо-науковій царині.
Для відображення процесів надмірного і невмотивованого вживання англізмів запроваджено термін англоварваризація як мовно-суспільне і мовно-психологічне патологічне явище, що виникає на переламі історичних подій і сигналізує про відсутність ментального спротиву народу-мови до безпрецедентного потоку запозичень, які стають фактичною заміною своєї мови і творять із неї антикультурний масив підлеглої комунікації; це примітивне заперечення закону рівноваги чужих і питомих слів у фонетичній, словотвірній і граматичній адаптації та етнокультурна неспроможність називати власні поняття питомими словами.
Як засвідчує історична ретроспектива, орієнтація на чужі мови як пріоритетні в освітній і науковій царинах — церковнослов’янська, латинська, грецька, польська — та масовані запозичення з них аж ніяк не зарадили українському національному самоусвідомленню та не спричинилися до відновлення втраченої Української Держави в її етнографічних межах. Зовсім навпаки — надмірне циркулювання чужих мов в культурно-політичному просторі України та їхня пріоритетність в освітньо-науковій царині призвело до понад кількастолітнього відставання українських державотворчих процесів порівняно з найближчими і дальшими сусідами. Орієнтація на чуже відчужила українців від самих себе.
Історичний досвід циркулювання чужих мов в Україні та надмірних запозичень у своїй мові переконливо спростовує затерту тезу про позитивність явища мовного експансіонізму та глобалізму. Своя держава і нація, попри якнайширшу потребу знання чужих мов, потребує всеохопного та необмеженого функціювання державної мови. Хто не визначає першорядности свого, служитиме чужому.


Ключові слова


рецепція запозичень та чужих мов; англіїзація; англоварваризація; освітньо-наукова сфера; національна свідомість

Повний текст:

PDF (English) PDF

Посилання


Akty, otnosiashchiesia k istorii Zapadnoi Rossii, sobrannye i izdannye Arkheograficheskoi komissiei [Acts related to the history of Western Russia, collected and published by the Archaeographic Commission] (Vol. 4: 1588–1632). (1851). V tipografii Eduarda Pratca [in Russian].

Anderson, B. (2001). Uiavleni spilnoty: Mirkuvannia shchodo pokhodzhennia y poshyrennia natsionalizmu [Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism] (V. Morozov, Trans.; 2nd ed.). Krytyka [in Ukrainian].

Arkhiv Yugo-Zapadnoi Rossii, izdavaemyi Komissieiu dlia razbora drevnikh aktov, sostoiashchei pri Kievskom, Podolskom i Volynskom General-Gubernatore [Archive of South-West Russia, published by the Commission for the analysis of ancient acts, consisting of the Kiev, Podolsky and Volyn Governor-General] (Ch. 1, Vol. 12: Acts related to the history of the Lviv Stavropegic Brotherhood). (1904). Tipografiia N. T. Korchak-Novitckogo [in Russian].

Blazheiovskyi, D. (1995). Beresteiska re-uniia ta ukrainska istorychna dolia i nedolia [Brest Reunion and Ukrainian Historical Fate and Misfortune] (Vol. 1). Kameniar [in Ukrainian].

Bulakhovskyi, L. A. (1975). Vybrani pratsi v piaty tomakh [Selected works in five volumes] (Vol. 1). Naukova dumka [in Ukrainian].

Cristal, D. (2001). Angliiskii iazyk kak globalnyi [English as a Global Language] (N. V. Kuznetcova, Trans.). Ves mir [in Russian].

Farion, I. (2011). Krasa i syla: Suspilno-kreatyvna rol ukrainskoi movy v XI — seredyni XIX st. [Beauty and strength: Socio-creative role of the Ukrainian language in the XI — mid XIX century] (4th ed.). Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky [in Ukrainian].

Farion, I. (2015). Suspilnyi status staroukrainskoi (ruskoi) movy v XIV–XVII stolittiakh: movna svidomist, movna diisnist, movna perspektyva [Social status of the Old Ukrainian (Russian) language in the XIV–XVII centuries: linguistic consciousness, linguistic reality, linguistic perspective]. Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky [in Ukrainian].

Filalet, Kh. (1882). Apokrisis. InRusskaia istoricheskaia biblioteka izdavaemaia Arkheograficheskoi komissiei [Russian Historical Library published by the Archaeographic Commission] (Vol. 7, pp. 1003–1820). Tipografiia A. M. Kotomina i Ko [in Russian].

Hicks, D., Wouters, P., Waltman, L., de Rijcke, S., & Rafols, I. (2015). The Leiden Manifesto for research metrics. Nature, 520, 429–431. https://doi.org/10.1038/520429a [in English].

Hlosohrafiia [Glossography]. (2000). In V. M. Rusanivskyi et al. (Eds.), Ukrainska mova: Entsyklopediia [Ukrainian language: Encyclopedia] (pp. 92–93). Ukrainska entsyklopediia im. M. P. Bazhana [in Ukrainian].

Hunchak, T. (Ed.). (2001a). Tysiacha rokiv ukrainskoi suspilno-politychnoi dumky [A Thousand Years of Ukrainian Socio-Political Thought] (Vol. 2, Book 1: XVI century). Dnipro [in Ukrainian].

Hunchak, T. (Ed.). (2001b). Tysiacha rokiv ukrainskoi suspilno-politychnoi dumky [A Thousand Years of Ukrainian Socio-Political Thought] (Vol. 2, Book 2: The First Half of the 17th Century). Dnipro [in Ukrainian].

Isaievych, Ya. (2002). Ukrainske knyhovydannia: vytoky, rozvytok, problemy [Ukrainian book publishing: origins, development, problems]. I. Krypyakevych Institute of Ukrainian Studies of the NAS of Ukraine [in Ukrainian].

Karpilovska, Ye. (2012). Moda na slova i norma movy [Fashion for words and the norm of language]. Kultura slova,77, 134–140 [in Ukrainian].

Krymskyi, A. (2004). Narys istorii ukrainskoho pravopysu do 1927 roku [Essay on the history of Ukrainian spelling before 1927]. In V. V. Nimchuk, & N. V. Puriaieva (Comps.), Istoriia ukrainskoho pravopysu XVI–XX stolittia: Khrestomatiia [History of Ukrainian spelling of the XVI–XX centuries: Reader] (pp. 392–414). Naukova dumka [in Ukrainian].

Kwiek-Osiowska, J. (1978). Miłośnicy i obrońcy języka polskiego [Lovers and defenders of the Polish language]. Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk [in Polish].

Lypa, Yu. (2012). Tvory [Works] (Vol. 4: The Battle for Ukrainian Literature). Kameniar [in Ukrainian].

Matvievskaia, G. P. (1987). Rene Dekart [Rene Descartes]. Prosveshchenie [in Russian].

Ministry of Education and Science of Ukraine. (2016). Pro zatverdzhennia Poriadku prysvoiennia vchenykh zvan naukovym i naukovo-pedahohichnym pratsivnykam [About the statement of the Order of assignment of scientific ranks to scientific and scientific and pedagogical workers]. Legislation of Ukraine. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0183–16/paran69 [in Ukrainian].

Ministry of Education and Science of Ukraine. (2018). Komunikatsiina stratehiia MON 2019–2021 (u mezhakh proektu «Finska pidtrymka reformy ukrainskoi shkoly») [MES Communication Strategy 2019–2021 (within the project «Finnish Support to Ukrainian School Reform»)]. https://mon.gov.ua/storage/app/media/media/MOES%20Com%20strategy%202019–2022.pdf [in Ukrainian].

Ministry of Education and Science of Ukraine. (2020). Obhovorennia derzhstandartu bazovoi serednoi osvity: MON opryliudnylo zvit [Discussion of the state standard of basic secondary education: MES published a report]. Pedrada: Portal osvitian Ukrainy. https://www.pedrada.com.ua/news/5437-obgovorennya-derjstandartu-bazovo-seredno-osvti-mon-oprilyudnilo-zvt [in Ukrainian].

Moroz, V. (1992). Hority nadzvychainym svitlom [Burn with extraordinary light]. In Yu. Lypa, Pryznachennia Ukrainy [Appointment of Ukraine] (pp. 3–11). Prosvita [in Ukrainian].

Pamiatniki, izdannye Kievskoi Komissiei dlia razbora drevnikh aktov [Monuments published by the Kyiv Commission for the analysis of ancient acts] (Vol. 1; 2nd ed.). (1898). Printing house of the Imperial University of St. Vladimir [in Russian].

Radchuk, V. (2005). Parametry i vzaiemodiia mov [Parameters and interaction of languages]. Dyvoslovo, 7, 42–4 [in Ukrainian].

Selihei, P. (2016). Svitlo i tini naukovoho styliu [Light and shadow scientific style]. Publishing house «Kyiv-Mohyla Academy» [in Ukrainian].

Shevchenko, T. H. (2003). Shchodennyk [Diary]. Shkola [in Ukrainian].

Tazsycki, W. (1953). Obrońcy języka polskiego [Defenders of the Polish language]. Wydawnictwo Zakładu Imienia Ossolińskich [in Polish].

Titov, Khv. (1924). Stara vyshcha osvita v Kyivskii Ukraini: XVI — poch. XIX v. [Old higher education in Kyiv Ukraine: XVI — early XIX century]. Printing House of the Ukrainian Academy of Sciences [in Ukrainian].

Vikonska, D. (2016). Za sylu i peremohu [For strength and victory]. Piramida [in Ukrainian].

Voloshyn, A. I. (2002). Vybrani tvory [Selected works]. Vydavnytstvo Zakarpattia.

Wilson, E. (2004). Ukraintsi: nespodivana natsiia [The Ukrainians Unexpected Nation] (N. Honcharenko, & O. Hrytsenko, Trans.). K.I.S. [in Ukrainian].

Zhytetskyi, P. H. (1987). Narys literaturnoi istorii ukrainskoi movy XVII st. [Essay on the literary history of the Ukrainian language of the XVII century]. In P. H. Zhytetskyi, Vybrani pratsi: Filolohiia [Selected works: Philology] (pp. 19–139). Naukova dumka [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Акты, относящиеся к истории Западной России, собранные и изданные Археографической комиссией (Т. 4: 1588–1632). (1851). В типографии Эдуарда Праца.
Андерсон, Б. (2001). Уявлені спільноти: Міркування щодо походження й поширення націоналізму (В. Морозов, Пер.; 2-е вид.). Критика.
Архив Юго-Западной России, издаваемый Комиссиею для разбора древних актов, состоящей при Киевском, Подольском и Волынском Генерал-Губернаторе (Ч. 1, т. 12: Акты, относящиеся к истории Львовского Ставропигиального братства). (1904). Типография Н. Т. Корчак-Новицкого.
Блажейовський, Д. (1995). Берестейська ре-унія та українська історична доля і недоля (Т. 1). Каменяр.
Булаховський, Л. А. (1975). Вибрані праці в п’яти томах (Т. 1). Наукова думка.
Віконська, Д. (2016). За силу і перемогу. Піраміда.
Вілсон, Е. (2004). Українці: несподівана нація (Н. Гончаренко, &О. Гриценко, Пер.). К.І.С.
Волошин, А. І. (2002). Вибрані твори. Видавництво Закарпаття.
Глосографія. (2000). В В. М. Русанівський та ін. (Ред.), Українська мова: Енциклопедія (с. 92–93). Українська енциклопедія ім. М. П. Бажана.
Гунчак, Т. (Ред.). (2001a). Тисяча років української суспільно-політичної думки (Т. 2, кн. 1: XVI ст.). Дніпро.
Гунчак, Т. (Ред.). (2001b). Тисяча років української суспільно-політичної думки (Т. 2, кн. 2: Перша половина XVII ст.). Дніпро.
Житецький, П. Г. (1987). Нарис літературної історії української мови ХVII ст. В П. Г. Житецький, Вибрані праці: Філологія (с. 19–139). Наукова думка.
Ісаєвич, Я. (2002). Українське книговидання: витоки, розвиток, проблеми. Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України.
Карпіловська, Є. (2012). Мода на слова і норма мови. Культура слова, 77, 134–140.
Кримський, А. (2004). Нарис історії українського правопису до 1927 року. В В. В. Німчук, & Н. В. Пуряєва (Упоряд.), Історія українського правопису ХVI–ХХ століття: Хрестоматія (с. 392–414). Наукова думка.
Кристал, Д. (2001). Английский язык как глобальный (Н. В. Кузнецова, Пер.). Весь мир.
Липа, Ю. (2012). Твори (Т. 4: Бій за українську літературу). Каменяр.
Матвиевская, Г. П. (1987). Рене Декарт. Просвещение.
Міністерство освіти і науки України. (2016). Про затвердження Порядку присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам. Законодавство України. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0183–16/paran69.
Міністерство освіти і науки України. (2018). Комунікаційна стратегія МОН 2019–2021 (у межах проекту «Фінська підтримка реформи української школи»). https://mon.gov.ua/storage/app/media/media/MOES%20Com%/ 20strategy%202019–2022.pdf.
Міністерство освіти і науки України. (2020). Обговорення держстандарту базової середньої освіти: МОН оприлюднило звіт. Педрада: Портал освітян України. https://www.pedrada.com.ua/news/5437-obgovorennya-derjstandartu-bazovo-seredno-osvti-mon-oprilyudnilo-zvt.
Мороз, В. (1992). Горіти надзвичайним світлом. В Ю. Липа, Призначення України (с. 3–11). Просвіта.
Памятники, изданные Киевской Комиссией для разбора древних актов. (1898). (Т. 1; 2-е изд.). Типография Императорского Университета Св. Владимира.
Радчук, В. (2005). Параметри і взаємодія мов. Дивослово,7, 42–48.
Селігей, П. (2016). Світло і тіні наукового стилю. Видавничий дім «Києво-Могилянська академія».
Тітов, Хв. (1924). Стара вища освіта в Київській Україні: ХVI — поч. ХIХ в. Друкарня Української Академії Наук.
Фаріон, І. (2011). Краса і сила: Суспільно-креативна роль української мови в ХI — середині ХIХ ст. (4-е вид.). Видавництво Львівської політехніки.
Фаріон, І. (2015). Суспільний статус староукраїнської (руської) мови в ХIV–ХVII століттях: мовна свідомість, мовна дійсність, мовна перспектива. Видавництво Львівської політехніки.
Филалет, Х. (1882). Апокрисис. В Русская историческая библиотека издаваемая Археографической комиссией (Т. 7, с. 1003–1820). Типография А. М. Котомина и Ко.
Шевченко, Т. Г. (2003). Щоденник. Школа.
Hicks, D., Wouters, P., Waltman, L., de Rijcke, S., & Rafols, I. (2015). The Leiden Manifesto for research metrics. Nature, 520, 429–431. https://doi.org/10.1038/520429a.
Kwiek-Osiowska, J. (1978). Miłośnicy i obrońcy języka polskiego. Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk.
Tazsycki, W. (1953). Obrońcy języka polskiego. Wydawnictwo Zakładu Imienia Ossolińskich.

Copyright (c) 2020 Ірина Фаріон

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.


© Copyright    |   Керівництва для авторів   |   Редакційна політика   |   Редакційний штат   |   Контакти   |