DOI: https://doi.org/10.31866/2616-7948.1(5).2020.206044

До проблеми створення першого репертуару книжкових та пресових видань українців на чужині: на матеріалах Великої Британії

Микола Тимошик

Анотація


Автор поставив за мету з’ясувати етапи виникнення та результати діяльності видавничих осередків, редакцій газет і журналів у Великій Британії й на основі систематизації їхньої друкованої продукції створити перший каталог книжкових та пресових видань у цій країні. Ідеться про розв’язання дослідником трьох методологічних проблем: забезпечення повноти пошуку, точність й уніфікація опису позицій та створення й освоєння бази джерел інформації.
Повнота об’єктів опису забезпечена проведенням цього дослідження не в Україні: у головних книгозбірнях держави фонди діаспорних видань фрагментарні та кількісно вкрай обмежені. Збір матеріалу автор проводив за кордоном: у Великій Британії і США. Джерелами пошуку інформації були: відділ слов’янськими мовами головної книгозбірні цієї країни British Library, фонди Бібліотеки ім. Шевченка Союзу Українців у Великій Британії та Української Видавничої Спілки у Лондоні, архів Українського пресового бюро в Лондоні, архіви та бібліотечні колекції Української Греко-Католицької та Української Автокефальної православної церков у Лондоні. Значний масив виданої українцями у Британії друкованої продукції авторові вдалося виявити та опрацювати в Українському музеї-архіві та бібліотеці у Стемфорді (США), що є найбільшою колекцією друкарства західної української діаспори. Серед випробуваних напрямів пошуку інформації: каталоги книгарень та видавництв, повідомлення про новинки друку на сторінках діаспорної періодики, пропам’ятні, ювілейні видання організацій і установ діаспори, які займалися видавничою чи пресовою діяльністю.
У результаті дослідження встановлено обсяги та інтенсивність діяльності у Великій Британії створених українцями 16 видавництв та 9 редакцій газет і журналів. За кількістю назв та накладами визначені три найбільші видавничі осередки: Союзу Українців у Великій Британії, Української Видавничої Спілки та Об’єднання Бувших Вояків Українців у Великій Британії. Описано географію всіх друкарень, масив друкованої продукції групи приватних видавництв та спільних міжнародних видань. З’ясовано також наклади, обсяги, формати та види видань.
Проведений усебічний аналіз дав змогу укласти перший в Україні і діаспорі каталог книжкових і пресових видань українців у Великій Британії, який буде опублікований у додатку монографії автора статті з історії української журналістики і видавничої справи в цій країні.


Ключові слова


друкована продукція; книжковий репертуар; пресові видання; українці у Великій Британії; українське друкарство в діаспорі; наклади видань; обсяги та формати

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Bachynskyi, L. (1967). Peredmova [Preface]. In Bibliohrafichnyi pokazhchyk ukrainskoi presy poza mezhamy Ukrainy za 1966 rik [Bibliographic index of the Ukrainian press outside Ukraine for 1966] (p. 3). Klivlend [in Ukrainian].

V nautsi anhliiskoi movy Vam dopomozhe «Pershi kroky. Pidruchnyk do nauky anhliiskoi movy» [The first steps will help you in the science of English. A textbook for the science of English]. (1947, September 7). Ukrainskyi Klych, p. 4 [in Ukrainian].

Holoskevych, G. (1962). Peredmova [Preface]. In H. Holoskevych, Pravopysnyi slovnyk [Ukrainian Lenguage Dictionary] (p. 3). Knyhospilka [in Ukrainian].

Horodkov, M. (1933). Burzhuaznyi natsionalizm v teorii ukrainskoho bibliohrafichnoho repertuaru [Bourgeois nationalism in the theory of the Ukrainian bibliographic repertoire]. Naukovi zapysky Ukrainskoho naukovo-doslidnoho instytut knyhoznavstva, 1, 185–186 [in Ukrainian].

Hranovskyi, B. (2003). Istoriia natsionalnoho druku Ukrainy v bibliohrafii za 1883–2000 roky [History of the national press of Ukraine in the bibliography for 1883–2000] [in Ukrainian].

Hruzov, M., & Shudria, M. (Comps.). (1996). Knyholiub (Praha. 1927–1932). Pokazhchyk zmistu [Book Lover (Prague. 1927–1932). Table of contents]. Doslidnytskyi tsentr istorii ukrainskoi presy [in Ukrainian].

Dashkevych, Ya. (1990). Repertuar ukrainskoi knyzhky 1790–1916 rokiv — koly vin bude? [The repertoire of the Ukrainian book of 1790–1916 — when will it be?]. Ukraina. Nauka i kultura, 29, 163–173 [in Ukrainian].

Dashkevych, Ya. (1995). Navkolo «Repertuaru ukrainskoi knyhy 1798–1916» [Around the «Repertoire of the Ukrainian book 1798–1916»]. In L. I. Ilnytska, & O. I. Khmil (Comps.), Repertuar ukrainskoi knyhy. 1798–1916. Materialy do bibliohrafii [Repertoire of the Ukrainian book. 1798–1916. Materials for the bibliography] (Vol. 1, pp. 3–23). Lvivska naukova biblioteka imeni V. Stefanyka [in Ukrainian].

Zabiiaka, I. (Comp.). (2000). Ukraina (Paryzh). Ukrainoznavstvo i frantsuzke kulturne zhyttia. 1949–1953: pokazhchyk [Ukraine (Paris). Ukrainian studies and French cultural life. 1949–1953: index] (Issue 1–10). Instytut ukrainskoi arkheohrafii ta dzherelo NANU [in Ukrainian].

Ilnytska, L. I., & Khmil, O. I. (Comps.). (1995–2005). Repertuar ukrainskoi knyhy 1798–1916. Materialy do bibliohrafii [Repertoire of the Ukrainian book 1798–1916. Materials for the bibliography] (Vol. 1–9). Lvivska naukova biblioteka imeni V. Stefanyka [in Ukrainian].

Kravtsiv, B. (1974). Ukrainska knyzhka v diiaspori [Ukrainian book in the diaspora]. In E. Herasymchuk, Ya. Sydoriak, & S. Chuma (Comps.). Almanac of the Ukrainian National Association for the year, 1975 (pp. 85–92). Svoboda [in Ukrainian].

Onyshchenko, O. S., Omelchuk, V. Yu., Boichenko, M. D., & Novosolova, L. S. (Eds.). (1996–2001). Ukrainomovna knyha u fondakh Natsionalnoi biblioteky Ukrainy im. V. Vernadskoho. 1798–1916: Bibliohrafichnyi pokazhchyk [Ukrainian-language book in the funds of the National Library of Ukraine named after V. Vernadsky. 1798–1916: Bibliographic index] (Issue 1–4). Abrys [in Ukrainian].

Pekarska, L. (2016, April 2). Ukrainska knyha i presa na chuzhyni: Interviu korespondenta londonskoi hazety «Ukrainska Dumka-Ukrainian Thought» z doslidnykom istorii presy i knyhy M. Tymoshykom [Ukrainian book and press abroad: Interview of the correspondent of the London newspaper «Ukrainian Thought-Ukrainian Thought» with the researcher of the history of the press and books M. Tymoshyk]. Ukrainska Dumka-Ukrainian Thought [in Ukrainian].

Prokopenko, N. (Comp.). (2006). Nasha Kultura, 1935–1937 systematychnyi pokazhchyk zmistu [Our Culture, 1935–1937 systematic index of content]. Lvivska natsionalna biblioteka imeni V. Stefanyka [in Ukrainian].

Sokolyshyn, O. (1967). Potreba bibliohrafii ukrainskoi presy u vilnomu sviti [The need for a bibliography of the Ukrainian press in the free world]. Ukrainskyi zhurnalist, 2 [in Ukrainian].

Tymoshyk-Sudarykova, A. (2013). Paryzkyi zhurnal «Tryzub» 1925–1940 roky: formuvannia ta funktsionuvannia [Parisian magazine «Trident» 1925–1940: formation and functioning] (pp. 195–402). Nasha kultura i nauka [in Ukrainian].

Utvorennia «Knyhotsentru» [Formation of the «Book Center»]. (1948, October 16). Ukrainski Visti [in Ukrainian].

Fedynskyi, O. (1967). Bibliohrafichnyi pokazhchyk ukrainskoi presy poza mezhamy Ukrainy za 1966 rik [Bibliographic index of the Ukrainian press outside Ukraine for 1966]. Ukrainskyi Muzei-Arkhiv u Klivlendi (SShA) [in Ukrainian].

Yakubovskyi, S. (1934). Proty natsional-fashystskykh ustanov u bibliohrafichnykh pratsiakh VUAN [Against national-fascist institutions in the bibliographic works of the Ukrainian Academy of Sciences]. Zhyttia i revoliutsiia, 1, 101–114 [in Ukrainian].


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Бачинський, Л. (1967). Передмова. В Бібліографічний покажчик української преси поза межами України за 1966 рік (с. 3). Клівленд.
В науці англійської мови Вам допоможе «Перші кроки. Підручник до науки англійської мови». (1947, 7 вересня). Український Клич, с. 4.
Голоскевич, Г. (1962). Передмова. В Г. Голоскевич, Правописний словник (с. 3). Книгоспілка.
Городков, М. (1933). Буржуазний націоналізм в теорії українського бібліографічного репертуару. Наукові записки Українського науково-дослідного інститут книгознавства, 1, 185–186.
Грановський, Б. (2003). Історія національного друку України в бібліографії за 1883–2000 роки.
Грузов, М., & Шудря, М. (Уклад.). (1996). Книголюб (Прага. 1927–1932). Покажчик змісту. Дослідницький центр історії української преси.
Дашкевич, Я. (1990). Репертуар української книжки 1790–1916 років — коли він буде? Україна. Наука і культура, 29, 163–173.
Дашкевич, Я. (1995). Навколо «Репертуару української книги 1798–1916». В Л. І. Ільницька, & О. І. Хміль (Упоряд.), Репертуар української книги. 1798–1916. Матеріали до бібліографії (Т. 1, с. 3–23). Львівська наукова бібліотека імені В. Стефаника.
Забіяка, І. (Уклад.). (2000). Україна (Париж). Українознавство і французьке культурне життя. 1949–1953: покажчик (Число 1–10). Інститут української археографії та джерело НАНУ.
Ільницька, Л. І., & Хміль, О. І. (Упоряд.). (1995–2005). Репертуар української книги 1798–1916. Матеріали до бібліографії (Т. 1–9). Львівська наукова бібліотека імені В. Стефаника.
Кравців, Б. (1974). Українська книжка в діяспорі. В Е. Герасимчук, Я. Сидоряк, & С. Чума (Уклад.). Альманах Українського народного Союзу на рік, 1975 (с. 85–92). Свобода.
Онищенко, О. С., Омельчук, В. Ю., Бойченко, М. Д., & Новосьолова, Л. С. (Ред.). (1996–2001). Україномовна книга у фондах Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського. 1798–1916: Бібліографічний покажчик (Вип. 1–4). Абрис.
Пекарська, Л. (2016, 2 квітня). Українська книга і преса на чужині: Інтерв’ю кореспондента лондонської газети «Українська Думка-Ukrainian Thought» з дослідником історії преси і книги М. Тимошиком. Українська Думка-Ukrainian Thought.
Прокопенко, Н. (Упоряд.). (2006). Наша Культура, 1935–1937 систематичний покажчик змісту. Львівська національна бібліотека імені В. Стефаника.
Соколишин, О. (1967). Потреба бібліографії української преси у вільному світі. Український журналіст, 2.
Тимошик-Сударикова, А. (2013). Паризький журнал «Тризуб» 1925–1940 роки: формування та функціонування (с. 195–402). Наша культура і наука.
Утворення «Книгоцентру». (1948, 16 жовтня). Українські Вісті.
Фединський, О. (1967). Бібліографічний покажчик української преси поза межами України за 1966 рік. Український Музей-Архів у Клівленді (США).
Якубовський, С. (1934). Проти націонал-фашистських установ у бібліографічних працях ВУАН. Життя і революція, 1, 101–114.
Copyright (c) 2020 Микола Тимошик

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.