DOI: https://doi.org/10.31866/2616-7948.2(4).2019.187861

Українізація інформаційного простору як фактор забезпечення суверенітету й посилення інформаційної безпеки України

Володимир Іваненко

Анотація


Стаття присвячена аналізу українізації інформаційного простору як фактору забезпечення інформаційного суверенітету та посилення інформаційної безпеки країни. Зауважено, що інформаційний простір України монополізований і тільки українізація може кардинально виправити ситуацію й повернути інформаційний простір Україні й посилити її державний суверенітет та національну безпеку, тільки українізація може й повинна стати фактором і гарантом забезпечення інформаційного суверенітету країни. Українізація інформаційного простору, а відтак і забезпечення інформаційного суверенітету і зміцнення інформаційної безпеки, перш за все, можливі за рахунок максимально можливого розширення вживання державної, української мови в усіх сферах життя українського суспільства. Наголошено, що виконавча, законодавча та судова влада має формуватися виключно за рахунок осіб, які вільно володіють державною мовою, які добре обізнані з історією України, з традиціями і звичаями українського народу і які справді переймаються долею країни й українського народу. Також у статті зауважено, що ЗМІ можуть і повинні повернути український інформаційний простір Україні, утверджувати інформаційний суверенітет і посилювати інформаційну безпеку країни. З метою забезпечення цих функцій і ефективної реалізації завдань усі без винятку ЗМІ з державною формою власності мають бути переведені на державну, українську мову. Важливими чинниками окреслення національного інформаційного простору, захисту інформаційного суверенітету й утвердження інформаційної безпеки є пропаганда, контрпропаганда і спецпропаганда. Таким чином, питання інформаційного простору, інформаційного суверенітету й інформаційної безпеки України залишаються відкритими. Якщо держава цими проблемами не переймається, цим має занепокоїтись суспільство, принаймні його національно свідома і громадянськи активна частина. Очевидно, що розв’язання всіх зазначених вище проблем буде можливе лише в умовах українізації України.


Ключові слова


інформаційний суверенітет; інформаційний простір; українізація; інформаційна безпека; державотворення

Повний текст:

PDF (English) PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2019 Володимир Іваненко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.