DOI: https://doi.org/10.31866/2616-7948.2(4).2019.187513

Про свободу преси в СССР. З архівів «Української Видавничої Спілки» в Лондоні

Осип Дяків

Анотація


Редакція «Українського інформаційного простору» прийняла рішення опублікувати, вперше в Україні, у повному обсязі статтю журналіста УПА О. Горнового «Про свободу преси в СССР». Автор статті — член головного осередку пропаганди при проводі ОУН. Загинув 1950 року на 29 році життя в бою з відділом МГБ біля однієї з криї­вок на Львівщині
Цей унікальний, фактично невідомий дослідникам і досить суголосний із нинішніми українськими реаліями, текст має драматичну долю.
З’явився він у світ 1946 року на шпальтах часопису Української Головної Визвольної Ради (УГВР) «Самостійність». Це було єдине його число, яке до сьогодні не збереглося. Текст статті поширювався в самвидаві на території підрадянської України. 1949 року вийшов окремою брошурою в одній із підпільних друкарень УПА з вихідними даними «Київ-Львів». Єдиний уцілілий примірник цієї брошури в сканованому вигляді оприлюднено на сайті «Електронний архів Українського Визвольного руху». Проте сам оригінал брошури досить пошкоджений: у ній бракує кількох сторінок, на окремих сторінках немає цілих фрагментів тексту. Пізніше стаття була передрукована в одному з випусків так званих мініатюрних брошурок із масиву підривної антирадянської літератури, який видавався від імені Закордонного Представництва УГВР у Лондоні і в нелегальний спосіб переправлявся та територію радянської України. Примірник цієї брошури виявив професор Микола Тимошик в архіві Української Видавничої спілки в Лондоні під час недавнього наукового стажування у Великій Британії. За цим документом і здійснено редакційну підготовку тексту для цієї публікації.
У документі зроблено аналіз радянської преси в контексті поняття свободи преси в демократичному і тоталітарному суспільствах. Подаючи низку прикладів із центральної та місцевої радянської преси, автор виділяє три особливості радянської журналістики: а) вся без винятку преса в СССР належить не народові, а правлячій партії сталінських вельмож; б) всі публікації в радянській пресі стандартизовані не тільки щодо змісту, а й форми їх подачі; в) пресі більшовиків властиве тотальне застосування методики замовчування й приховування правди; г) докорінне вивертання й перекручування дійсності, якщо вона не відповідає комуно-більшовицькій ідеології.


Ключові слова


підривна література; радянська (совєтська) преса; свобода слова; вільна преса; Українська Видавнича Спілка; Українська Головна Визвольна Рада; Українська Повстанська Армія

Повний текст:

PDF PDF (English)

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2019 Осип Дяків

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.