DOI: https://doi.org/10.31866/2616-7948.3.2019.171392

Українська преса у Великій Британії: витоки, етапи становлення, джерела живлення, перші часописи

Микола Тимошик

Анотація


Уперше предметом дослідження стали витоки української преси і книги, передумови їх виникнення та етапи розвою у Великій Британії. Джерельною базою дослідження слугували фонди: бібліотеки-архіву ім. Тараса Шевченка Союзу Українців у Великій Британії; Української Видавничої Спілки; Архіву Українського пресового бюро, що знаходиться в Польському Інституту Лондона та Британської Національної Бібліотеки (British Library) в Лондоні, опрацьовані автором під час наукового стажування в Лондоні 2016 року.
Обґрунтувано специфіку української еміграції у Великій Британії і на цій основі подана авторська концепція періодизації основних етапів появи та розвою головних українських осередків у цій країні. За хронологією виділена такі етапи. 1902–1908: діяльність першої української колонії в Мачестері. 1919–1921: діяльність Української дипломатичної місії в Лондоні. 1930–1939 — діяльність Українського пресового бюро в Лондоні. 1940–1945: прибуття тисяч вояків українського походження з канадських та польських військових формувань країн антигітлерівської коаліції. Травень-червень 1947: прибуття колишніх вояків-військовополонених дивізії СС «Галичина» з італійських таборів військовополонених «Ріміні» та «Белярія». 1941–1949: прибуття українських скитальників-переселенців з так званих таборів Ді-Пі.
Доведено, що першим друкованим періодичним виданням українців на теренах Великої Британії був англомовний бюлетень Української дипломатичної місії в Лондоні «The Ukraine». Другим англомовним періодичним друкованим органом із чітко вираженим українським слідом був «The Bulletin» Українського пресового Бюро.
Детально йдеться про першу українськомовну газету в Лондоні «Наш Клич». У січні 1947 року ця газета була перейменована в «Українську Думку», що стала органом Союзу Українців у Великій Британії.
Обґрунтовано появу у серпні 1947 року альтернативної «Нашому Кличу» та «Українській Думці» газети українців Великої Британії «Український Клич». Її головним завданням стала пропаганда ідей українського національно-визвольного руху.
Проаналізовано організаційні засади становлення, програмні засади та проблематику цих перших та теренах Великої Британії українськомовних газет.


Ключові слова


Союз Українців у Великій Британії; українська еміграція; українськомовні часописи; бюлетень «The Ukraine»; газети «Наш Клич»; «Український Клич»; «Українська Думка»; Українська Видавнича Спілка в Лондоні

Повний текст:

PDF

Посилання


Вільховий, П. (1946, 30 травня). Українська громада в Манчестері. Наш клич, 7.

Енциклопедія українознавства. (1955-1984). (Т. 1–10). Париж-Мюнхен: Молоде життя.

Заставний, В. (1991). Українська діаспора (розселення українців у зарубіжних країнах). Львів: Світ.

Із життя українського табору полонених «Ріміні» (1946, 24 лютого). Наш Клич.

Кардаш, П., & Кот, С. (1995). Українці у світі. Мельбурн: Фортуна.

Кравець, Р. (1994). Українці у Великобританії. В Українська діаспора (Ч. 5, с. 44–57). Київ.

Наріжний, С. (1999). Українська еміграція: Культурна праця української еміграції. 1919–1939. Київ: Видавництво Олени Теліги.

Наше соте число: До історії друкованого слова у Великій Британії. (1949, 23 січня). Українська Думка.

Олеськів, В. (1962). Короткий розвиток «Визвольного Шляху» і «Української Видавничої Спілки». Визвольний Шлях (Лондон), 4–5, 518–519.

Палієнко, М. (2008). Архівні центри української еміграції: створення, функціонування, доля документальних колекцій. Київ: Темпора.

Покальчук, Ю. (1999). Українці у Великій Британії. Львів: Кальварія.

Пресове бюро в Лондоні і комуністична робота (1935, 21 квітня). Українське Слово, 16.

Сидоренко, Н. (1999). Голос української молоді у Великій Британії. Вісник Київського університету. Серія. Журналістика, 7, 40–46.

Сидоренко, Н. (2001). Витоки інформаційних зв’язків між Україною і Великою Британією на початку XX століття. В Збірник праць Науково-дослідного центру періодики (Вип. 9, с. 75–89). Львів.

Тимошик, М. (2015). Українська книга і преса в Італії [Монографія]. Київ: Наша культура і наука.

Трощинський, В., & Шевченко, А. (1999). Українці у світі. Київ: Альтернативи.

Українське бюро в Лондоні: Короткий звіт його діяльності. (1931–1939). The Polish Institute and Sikorski Muzeum: Kol. 433/2. Biura Ukrainskie: Zalozenial Spravozdani. P. 22-26.

Українське зорганізоване суспільство у Великій Британії. (1949). Календарець українця у Великій Британії на 1949 (с. 60). Лондон: СУБ.

Українське пресове бюро в Лондоні (1980). Енциклопедія українознавства. (Т. 9, с. 3405). Париж: Молоде життя.

«Чеколяда — дітям переселенців». (1947, 19 січня). Наш Клич, 3.

Як повстав «Наш Клич». (1945, 18 листопада). Наш Клич, 1.

Krawec, R. (2016). The 1919–1921 Ukrainaian Diplomatic Mission in London. Ukrainains in the United Kingdom: Online Encyclopedia. Retrieved from http: // blogs. bl. uk/European/201608|the-1919–1921-ukrainian.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2019 Микола Тимошик

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.