DOI: https://doi.org/10.31866/2616-7948.3.2019.171366

УКРАЇНСЬКІ ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ ТЕРНОПІЛЛЯ ДОБИ НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНИХ ЗМАГАНЬ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ 1918–1919 РОКІВ

Тетяна Решетуха

Анотація


У статті досліджується українська періодика Тернопілля доби національно-визвольних змагань українського народу 1918–1919 років, окреслюються історичні передумови постання преси на Тернопіллі в означений період, з’ясовується, що час на Тернопіллі, як і в Україні загалом, характеризується збільшенням інтенсивності розвитку пресодрукування. Протягом лютого 1918 — грудня 1919 років на території краю, змінюючи один одного, виходило дванадцять періодичних видань, з них шість — офіційних («Голос Поділля», «Вістник Державного Секретаріяту Військових Справ», «Український Голос» — усі три у Тернополі, «Бережанський Вістник», «Борщівський Голос», «Збаражське Слово»), три — військових («Стрілець» Тернопіль–Борщів, «Козацький Голос» Тернопіль, «Сміх і Горе Січового Стрільця» Кременець), три — суспільно-політичних («Українські Вісти» Тернопіль, «Наша Земля» і «Чортківський Вістник» — обидва у Чорткові). Усі згадані видання виходили менше року, здебільшого один-два, рідше три-п’ять місяців. Лише два військових часописи («Стрілець» і «Козацький Голос») виходили одинадцять і десять місяців відповідно. Обсяг зазначених часописів переважно становив 2–4 сторінки, поодинокі числа були більшого обсягу (до 6–8 сторінок).
Усі без винятку часописи, що виходили у краї в цей період, стояли на позиціях утвердження державності, незалежності України. На шпальтах видань найчастіше друкувалися офіційні матеріали, повідомлення з фронтів, публікації із земельного питання, національної самоідентифікації українців краю, стосунків з поляками та більшовиками тощо.
Часописи, що виходили в містах з уже усталеними традиціями українського пресодрукування (Тернопіль, Бережани), більш інформативні, серед їхніх публікацій переважають власні матеріали на актуальні суспільно-політичні теми, якіснішим є і художньо-поліграфічне оформлення.
Доведено, що преса доби національно-визвольних змагань українського народу 1918–1919 років стала важливим кроком у подальшому розвитку видавничої справи на Тернопіллі.


Ключові слова


історія видавничої справи; історія журналістики; преса Тернопілля; національно-визвольні змагання 1918–1919 років

Повний текст:

PDF (English) PDF

Посилання


Бережанський Вістник. (1919, 30 cічня). Орган Повітової Національної Ради в Бережанах, 1.

Бойцун, Л. (2003). Тернопіль у плині літ. Тернопіль: Джура.

Борщівський Голос. (1919). Урядова часопись Державного Повітового Комісаріяту в Борщеві, 1.

Браття селяни! (1918, 1грудня). Чортківський Вістник, 1.

Вістник Державного Секретаріяту Військових Справ. (1919), 1, 1.

Галушко, М. (2008). Українські часописи Тернополя і Тернопільщини (1886–1944 рр.). Львів.

Горєвалов, С. (1997). Військова журналістика України в національно-визвольних змаганнях за утворення самостійної держави. Львів.

Горєвалов, С. (1998). Українське військо та його преса на завершальному етапі визвольних змагань (1919–1920 рр.). Збірник праць Науково-дослідного центру періодики, 5, 199–208.

Гутковський, В., Крупський, І., &Олексин, О. (2001). Українська журналістика на західно-українських землях: державотворча функція, тематичні аспекти (1848–1919 рр.). Львів: Вільна Україна.

Гуцал, П. (2000). Рада Державних Секретарів Західно-Української Народної Республіки у Тернополі (листопад-грудень 1918 року). Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, 9, 38–44.

Дроздовська, О. (1996). Петро Карманський — видавець, редактор, публіцист. Збірник праць Науково-дослідного центру періодики, 3–4, 411–417.

Збаражське Слово. (1919). Орган Державного Комісаріяту, 1.

Земельне питання. (1919). Наша Земля, 4–5–7, 1.

Земельний закон. (1919). Бережанський Вістник, 1, 2.

Козацький голос. (1919, 16березня). Військова часопись, 1.

Кость, С. (2002). Нариси з історії західноукраїнської преси першої половини ХХ ст. Львів.

Кость, С. (2008). Військова преса ЗУНР. У Творчі та організаційні особливості функціонування сучасного медійного простору (Т. 2, с. 206–211). Тернопіль-Львів: Піраміда.

Кость, С., Тимчишин, О., &Федірко, К. (1998). Нариси з історії української військової преси. Львів: Світ.

Кревецький, І. (1919). Українська преса Західної України. Республіка, 1, 2.

Кривизюк, Л. (2003). Українська військова журналістика в 1918–1919 рр. М. М. Романюк (Ред.) Українська періодика: історія і сучасність (с. 76–87). Львів.

Крупський, І. (1995). Національно-патріотична журналістика України. (Друга половина ХІХ — перша чверть ХХ ст.) Львів: Світ.

Мартинюк, М. (1998). Українські періодичні видання Західної України, країн Центральної та Західної Європи (1914–1939). Львів, 1998.

Назарук, О. (1919). Раб. Український Голос, 4.

Основи земельної реформи. (1919). Наша Земля, 8, 1.

Робочий народе український! (1919). Стрілець, 1, 1.

Стрілець. (1919). 1, 1.

Хто дістане землю? (1919). Наша Земля, 6, 1.

Чортківський Вістник. (1919). 1, 1.

Шеремет, О. (2003). Василь Пачовський — редактор часопису «Стрілець». М. М. Романюк (Ред.) Українська періодика: історія і сучасність (с. 866–868). Львів.

Як то в світі доля колесом вертиться! (1919). Чортківський Вістник, 1, 2.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2019 Тетяна Решетуха

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.