DOI: https://doi.org/10.31866/2616-7948.3.2019.171333

ПРОФЕСІЙНА ОРІЄНТАЦІЯ МОЛОДІ: БРЕНДИНГОВА СТРАТЕГІЯ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ

Михайло Поплавський

Анотація


Стаття присвячена актуальній проблемі створення та підвищення бренда закладу вищої освіти за допомогою інструментарію брендингу та з’ясування особливостей застосування профорієнтаційної роботи як його стратегії.
Створення прикладних розробок і виявлення резервів підвищення соціально-стратегічного потенціалу брендів закладів вищої освіти нині є особливо на часі. Для підсилення промоції Київського національного університету культури і мистецтв як брендингової стратегії було обрано профорієнтаційну роботу серед молоді, якою є випускники шкіл і коледжів.
Зважаючи на специфіку освітніх послуг, яку надає цей заклад вищої освіти, брендинг у цій сфері можна визначити як сукупність методів, прийомів і способів, які дозволяють довести розроблений бренд вишу до споживача освітніх послуг, сформувавши в його свідомості імідж цієї установи і тим самим надавши дієву допомогу абітурієнту у сприйнятті та аналізі відмінних особливостей і переваг навчального закладу.
Основними об’єктами брендингу вишу є специфічний продукт — освітня послуга, корпоративна культура, персонал, керівники, студенти та випускники.
Професійно-орієнтаційна робота КНУКіМ, яка зарекомендувала себе як стратегія підсилення бренда вишу, має свої переваги та специфіку у порівнянні з іншими вишами.
За рахунок особистого іміджу керівника вишу відбувається підвищення бренда вищого навчального закладу.
Профорієнтаційна робота як стратегія брендингу виявилася довгостроковим планом дій, який спрямований на забезпечення і постійне зміцнення прихильності та лояльності соціокультурного середовища до вишу. Проаналізовано основні поширені формати профорієнтації: програми менторства, стажування, волонтерської діяльності, акція «Вільний рік».


Ключові слова


бренд; брендингова стратегія; профорієнтаційна робота; освітня послуга; Київський національний університет культури і мистецтв

Повний текст:

PDF

Посилання


Dunets, L. M. (2013). Formy i metody proforiientatsiinoi roboty u v yshchomu navchalnomu zakladi [Forms and methods of vocational guidance work at a higher educational institution]. Zbirnyk naukovykh prats Khmelnytskoho instytutu sotsialnykh tekhnolohii Universytetu “Ukraina”,1(7), рр.8–88 [In Ukrainian].

Fukuyama, F. (1989). Teoreticheskie osnovy professional’noy orientatsii [Theoretical foundations of vocational guidance].Moscow:MoscowStateUniversity [In Russian].

James, P., Sampson, Jr., Watts, A. G, Palmer, M. & Hughes, D. (2000). International Collaboration in Translating Career Theory to Practice. The Career Development Quarterly, Vol. 4, pp. 332–339. https://doi.org/10.1002/j.2161-0045.2000.tb00878.x.

Kotler, F. (2011). Stratehichnyi marketynh dlia navchalnykh zakladiv [Strategic Marketing for Educational Institutions] M. S. Lylyk & I. O. Vasylenko, (Trans. inEng.). Kyiv : Khimdzhest [In Ukrainian].

Pivtorak, H. P. (Ed). (2006). Mentor. Suchasnyi slovnyk inshomovnykh sliv [Mentor. Modern dictionary of foreign words]. Kyiv : Dovira [In Ukrainian].

Plysenko, H. P. (2016). Brendynh i brend-bildinh yak naivazhly vishi instrumenty v konkurentsii na rynku osvitnikh posluh [Branding and brand building as the most important tools in competition in the market of educational services]. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu tekhnolohii ta dyzainu. Seriia: Ekonomichni nauky, 4(101), рр. 41–47 [In Ukrainian].

Poplavskyi, M. M. (2017). Rektor [Rector]. Kyiv : R.K. Maister-prynt [In Ukrainian].

Semeniuk, S. (2013). Brendynh v yshchoho navchalnoho zakladu [Branding of a higher educational institution]. Halytskyi ekonomichnyi visnyk, 3(42), рр.133–138 [In Ukrainian].

Watts, A. G. (1997). Strategic Directions for Career Ser vices in Higher Education. Cambridge: AGCAS/ NICEC/CR AC. 60 р.

Wheeler, А. (2003). Designing Brand Identity: An Essential Guide for the Entire Branding Team. New Jersey : John Wiley & Sons, Ins.,Hoboken.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2019 Михайло Поплавський

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.