DOI: https://doi.org/10.31866/2616-7948.3.2019.171330

УКРАЇНА ПОЗБУЛАСЯ ТОТАЛЬНОГО КОНТРОЛЮ ДІЯЛЬНОСТІ ПРЕСИ З БОКУ ДЕРЖАВИ

Олег Наливайко

Анотація


Стаття присвячена підсумкам проведеного в Україні реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації. Цей процес, як відомо, почав- ся три роки тому у відповідності із Законом України. Поява такого закону спонука- на міжнародними зобов’язаннями держави перед Парламентською Асамблеєю Ради Європи.
Проаналізовано статистичні дані в розрізі областей, а також за однією із типо- логічних ознак періодичних видань — державні і комунальні. Наголошено: якщо із 662 комунальних газет реформовано 507 (80 відсотків тих, що виходили в світ), то із 98 державних газет та журналів із-під опіки держави вийшло лише 27 (це складає лише 33 відсотки).
Серед слабких місць, які не давали можливості ефективно й сповна провести архіважливу реформу, автор називає такі: низка «білих плям» у цілісному законодавчому механізмі реалізації декларованих на урядовому рівні намірів; свідоме гальмування цього процесуз боку низки засновників друкованих засобів масової інформації; не готовність самих редакцій брати в свої руки ініціативу й відповідальність працювати в нових умовах, надія їх на фінансову підтримку з центрального чи місцевого бюджету.
У статті наголошується, що завершення процесу роздержавлення ЗМІ у передбачені Законом терміни означає, що з 1 січня цього року припинилося фінансування з боку органів влади та органів місцевого самоврядування тим редакціям, які з тієї чи
іншої причини не вклалися в терміни. Втім, Закон надає можливість отримання редакціями місцевих ЗМІ фінансової допомоги за певних умов: збереження назви, мови і тематичної спрямованості видання.
Наголошується на важливості підвищення кваліфікації журналістів редакцій, що реформуються, та особливій місії, яка покладається в цій справі на реформований Український інститут підвищення кваліфікації працівників телебачення, радіомовлення і преси.


Ключові слова


Держкомтелерадіо України; реформи ЗМІ; засновники преси; роздержавлення преси; державна і комунальна преса; редакційна політика; державна підтримка преси

Повний текст:

PDF

Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2019 Олег Наливайко

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.