Розстріляний за професійну діяльність: редактор і видавець Іван Лизанівський у громадсько-політичному і видавничому русі

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31866/2616-7948.2.2018.152009

Ключові слова:

Іван Миколайович Лизанівський, видавнича справа XX ст., Харківське кооперативне видавництво «Рух», Українська партія соціалістів-революціонерів, Іван Франко, «Літературно-науковий вісник»

Анотація

У статті розглянуто ключові етапи життєвого та творчого шляху видавця, активного учасника подій, які розгортались в Україні на початку XX століття, Івана Миколайовича Лизанівського. На жаль, недостатня обізнаність широкої громадськості в його суспільній і професійній діяльності робить малопомітною особистість редактора і видавця.

Джерельною базою дослідження слугують праці, присвячені діяльності Української партії соціалістів-революціонерів, до якої свого часу належав видавець; архівні документи та спогади.

Показано умови, які сприяли формуванню світогляду І. Лизанівського. Розкрито роль цієї непересічної особистості в процесі діяльності Центральної Ради, уряду УНР та Директорії. Акцентовано на його співпраці з класиком української літератури І. Франком. Особливу увагу приділено діяльності І. Лизанівського як редактора і члена Правління Харківського кооперативного видавництва «Рух». Виділено й описано характерні особливості редакторського опрацювання творів української літератури, їх рецензування.

Використано історичний, історико-біографічний, аналітико-синтетичний методи.

Наукова новизна полягає у тому, що повернення правди про забуті імена є питанням досить актуальним. А тому прізвища Івана та Варвари Лизанівських варті того, щоб повернути їх до науково-документальної серії книг «Реабілітовані історією» та офіційно оприлюднити цей факт реабілітації. Діяльність очолюваного І. Лизанівським харківського кооперативного видавництва «Рух» свого часу сприяла духовному зростанню українського народу, підтримці розвитку мови і культури, поглибленню політики українізації. Отже, розглянуте у дослідженні питання суттєво розширює погляд на видавничу справу на етапі становлення радянської влади.

Біографія автора

Надія Подоляка, Сумський державний університет

Канд. н. із соц. комунік., ст. викладач

Посилання

Bevz, T. A. (2008). Partiia sotsialnykh perspektyv i natsionalnykh interesiv (Politychna istoriia UPSR) [Party of Social Prospects and National Interests (Political History of the Ukrainian Soviet Socialist Republic)]. Kyiv: Instytutit politychnykh i etnonatsionalnykh doslidzhen im. I. F. Kurasa NAN Ukrainy [in Ukrainian].

Kurakh, M. (1962). Ivan Lyzanivskyi: frahment spomyniv [Ivan Lizanivskyi: a fragment of memories]. Vilna Ukraina [Free Ukraine], № 34. P. 55 [in Ukrainian].

Lyzanivskyi, I. (2011). Franko v rokakh 1911–1912 [Franco in the years 1911-1912]. In Spohady pro Ivana Franka [Memoirs of Ivan Franko] (PP. 233–237). Lviv: Kameniar [in Ukrainian].

Nagorna, L. P. (2012). Istorychna pamiat: teorii, dyskursy, refleksii [Historical memory: theory, discourse, reflection]. Kyiv: Instytut politychnykh i etnonatsionalnykh doslidzhen im. I. F. Kurasa NAN Ukrainy [in Ukrainian].

Ostashko, T. S. (2009). Lyzanivskyi Ivan Mykolaiovych. In Entsyklopediia istorii Ukrainy. T. 6. La-Mi [Encyclopedia of the History of Ukraine (Vol. 6. La-Mi)] (P. 140). (V. A. Smolii et al. (Eds.)). Kyiv: Naukova Dumka, [in Ukrainian].

Ostashko, T. S. (2011). Radianska represyvna polityka shchodo diiachiv ukrainskoho natsionalno-vyzvolnoho rukhu 1920–1922 rokakh [Soviet repressive policy towards the figures of the Ukrainian national liberation movement in 1920–1922]. In Studii z istorii ukrainskoi revoliutsii 1917–1921 rokiv: zb. nauk. pr. na poshanu d-ra ist. nauk, prof. R. Ya. Pyroha z nahody 70-richchia z dnia narodzhennia ta 40-richchia nauk.-ped. diialn. [Studios on the history of the Ukrainian revolution of 1917–1921]: a collection of scientific publications in honor of Doctor of History, Professor R. Ya Pyrig on his 70 birthday annyversary and 40 years of scientific and pedagogic activities] (V. Verstyuk, Ed.). Kyiv: Instytut politychnykh i etnonatsionalnykh doslidzhen im. I. F. Kurasa NAN Ukrainy [in Ukrainian].

Spohady Tymoshenka M. D. pro Lyzanivskoho I. M. [Remembrances of Tymoshenko M. D. about Lyzanivskyi I. M.] Central State Archive-Museum of Literature and Art of Ukraine. Fond 1330. Opys 1 [in Ukrainian].

Tykholoz, N. Taras, ale ne Shevchenko. Franko, ale ne Ivan. [Taras, but not Shevchenko. Franco, but not Ivan]. Retrieved from Franko: Nazhyvo. Franko:Live. https://frankolive.wordpress.com/2017/03/10/ [in Ukrainian].

Yasinsky, B. (2000). Literaturno-naukovyi vistnyk. Pokazhchyk zmistu [Literary and scientific journal. Index of content] (Volume 1–109. 1898–1932). Kyiv: Smoloskyp [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-12-01

Як цитувати

Подоляка, Н. (2018). Розстріляний за професійну діяльність: редактор і видавець Іван Лизанівський у громадсько-політичному і видавничому русі. Український інформаційний простір, (2), 122–132. https://doi.org/10.31866/2616-7948.2.2018.152009

Номер

Розділ

ІСТОРІЯ ЖУРНАЛІСТИКИ ТА КНИГОВИДАННЯ