Україноцентрична система ЗМІ як факт і фактор системних змін в Україні

Автор(и)

  • Володимир Іваненко Український Університет (Вашингтон, США)

DOI:

https://doi.org/10.31866/2616-7948.2.2018.151656

Ключові слова:

Інформаційний простір України, україноцентрична система ЗМІ, українська світова інформаційна мережа, свобода слова, творча самореалізація, франчайзинг, українізація інформаційного простору

Анотація

Стаття присвячена актуальній проблемі створення в Україні україноцентрич-ної системи засобів масової інформації (ЗМІ). Такої, яка була б повністю незалежна від політичного клімату, створюваного корумпованою олігархічною владою.

Першочерговим завданням, яке поставлене автором цієї ініціативи, є залучити до участі в УСІМ україноцентричні ЗМІ та блогерів, в Україні та в діаспорі сущих, об’єднуючи їх навколо спільної мети і спільних завдань: створення потужної украї-ноцентричної системи ЗМІ, яка відіграє ключову роль в українізації інформаційного простору України, стане вирішальним чинником піднесення національної свідомос-ті та громадянської відповідальності суспільства й підготує Україну й українське суспільство до системних змін.

Досягнення такої мети автор вбачає в тому, щоб зібрати в єдине ціле окремі україноцентричні ЗМІ та блоги в Україні та діаспорі, а також на основі франчай-зингу створювати нові інформаційні ресурси, базовані в Інтернеті та з перспек-тивою виходу в реальний простір.

Розпочинати розбудовувати таку систему пропонується на спеціально ство-реній платформі, що отримала назву Українська Світова Інформаційна Мережа (УСІМ). Головним сайтом мережі бачиться згаданий UKRAINAINC.NET, на яко-му публікуватимуться: найважливіша інформація, огляди й аналітичні матеріа-ли про Україну та діаспору. Сайт матиме два розділи: перший об’єднуватиме ЗМІ та блоги України за областями; другий — об’єднуватиме ЗМІ та блоги діаспори за країнами.

Окремо йдеться про платформу УСІМ як можливість творчої кар’єрної само-реалізації журналістів.

Публікується для обговорення проект угоди про членство в цій журналістській спільноті, яке є добровільним і безкоштовним. Обґрунтовуються принципи член-ства в Мережі та напрями й умови співпраці.

Окремим пунктом розглядається франчайзинг як основа розбудови майбутньої Української Світової Інформаційної Мережі. Йдеться про зміст пакетів, які вклю-чатимуть реєстрацію та обслуговування доменів, тренінги з роботи над сайта-ми, фахову журналістську й редакторську підготовку чи перепідготовку членів Ме-режі тощо.

У висновках наголошується, що україноцентрична система ЗМІ є одним із клю-чових, вирішальних фактів і факторів системних змін в Україні. Унікальність цього проекту ще й у тому, що він розглядає інформаційний простір України у нерозрив-ному зв’язку з інформаційним простором української діаспори, а отже — і світовим інформаційним простором.

Біографія автора

Володимир Іваненко, Український Університет (Вашингтон, США)

Д-р філософії

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-12-01

Як цитувати

Іваненко, В. (2018). Україноцентрична система ЗМІ як факт і фактор системних змін в Україні. Український інформаційний простір, (2), 12–34. https://doi.org/10.31866/2616-7948.2.2018.151656

Номер

Розділ

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ УКРАЇНСЬКОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ