Про журнал

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 15.04.2021 № 420 (додаток № 3) науковий журнал «Український Інформаційний Простір» включено до категорії «Б» Переліку наукових фахових видань України за спеціальностями: 061 – «Журналістика та інформація» 029 – «Інформаційна, бібліотечна, архівна справа».

«Український інформаційний простір» є науковим рецензованим журналом відкритого доступу, в якому висвітлюються актуальні проблеми галузей журналістики та інформаційної діяльності.

Програмні цілі та тематична спрямованість нового наукового журналу зосереджуватиметься на двох аспектах:

  • аналіз практики формування та функціонування українського інформаційного простору в суспільно-політичних реаліях держави Україна та в світовому контексті;
  • висвітлення теоретичних, практичних та історичних аспектів головних складових українського інформаційного простору: преси, радіо, телебачення, мережевих платформ та книжкових видань.

Журнал адресований ученим, викладачам, аспірантам, студентам, практикам інформаційної сфери – усім, у чиї наукові та професійні інтереси входять питання формування й ствердження інформаційного простору як сфери суспільного життя держави.

ІSSN 2616-7948 (print), ІSSN 2617-1244 (online)

Засновник: Київський національний університет культури і мистецтв.

Журнал зареєстрований у Міністерстві юстиції України. Свідоцтво про реєстрацію: серія КВ № 23123-12963Р від 25 січня 2018 року

Рік заснування: 2018

Періодичність: двічі на рік (червень, жовтень).

Мова видання: українська, англійська (змішаними мовами).

Головний редактор: Тимошик Микола Степанович

Відповідальний секретар: Каракоз Олена Олександрівна

Шеф-редактор: Поплавський Михайло Михайлович

Адреса редакції:
вул. Є. Коновальця, 36, Кімн. 917, м. Київ, 01133

тел.: +38(067)7710568

E-mail: ukrinfoprostir@gmail.com

Журнал відображається в таких базах даних:
Academia, BASE, Crossref, ERIH PLUS, EuroPub, Google Академія, Lens, OpenAIRE, Open Ukrainian Citation Index (OUCI), Polska Bibliografia Naukowa (PBN), ResearchBib, ResearchGate, ROAD: довідник наукових ресурсів відкритого доступу, Scilit, Index Copernicus Journals Master List, Journal Factor, JournalTOCs, Worldcat, Каталоги Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського НБУВ (IRBIS-NBUV), Наукова періодика України (УРАН).

Науковий журнал «Український інформаційний простір» дотримується політики відкритого доступу: Budapest Open Access Initiative's definition of Open Access

Всі матеріали поширюється на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International License, яка дозволяє іншим розповсюджувати роботу з визнанням авторства цієї роботи і першої публікації в цьому журналі

Поточний номер

№ 1(13) (2024)
					##issue.viewIssueIdentification##
Опубліковано: 2024-03-29

Весь випуск

ВІД ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА

ВИДАВНИЧА СПРАВА ТА РЕДАГУВАННЯ

Переглянути всі випуски