№ 2 (2018)

Український інформаційний простір

Науковий журнал. Виходить двічі на рік. Видається з 2018 року

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ УКРАЇНСЬКОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ

UKRAINOCENTRIC MASS MEDIA SYSTEM AS FACT AND FACTOR OF SYSTEMIC CHANGES IN UKRAINE PDF
Volodymyr Ivanenko 12-22
УКРАЇНОЦЕНТРИЧНА СИСТЕМА ЗМІ ЯК ФАКТ І ФАКТОР СИСТЕМНИХ ЗМІН В УКРАЇНІ PDF
Володимир Іваненко 23-34
BRAND COMMUNICATION AS A SOCIAL PHENOMENON PDF PDF (English)
Mykhailo Poplavskyi 35-46
БРЕНД-КОМУНІКАЦІЯ ЯК СОЦІАЛЬНЕ ЯВИЩЕ PDF
Михайло Поплавський 47-58
LONDON MAGAZINE “THE UKRAINIAN REVIEW” AS A PROMOTER OF THE IDEA OF UKRAINIAN STATEHOOD IN THE WESTERN WORLD PDF (English)
Mykola Tymoshyk 59-77
ЛОНДОНСЬКИЙ ЖУРНАЛ «THE UKRAINIAN REVIEW» ЯК ПРОМОУТЕР У ЗАХІДНОМУ СВІТІ ІДЕЇ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОСТІ PDF
Микола Тимошик 78-96
ЛЬВІВСЬКЕ МОСКВОФІЛЬСТВО НА ТЛІ ІНФОРМАЦІЙНОГО ШТИЛЮ PDF
Ірина Фаріон 97-112

ІСТОРІЯ ЖУРНАЛІСТИКИ

ЗАБОРОНА АЛЬМАНАХІВ М. КОМАРОВА «РОЗМОВА» І «ЗАВОЛОКА» ЯК ЧИННИК ЦЕНЗУРНИХ УТИСКІВ УКРАЇНСЬКОЇ КНИЖКИ PDF
Вадим Лубчак 114-121
РОЗСТРІЛЯНИЙ ЗА ПРОФЕСІЙНУ ДІЯЛЬНІСТЬ: РЕДАКТОР І ВИДАВЕЦЬ ІВАН ЛИЗАНІВСЬКИЙ У ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНОМУ І ВИДАВНИЧОМУ РУСІ PDF
Надія Подоляка 122-132

ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА СУЧАСНОЇ ЖУРНАЛІСТИКИ ТА ВИДАВНИЧОЇ СПРАВИ

ЖАНРОВО-СТИЛЬОВА СПЕЦИФІКА РЕПОРТАЖІВ НА ВІЙСЬКОВУ ТЕМАТИКУ (за матеріалами збірки «Veni. Vidi. Scripsi. Війна. Життя de facto») PDF
Ольга Бикова 134-144
ЖУРНАЛІСТСЬКА ТА ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧА СПАДЩИНА ВОЛОДИМИРА САПОНА PDF
Оксана Гарачковська 145-152
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КНИГАМИ ЛЮДЕЙ ІЗ ВАДАМИ ЗОРУ: АНАЛІЗ УКРАЇНСЬКОГО ВИДАВНИЧОГО РИНКУ 2010–2015 рр. PDF
Тарас Гринівський, Ірина Копистинська 153-159
ДЕРЖАВОТВОРЧА ПРОБЛЕМАТИКА В ДРУКОВАНИХ ЗМІ ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ PDF
Наталія Зикун 160-174
СЕНСАЦІЙНІСТЬ ЧИ ПРАВДИВІСТЬ І ТОЧНІСТЬ В ІНФОРМАЦІЙНИХ ТА АНАЛІТИЧНИХ МАТЕРІАЛАХ РЕЛІГІЙНОЇ ТЕМАТИКИ (за публікаціями преси та інтернет-видань) PDF
Ігор Скленар 176-188

ЗАРУБІЖНІ ЗМІ

ІВАН ОГІЄНКО ТА ОУН У КОНТЕКСТІ УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРНОЇ ЖУРНАЛІСТИКИ ХХ століття PDF
Михайло Лєцкін 190-208
ПОЛІТИЧНІ ДИСКУСІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДИ В ДІАСПОРНІЙ ПРЕСІ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ ст.
Алла Миколаєнко 209-217
ЧИТАЦЬКА ПОШТА ЕМІГРАЦІЙНОГО ЖУРНАЛУ ЯК ДЖЕРЕЛО ВИВЧЕННЯ ІСТОРІЇ ЗАРУБІЖНОГО УКРАЇНСТВА: НА МАТЕРІАЛАХ ПАРИЗЬКОГО ЖУРНАЛУ «ТРИЗУБ» PDF
Аліна Тимошик-Сударикова 218-236

ПУБЛІЦИСТИКА

БОРОТЬБА ЗА УКРАЇНСЬКІ ЗМІ ЗАГОСТРЮЄТЬСЯ PDF
Віталій Абліцов 238-245
КОМУНІКАТИВІСТИКА ЯК ЗАГРОЗА ЖУРНАЛІСТИЦІ PDF
Василь Лизанчук 246-249
ВИТРУЮВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО В ЖУРНАЛІСТИЦІ ТРИВАЄ PDF
Микола Тимошик 250-253