№ 3 (2019)

Український інформаційний простір

Український інформаційний простір

«Український інформаційний простір» є науковим рецензованим журналом відкритого доступу, в якому висвітлюються актуальні проблеми галузей журналістики та інформаційної діяльності.

Програмні цілі та тематична спрямованість нового наукового журналу зосереджуватиметься на двох аспектах: 
- аналіз практики формування та функціонування українського інформаційного простору в суспільно-політичних реаліях держави Україна та в світовому контексті; 
- висвітлення теоретичних, практичних та історичних аспектів головних складових українського інформаційного простору: преси, радіо, телебачення, мережевих платформ та книжкових видань.

Журнал адресований ученим, викладачам, аспірантам, студентам, практикам інформаційної сфери – усім, у чиї наукові та професійні інтереси входять питання формування й ствердження інформаційного простору як сфери суспільного життя держави.

ІSSN 2616-7948 (print), ІSSN 2617-1244 (online)

Засновник – Київський національний університет культури і мистецтв.

Журнал зареєстрований у Міністерстві юстиції України. Свідоцтво про реєстрацію: серія КВ № 21204-111004ПР від 13 лютого 2018 р.

Рік заснування: 2018

Періодичність: 2 рази на рік (червень, грудень).

Мова видання: українська, англійська (змішаними мовами).

Головний редактор – доктор філологічних наук, професор Тимошик М. С.

E-mail: ukrinfoprostir@gmail.com

Журнал відображається в наступних базах даних:
BASECentral and East European IndexCrossrefGoogle АкадеміяPolska Bibliografia Naukowa (PBN)PKP IndexResearchGateAcademiaResearchBibJournal FactorWorldcat,Каталоги Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського НБУВ (IRBIS-NBUV)Наукова періодика України (УРАН).

Науковий журнал «Український інформаційний простір» дотримується політики відкритого доступу: Budapest Open Access Initiative's definition of Open Access

Всі матеріали поширюється на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International License, яка дозволяє іншим розповсюджувати роботу з визнанням авторства цієї роботи і першої публікації в цьому журналі

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

Від головного редактора

Шановний читачу! PDF
Микола Тимошик 7-8
Dear readers! PDF (English)
Mykola Tymoshyk 9-10

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ УКРАЇНСЬКОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ

УКРАЇНА ПОЗБУЛАСЯ ТОТАЛЬНОГО КОНТРОЛЮ ДІЯЛЬНОСТІ ПРЕСИ З БОКУ ДЕРЖАВИ PDF
Олег Наливайко 12-18
Ukraine got rid of total state control on press activity PDF (English)
Oleh Nalyvaiko 19-24
ПРОФЕСІЙНА ОРІЄНТАЦІЯ МОЛОДІ: БРЕНДИНГОВА СТРАТЕГІЯ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ PDF
Михайло Поплавський 25-35
YOUTH PROFESSIONAL ORIENTATION: BRANDING STRATEGY OF KYIV NATIONAL UNIVERSITY OF CULTURE AND ARTS PDF
Mykhailo Poplavskyi 36-46
Українська преса у Великій Британії: витоки, етапи становлення, джерела живлення, перші часописи PDF
Микола Тимошик 47-73
Ukrainian press in Great Britain: origin, formation stages, sources, first magazines PDF (English)
Mykola Tymoshyk 74-100

ІСТОРІЯ ЖУРНАЛІСТИКИ

Бунт на Факультеті журналістики Київського університету 1965 року як реакція студентів на початок згортання хрущовської відлиги PDF
Михайл Скорик 102-117
УКРАЇНСЬКІ ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ ТЕРНОПІЛЛЯ ДОБИ НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНИХ ЗМАГАНЬ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ 1918–1919 РОКІВ PDF (English) PDF
Тетяна Решетуха 118-132

ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА СУЧАСНОЇ ЖУРНАЛІСТИКИ ТА ВИДАВНИЧОЇ СПРАВИ

Епіграма на шпальтах «Літературної України» PDF (English) PDF
Оксана Гарачковська 134-145
Проблема чистоти мови на сторінках всеукраїнської преси у період російської військової агресії (на прикладі журналу «Країна») PDF (English) PDF
Ірина Копистинська, Віра Качмар, Оксана Говера 146-156
ТЕКСТОВІ ОСОБЛИВОСТІ ПРИХОВАНОЇ ПОЛІТИЧНОЇ РЕКЛАМИ («ДЖИНСИ») У ГАЗЕТНИХ ТЕСТАХ PDF (English) PDF
Ірина Хлистун 157-170

МЕРЕЖЕВІ ВИДАННЯ

Зміст, жанрово-тематичне розмаїття, функції і перспективи українських книжкових відеоблогів PDF (English) PDF
Олена Погрібна 172-184
Сучасні тенденції проектування взаємодії користувачів із інтернет-медіа PDF (English) PDF
Олексій Ситник 185-196
Комунікаційні аспекти сучасних мультимедійних лонгрідів: українська практика PDF (English) PDF
Сергій Шашенко 197-210

ЗАРУБІЖНІ ЗМІ

Румунська шевченкіана: від часопису «Наш голос» (Бухарест) до двомовної антології PDF (English) PDF
Мар’ян Житарюк 212-220

ЗВ'ЯЗКИ ІЗ ГРОМАДСЬКІСТЮ

Лист у мережі інтернет як новий тип документа: морально-етичний та діловий аспект PDF (English) PDF
Іван Забіяка 222-230

ПУБЛІЦИСТИКА

Навколо звільнення Аласанії PDF (English) PDF
Володимир Іваненко 248-252

СТУДЕНТСЬКА НАУКА

Реформування друкованих ЗМІ: перші результати та перспективи PDF (English) PDF
Юлія Барковська 232-246