Онкович, Г. «Медіадидактика вищої школи у розвитку професійних компетентностей майбутніх фахівців». Український інформаційний простір, вип. 1(5), Червень 2020, с. 179-96, doi:10.31866/2616-7948.1(5).2020.206121.