Фаріон, І. «Явище англоварваризації в українському освітньо‑науковому середовищі: історія і сучасність». Український інформаційний простір, вип. 1(5), Червень 2020, с. 88-106, doi:10.31866/2616-7948.1(5).2020.206101.