Галудзіна-Горобець, В. (2021) «Феномен соціальних мереж у контексті сучасного інформаційного простору», Український інформаційний простір, (1(7), с. 198–205. doi: 10.31866/2616-7948.1(7).2021.233971.