Онкович, Г. (2020) «Медіадидактика вищої школи у розвитку професійних компетентностей майбутніх фахівців», Український інформаційний простір, (1(5), с. 179–196. doi: 10.31866/2616-7948.1(5).2020.206121.