Фаріон, І. (2020) «Явище англоварваризації в українському освітньо‑науковому середовищі: історія і сучасність», Український інформаційний простір, (1(5), с. 88–106. doi: 10.31866/2616-7948.1(5).2020.206101.