Тимошик, М. (2020) «До проблеми створення першого репертуару книжкових та пресових видань українців на чужині: на матеріалах Великої Британії», Український інформаційний простір, (1(5), с. 28–50. doi: 10.31866/2616-7948.1(5).2020.206044.