Грозна, О. (2022). Дефініційна полеміка в сфері інтернет-журналістики щодо понять «жанр» і «формат» у сучасному інформаційному просторі. Український інформаційний простір, (2(10), 119–130. https://doi.org/10.31866/2616-7948.10.2022.269834