Галудзіна-Горобець, В. (2021). Феномен соціальних мереж у контексті сучасного інформаційного простору. Український інформаційний простір, (1(7), 198–205. https://doi.org/10.31866/2616-7948.1(7).2021.233971