Галич, О. (2020). Журнал «Киевская Старина» в мемуарній рецепції С. Єфремова. Український інформаційний простір, (2(6), 102–118. https://doi.org/10.31866/2616-7948.2(6).2020.219777