Онкович, Г. (2020). Медіадидактика вищої школи у розвитку професійних компетентностей майбутніх фахівців. Український інформаційний простір, (1(5), 179–196. https://doi.org/10.31866/2616-7948.1(5).2020.206121