Тимошик, М. (2020). До проблеми створення першого репертуару книжкових та пресових видань українців на чужині: на матеріалах Великої Британії. Український інформаційний простір, (1(5), 28–50. https://doi.org/10.31866/2616-7948.1(5).2020.206044