Забіяка, І. (2018). Інформація, форми її фіксації, збереження і передачі як визначник періодизації розвитку суспільства. Український інформаційний простір, (1), 83–91. https://doi.org/10.31866/2616-7948.1.2018.141096