Лєцкін, . М. (2018). Варшавський журнал «Рідна Мова» в українському інформаційному просторі Польщі (30-ті роки ХХ ст.). Український інформаційний простір, (1), 53–64. https://doi.org/10.31866/2616-7948.1.2018.141093