(1)
Тимошик, М. До проблеми створення першого репертуару книжкових та пресових видань українців на чужині: на матеріалах Великої Британії. УІП 2020, 28-50.