(1)
Зикун, Н. Державотворча проблематика в друкованих ЗМІ початку ХХ століття. УІП 2018, 160-175.