(1)
Лєцкін, . М. Варшавський журнал «Рідна Мова» в українському інформаційному просторі Польщі (30-ті роки ХХ ст.). УІП 2018, 53-64.