[1]
Галич, О. 2020. Журнал «Киевская Старина» в мемуарній рецепції С. Єфремова. Український інформаційний простір. 2(6) (Груд 2020), 102–118. DOI:https://doi.org/10.31866/2616-7948.2(6).2020.219777.