DOI: https://doi.org/10.31866/2616-7948.3.2019.171372

ТЕКСТОВІ ОСОБЛИВОСТІ ПРИХОВАНОЇ ПОЛІТИЧНОЇ РЕКЛАМИ («ДЖИНСИ») У ГАЗЕТНИХ ТЕСТАХ

Ірина Хлистун

Анотація


У статті досліджується гостра проблема українського інформаційного простору — прихована політична реклама, або «джинса». Медіа-експерти відзначають стрімке зростання замовних матеріалів в українських ЗМІ, особливо у період передвиборчих перегонів. Фахівці у сфері інформаційної політики вважають, що велика кількість політичної реклами у невиборчий період спричинена неврегульованістю позицій щодо цього питання і пропонують вирішувати проблему змінами до Виборчого кодексу.
У статті підкреслюється, що політична “джинса”, порушуючи засади чесної журналістики, позбавляє людей можливості отримувати об’єктивну інформацію про політичне життя в державі, а тому грає на руку нечесним або/і популістським політикам.
Саме тому вміння розпізнавати такі матеріали у ЗМІ за їхніми характерними ознаками є важливим складником медіаграмотності українського споживача масової інформації, учасника масовокомунікаційного процесу.
Метою дослідження є з’ясувати суть поняття «прихована політична реклама» («джинса») та проаналізувати види її проявів у газетному тексті.
У статті використано такі методи дослідження, як вибірка з газет текстів прихованої реклами, їх аналіз, виявлення характерних ознак прихованої реклами, узагальнення і синтез.
Матеріалом дослідження послужили тексти інтернет-версії «Газети по-українськи» за жовтень — грудень 2018 року.
Завдання статті: з’ясувати поняття «прихована політична реклама»; проаналізувати тексти газетних матеріалів, що містять приховану політичну рекламу («джинсу»); визначити основні стильові особливості таких текстів.
Автор визначає поняття «політична реклама», «прихована політична реклама», «джинса», а також правові аспекти існування цих явищ в українському інформаційному просторі.
Окреслено основні види прихованої політичної реклами у ЗМІ, зокрема у газетному дискурсі, її ознаки. Охарактеризовано основні види «джинсових» текстів та їх стильові особливості.


Ключові слова


політична реклама; прихована політична реклама; «джинса»; журналістські стандарти; засоби масової інформації; газетний текст; журналістський матеріал; політичні цілі; політична діяльність

Повний текст:

PDF (English) PDF

Посилання


Акайомова, А. (2011). Політична реклама як процес комунікації. Віче, 6. Взято зhttp://veche.kiev.ua/journal/2468/.

Бровкина, Ю. Ю. (2004). Что скрывает «скрытая реклама»? Журналист, 12, 74.

Грицюта, Н. М. (2014a). Актуальні тренди прихованої реклами на телебаченні України. Теле- та радіожурналістика, 13, 44–55.

Грицюта, Н. М. (2014b). Загальні принципи державного регулювання етичних стандартів рекламної комунікації. Вісник Харківської державної академії культури. 2014b, 43, 204–212.

Грицюта, Н. М. (2014c). Прихована реклама — маніпулятивна технологія порушення етичних принципів професійної діяльності. Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації, 3, 112–117.

Дроздик, Л. А. (2014). Політична реклама та антиреклама як елементи виборчої кампанії 2012 р. в Україні. Наукові записки Інституту журналістики, 57, 230–234.

Колодницька, С. (2011). Як розпізнати політичну джинсу.Взято з https://ms.detector.media/mediaprosvita/how_to/yak_rozpiznati_politichnu_dzhinsu/.

Маєвський, О., &Войтович, Н. (2012). Особливості, ознаки, види прихованої реклами в газетах України. Вісник Львівського університету. Серія: Журналістика, 36, 371–379.

Попова, Т. (2018). Джинса, маніпуляції та перекручування: що відбувається в ЗМІ напередодні виборів. Взято з https://www.radiosvoboda.org/a/29477285.html.

Про вибори народних депутатів України. № 4061-VI. (2018).

Про рекламу. № 270/96-ВР. (2018).

Савельєв, М. (2011). «Джинса» — зброя журналістського самознищення. Медіакритика, 18. Взято з http://www.mediakrytyka.info/za-scho-krytykuyut-media/dzhynsa-zbroya-zhurnalistskoho-samoznyschennya.html.

Тарасенко, Л. В. (2011). Скрытая реклама в социальной коммуникации: состояние и перспективы развития. В М.В. Гундарин, А.Г. Сидорова, Ю.В. Явинская (Ред.), PR в изменяющемся мире: Региональный аспект. (Вып. 9, с. 221-228). Барнаул: Издательство Алтайского университета.

Центральна виборча комісія. (1999). Положення про порядок використання засобів масової інформації для проведення передвиборної агітації під час виборів Президента України у 1999 році. v0096359-99.

Штромайєр, Г. (2008). Політика і мас-медіа. (А. Орган, пер.). Kиїв: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія».


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2019 Ірина Хлистун

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.