DOI: https://doi.org/10.31866/2616-7948.2.2018.152072

ЖАНРОВО-СТИЛЬОВА СПЕЦИФІКА РЕПОРТАЖІВ НА ВІЙСЬКОВУ ТЕМАТИКУ (за матеріалами збірки «Veni. Vidi. Scripsi. Війна. Життя de facto»)

Ольга Бикова

Анотація


Стаття присвячена розгляду репортажів на військову тематику в збірці «Veni. Vidi. Scripsi. Війна. Життя de facto».
З 2014 року в Україні триває російсько-українська війна, або АТО, або заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, стримування і відсічі російської збройної агресії в Донецькій та Луганській областях, як її тепер офіційно називають. Аби поінформувати широку громадськість про події, які відбуваються у зоні конфлікту, журналісти часто використовують жанр репортажу, який завдяки своїй оперативності, документальності, емоційності, яскравості зображення є одним із найпопулярніших жанрів у висвітленні бойових дій, які ведуться на Донбасі. Це й зумовлює актуальність нашого дослідження.
Мета розвідки — на засадах комплексного та деталізованого аналізу дослідити жанрові й стильові особливості репортажів на військову тематику в збірці «Veni. Vidi. Scripsi. Війна. Життя de facto», охарактеризувати специфіку самовиявлення автора публікації.
Відповідно до мети роботи, процес дослідження вимагав комплексного застосування таких методів, як: загальнонаукові методи добору і систематизації матеріалу, що стали в нагоді при відборі із широкого загалу текстів потрібних нам зразків, визначення основних завдань, які розв’язувалися під час розгляду проблеми. Для наукового осмислення історіографії та джерельної бази дослідження використано порівняльний аналіз та бібліографічно-описовий метод. Для збирання первинних емпіричних даних використано метод спостереження.
Особлива увага у статті приділяється характерним особливостям репортажу на військову тематику (оперативність, динамічність, ефект наочності, ефект присутності), які дозволяють читачам разом із репортером бачити і відчувати подію. У дослідженні наголошується на тому, що автор у репортажі на військову тематику за допомогою категорії авторського «я» демонструє свою причетність до події, висловлює власні судження і оцінки.
Авторка робить висновок, що у зв’язку із продовженням військового конфлікту на Сході країни, репортажі на військову тематику дедалі частіше трапляються в медіа та є ефективними, оскільки поєднують у собі переваги оперативної передачі інформації з авторським способом відображення.


Ключові слова


репортаж на військову тематику; образ автора; ефект присутності; ефект наочності

Повний текст:

PDF

Посилання


Гаврилюк, І. (2008). Образні мікросистеми в журналістському тексті : специфіка функціонування (автореф. дис. канд. наук із соціал. комунікацій : 27.00.04). Інститут журналістики і масової комунікації Класичного приватного університету. Запоріжжя.

Галлер, М. Репортаж. (2011). (За загал. ред. В. Ф. Іванова). Київ : Академія Української преси, Центр Вільної Преси.

Гончарова, Є. (2016). День після Дебальцевого. Veni. Vidi. Scripsi. Війна. Життя de facto. (с. 241–258). Київ: Темпора.

Гриценко, О., Шкляр, В. (2002). Основи теорії міжнародної журналістики. Київ : ВПЦ «Київський університет».

Жадько, В. (2012). Журналістика та основи редакторської майстерності. Київ: Знання.

Май, М. (2016). Донецькі сутінки. Veni. Vidi. Scripsi. Війна. Життя de facto. (с. 205–241). Київ: Темпора.

Мамалига, А. (1998). Синтаксис тексту. Нариси про текст. Теоретичні питання комунікації і тексту (с. 62–221). Київ: РВЦ «Київський університет».

Можаева, Т. (2011). Кинематографичность художественного текста. Москва: LAP LAMBERT Academic Publishing.

Пушкарчук, А. (2016). Поворот праворуч. Veni. Vidi. Scripsi. Війна. Життя de facto (с. 37–79). Київ: Темпора.

Савчук, А. (2016). Крим. Росія. Назавжди? Veni. Vidi. Scripsi. Війна. Життя de facto (с. 185–205). Київ: Темпора.

Тимощук, Я. (2016). Між Ісусом і Леніним. Veni. Vidi. Scripsi. Війна. Життя de facto (с. 111–133). Київ: Темпора.

Шевченко, В. (2014). Концепція візуалізації журнального контенту в системі наукових поглядів у галузі соціальних комунікацій (автореф. дис. д-ра наук із соц. комунікацій : 27.00.01). Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Київ.

Шевченко, Л. Ю. (2011). Мовні засоби активізації сприймання газетного тексту (на матеріалах газети «Україна молода» 2007–2011 рр.). Стиль і текст. Вип. 12. С. 57–67.

Шередега, В. (2016). Хроніки сірої зони. Veni. Vidi. Scripsi. Війна. Життя de facto. Київ: Темпора. С. 21–37.


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Copyright (c) 2018 Ольга Бикова

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 4.0 International License.